Razvoj školstva u općini Ljubuški u doba A-U vlasti

Monarhija je u svoj prioritet zadala otvaranje državnih škola kako bi obrazovanje izuzela iz ruku konfesionalnih ustanova.Ova mjera je značila i uvođenje suvremenog europskog školstva.Prvi korak je uvođenje osnovnih škola i organiziranje tečajeva za djecu u trajanju od jedne godine.

Prva molbe Zemaljskoj vladi u Sarajevu za otvaranje škola došle su iz Ljubuškog,Grabovnika,Otoka i Vašarovića.Mještani su sufinansirali rad škola ali je njihovo otvaranje išlo podosta sporo zbog nedostatka prostorija i učiteljskog kadra.Srbi i muslimani su pružali otpor uvođenju državnih škola želeći sačuvati konfesionalne škole,a time i svoj utjecaj na obrazovanje.

Zemaljska vlada je problem nastavničkog kadra riješila tako da je dala dio dočasnika koji su postali učitelji.

Narodna osnovna škola otvorena je u Ljubuškom 1880.godine u privatnoj zgradi na prostoru starog grada,a sama nastava je bila na niskoj razini.Franjevci nisu bili zadovoljni uvođenjem državnih škola i oni su nastojali zadržati svoje vjerske obrazovne ustanove.Problem učitelja i njihove kvalifikacije riješen je dovođenjem iz Hrvatske i Slovenije i oni su dobili certifikate na osnovu kojih su mogli izvoditi nastavu.

Narednih godina otvaraju se Narodne osnovne škole u Veljacima(1886.),Humcu(1892.),Vitini (1902.),Klobuku(1906.) i Grabu(1913.)

Srpska osnovna škola u Ljubuškom otvorena je 1889.godine,a Osnovna škola Sestara milosrdnica sv.Vinka 1898.godine.Franjevci su 1916.godine otvorili Hrvatsku seljačku školu za odrasle jer je veliki broj bio nepismenih,a to je bio ograničavajući ćimbenik promjena u poljoprivredi koje su trebale unaprijediti proizvodnju i na taj način popraviti materijalni položaj seljaka.

Država je izgradila,kako bi riješila problem adekvatnog prostora za učenike,novu školsku zgradu 1886.godine na državnom zemljištu Bare.Predhodno je Zemaljska vlada donijela uvjete za izgradnju školskih zgrada onima koji su definirali mjesto,veličinu,osvjetljenje,higijenu,vodu i grijanje.Ovom Naredbom o izgradnji škola Zemaljska vlada je nastojala regulirati ovu oblast i ujednačiti kriterije za izgradnju školskih zgrada.

Vlada je nizom uredbi nastojala regulirati ovu oblast i uvesti obavezno osnovno obrazovanje što je išlo dosta teško.Kako bi privukli muslimansku djecu,petak je bio dan odmora,a učitelji su predavali muškoj dok su učiteljice ženskoj djeci.

Zemaljska vlada je donijela uredbe o nastavnom kadru,nastavnom planu i programu,udžbenicima,nastavnim sredstvima,početku i završetku školske godine.Na ovaj način počela je era suvremenog školstva u ljubuškom kraju i ovim postupcima smanjen je utjecaj konfesionalnih škola,a obrazovanje je uzela država u svoje ruke.

 

Izvor:Humački zbornik;autor:dr.sc.Tihomir Zovko;Mostar,2020.

Priredio:Kemal Mahić

1184 Posjeta 1 Posjeta danas