Informacija o stambenom objektu u Vitini

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKAG R A D L J U B U Š K ISLUŽBA ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVELjubuški, 17. studenoga 2021. godinePREDMET: Informacija, traži se.-Poštovani,ovim putem u ime Grada Ljubuškog molimo sve one koji imaju bilo kakvuinformaciju ili podatak o posjedniku/vlasniku objekta sa slike smještenom na zemljištuoznačenom kao k.č. broj: 311 u K.O. Vitina Donja da nas pozovu na telefonski broj: 039 835 550 ili putem e maila: zeljko.peric@ljubuski.ba kontakt osoba Željko Perić.

Unaprijed zahvalni.S poštovanjem,Po ovlaštenjuPomoćnik GradonačelnikaŽeljko Perić
Dostaviti:1. Naslovu,2. Pismohrana.

 

 

1993 Posjeta 1 Posjeta danas