SRETAN DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE!

POVJESTI MOJE OTADŽBINE   /Musa Ćazim Ćatić/

 

Suznijem okom ja Te gledam, evo

Povijesti draga otadžbine moje!

Srce mi strepi, a desnica dršće,

Prevrčuć’ tiho te listove Tvoje –

I duša mi se, puna poštovanja,

Pobožno svakoj Tvojoj rječci klanja.

Na javor guslam u najslađem zboru

Tebe su vile našeg roda vile.

I svaki spomen prošlosti nam slavne

Ko svet amanet u Te su nam slile,

Da svojim žarom sred našijeh grudi

Junački ponos i viteštvo budi.

 

O sveta knjigo! Ja u Tebi vidim

Hrabroga Tvrtka i sve svoje pređe

S handžarom oštrim u desnici snažnoj

Ponosnoj Bosni kako štite međe –

I složno, smjelo poput ljutih lava

Slavenskog juga brane čast i prava.

 

Ja vidim u tvom uzvišenom krilu

Sva ona davna neumrla djela,

Štono ih naši Sokoli, Pijale*)

Stvoriše, kad su uzdignuta čela

Najvećem carstvu na kormilu bili

I krvcu slavsku za drugoga lili.

 

Ja vidim, kako vrh krševa naših

Sunašce zlatne slobodice sije,

Junačka seka kako bratu svome

Niz jedra pleća turu – perčin**) vije;

A dična majka svog jedinka hrani,

Da narod mili, da otadžbu brani.

 

Ja vidim evo sve krvave borbe

I bojna koplja i oštre handžare –

I alaj-bajrak što se nebu vije –

I toke što se na sunašcu zlate –

I bijesne ate, što ko vihor lete;

Ah, vidim svega iz prošlosti svete.

 

U Tvome krilu. Opojeno Tobom,

U grudima dršće mlado srce moje: –

Živijem žarom cjelivat bi htjelo

Taj svaki redak – svako slovce Tvoje

Na Tvoje liste duša mi je pala,

O časno nebo naših ideala!

 

O sveta knjigo, o povijesti draga

Daj rodu mome Ti učitelj budi –

– Svoga mu žara uljevaj u dušu,

Riječima svojim raspali mu grudi,

Pa svjestan Tebe, smjelo neka brodi

Prosvjeti, spasu, sreći i slobodi!

 

Za'rđo handžar dok o klinu visi

I svoju slavu, svoju prošlost sniva,

Moj narod neka sa lakijem perom

Budućnost zlatnu na tebi osniva,

U Tebi gledeć’ ideale svoje

Povijesti draga otadžbine moje!

(1906)

*) Sokolović Mehmed paša Visoki, Lala, Kara Mustafa i

drugi bili su stupovi Osmanskog sarstva. Također Hrvali Pijale,

Pertev, Sijavuš i drugi najznamenitiji su turski veziri.

**) tura-perčin – pletenica sa svilenom kitom

————————————

 

BOSNA ŽUBORI… . /M.Ć.Ćatić/

 

Bosna žubori; nad pitomim krajem

Anđeo mira širi laka krila –

I lahor pirka, ko da sitnom cvijeću

Mistične priče šapće večer mila.

 

Bosna žubori i – ko rujne usne

Cvjetne tiho obalice ljubi,

Pa tamo negdje, poput moje misli,

Kraj tvog se dvora u daljini gubi.

 

Bosna žubori, a s barčicom mojom

Nestašno sitni igraju se vali; –

Ah, čini mi se, moj anđele, tako

Da ljubav tvoja srcem mi se šali.

(1905.)

Pripremio: Kemal Mahić

766 Posjeta 1 Posjeta danas