HAMZA HUMO: GRIJEŠNI MUJEZIN

O bijela Fatimo,zašto se skrivaš

Pod vinovu lozu u avliji vašoj?

Ja ne gledam više naš grad,

Čaršiju ni pazare.

I boga sam zaboravio zbog očiju tvojih

O,zašto se skrivaš

Pod vinovu lozu u avliji vašoj

Kada ezan učim sa tanke minare?

Cio naš grad posut je minaretima

Ko bijelim pjesmama bogu,

O lijepa Fatimo,

U suton plav kad zatrepte zvijezde

I svjetla prospu se gradom

U svete ramazanske oči

Sa tankog minareta i kada ezan učim

Mislim na tvoje oči.

 

A kada kroz bašte sitni potoci

Ko zmije od srebra

Zabliješte u mjesečeve noći,

Ja dugo gledam

U vašu bijelu avliju i kulu

Što se prelijevaju ko od sedefa saraj.

I stojim na minaretu

I nečujno pjevam:

Avaj!

 

Čuj  me,o čuj,bijela Fatimo!

Kada se gradom našim razliju tihe noći,

Ja više ne umijem ni na boga da mislim,

Tvoje me crne očaraše oči.

 

Izvor:Hamza Humo:“Izabrane pjesme“,Sarajevo 1954.godine.

Izbor:Kemal Mahić

 

 

952 Posjeta 1 Posjeta danas