IZ RJEČNIKA STARIH LJUBUŠAKA ( 4 )

Niko nikada neće izdati ” Ljubuški rječnik ” ili ” Rječnik ljubuškog jezika ” , niti bar neko skromno popularno izdanje s naslovom ” Ljubuški bez po muke ” ili ” Kako naučiti ljubuški za tri mjeseca ” .

Svaki Ljubušak , rođen u ljupkom gradu ili na selu , ima svoj vlastiti rječnik izložen stalnim promjenama , zavisno od sinhrono višestrukih uticaja ( naslijeđe , tradicija , vjerska i nacionalna pripadnost , odgoj , nivo obrazovanja , geografski položaj , nacionalni sastav naselja itd ) kao individualni dio jednog velikog rječnika svojstvenog svim Ljubušacima .

Ovdje se navode riječi koje su sada već vremešni ljubuški Bošnjaci mogli čuti u svojoj porodici , od susjeda i sugrađana .

.

S

sabah-zora , jutro

sabahile-zorom

sabah zora-rano jutro

sabja-sablja

sabur-strpljenje

sać-metalni poklopac pod kojim se peče

saćivica-sočivica

sadaka-milostinja

sadirati-guliti ( kožu )

sadrati-zguliti ( kožu )

sađak-metalni tronožac za sać

saf-red ( ” u prvom safu ” )

safun-sapun

sahan-bakrena zdjela , tanjur

sahat-sat , časovnik

sanati-sanjati

sanđija-bolovi u leđima

saranć-ćatrnja

saransa(e)k-bijeli luk

sastaviti-spojiti

sastav-spoj , spajanje

satara-vrsta sjekirice

saulisati se-obuzdati se,svladati se

sećija-uzdignuto sjedište , kauč

sef-zabuna , greška

sefiti se-pogriješiti , zbuniti se

sehara-sanduk  mladenke s njenim ruhom

seiriti-gledati , motriti

sejak-seljak

sejaćina-seljačina

sekati se-međusobno se paziti

selam-pozdrav

selam alejkum-mir s vama ( pozdrav )

selamet-sreća , uspjeh , spas

sepet-košara od pruća

serđada-ukrašeni prostirač , ćilimćić

serđen-nosač za sušenje duhana

sergija-prostirač na koji se

dobrovoljno prilaže novac

serhat-granica

serhatlija-graničar

seto-pseto,pas

sevap-božja nagrada za dobro djelo

sevep-uzrok , razlog , povod

sevdah-ljubav , ljubavna čežnja

sevdahlija-zaljubljenik

s hajrom i kolajlukom-sa srećom i lakoćom

sibjan-djeca

sicati-sjecati

sicavica-sjecavica

sići-sjeći

sid-sijed

sidalo-sjedalo ( “doće koka na sidalo” )

siditi-sjediti

sihir-uroci , čini , mađija

sihirli-začaran , sa urokom

sikavica-vrsta korova

sikira-sjekira

silo-sijelo

silovno-masno , teško ( jelo )

sime-sjeme

simit-vrsta malog hljeba

Simitović- stara ljubuška .porodica

sinđir-lanac , okovi

sinija-niski sto za sukanje jufki

sinija- sofra

sino-sjeno

siperak-dječja servijeta

sirak-sijerak ( ” hlib od sirka ” )

sira(t) ćuprija-uski most preko pakla

sirćet-ocat

sisa-dojka

sisti-sjesti

sititi se-sjetiti se

sivati-sijevati

sjuhnuti se-skupiti se , splasnuti

skambili-igra karata

sknaditi-sastaviti

skoceniti se-ostati bez daha

skriviti-pogriješiti , biti kriv

skućiti se-opremiti kuću

skuditi-naći manu

slab-bolestan

sladun-vrsta šipka

slana-inje

slatkohran-neprobirljiv u hrani

slaziti-silaziti

slime-sljeme

slinac-sekret iz nosa

slino-balavac

slip-slijep

slipac-slijepac

sliz-sljez

slotina-nezgrapan čovjek

smesti se-zbuniti se

smetje-smeće

smetnuti-zaboraviti

smih-smjeh

smiriti-pogoditi , udariti

smišan-smiješan

smišli-smiješno

smiti-smjeti , usuditi se

smokvara-vrsta jela

smoriti-iscrpsti,izmoriti

snig-snijeg

snig iz očiju-hladan , bezizražajan pogled

sniti-snijeti

s odlikom-odlična ocjena ( u školi )

sofra-trpeza , stol , sinija

soha-motka , toljaga

sojli-plemenitog roda

soriti-srušiti

sovati-psovati

spanak-spanać

spanuti-smanjiti se

spirine-pomije

spratiti-skloniti

sprida-sprijeda

spržiti-spaliti

srića-sreća

srida-sredina

srida-srijeda

sridni-srednji

sristi se-sresti

sritan-sretan

sritnik-sretnik

srklet-nervoza,uzrujanost

sršjen-stršljen

stani pani-kritični trenutak

staniti se-naći se

starina-starost , godine života

sterati-prostirati

stina-stijena

stinati se-skrutnuti se , staložiti se

stirati-smanjiti ( cijenu )

stiti-htjeti

stoja-novčanica od stotine

stonoga-dječja igra

stiti-htjeti

strašiti-plašiti

strašiv-plašljiv

strašivica-plašljivac

stražnica-stražnjica

strila-strijela

strilati očima-upadno gledati

strina-amidžinica

studen-hladnoća

studeno-hladno

stuga-gorušica

stuha-vrlo mršava žena

stuliti se-sakriti se

stura-prostirač od slame

sudni-sudnji ( ” sudni dan ” )

sufara-početnica arapskog jezika

sugreb-svrab

sumna-sumnja

sumnati-sumnjati

sunećenje-obrezivanje , sunet

sukati-razvijati jufku

sukjati-mnogo dimiti

sulunar-čunak , cijev za peć , šporet

sunetluk-veselje prilikom suneta

sura-red ( u suru mumine )

sura-poglavlje u Kur'anu

sure-slika (izišao iz insanskog sureta )

surahija-vrsta tikve

sustati-umoriti se

svića-svijeća

svidok-svjedok

svit-ljudi , narod,svijet

svitlaci-iskrice pred očima

svitlica-munja

svitliti-svijetliti

svitlo-svjetlost

svitovati-savjetovati

svojta-rodbina

Š

šacovati-procjenjivati

šadrvan-vodoskok

šaka jada-jadnik

šakavci-vrsta jela

šalđija-šaljivčina

šaraf-vijak , zavrtanj

šćer-kći

šega-šala , komedija

šegali-šaljivo

šegrt-učenik

šehrija-tanki rezanci

šejtan-đavo , vrag

šemsija-suncobran , kišobran

šenica-pšenica

šenluk-radost , veselje

šenlućiti-slaviti , veseliti se

šer-smutnja , zlo ( “ženski šer ” )

šerbet-slatki napitak

šes(t)an-zgodan , skladan

šeset-šestdeset

šetka-lisica

šicati-ciljati , gađati

šićar-dobit , plijen

šijak-šiljak

šijast-šiljast

šijeze-jednogodišnje janje

šilta-dušek za sjedenje

širi neg’ duji-vrlo debeo

šiš-naprava  za prženje kafe

šiša-strop , plafon , tavanica

škija-iskrižani duhan

škip-škaf

školati se-školovati se

Škutor-žitelj sa zapadne granice Ljubuškog

šlak-moždani udar

šlampav-aljkav , neuredan

š(s)liva-šljiva

šmanak-gnjida

šnuhati-njušiti , ispitivati

šoder-tucanik , usitnjen kamen

šokac-katolik

šokica-katolkinja

šopati-kljukati

šparati-štediti

Šperac-Dalmatinac

šovran-dukat , cekin , zlatnik

špaga-uzica , konopac

šparati-štediti

šparet-štednjak

špica-košpica

špic-vrh , šiljak

špicast-šiljat

špruja-dugačka šipka

štrecnuti se-lecnuti se

štruca-vrsta hljeba

šuba-otvor

šućur-zahvala

šuhva-sumnja

šuhveli-sumnjiv

šujati se-prikradati se

švagati-dirati

T

tabak-arak papira

taban-donji dio stopala

tabija- tvrđava , utvrda

tabijat-narav , karakter , ćud

tabijasus-teške naravi , osobenjak

tabir-tumačenje

tabiriti-tumačiti

tabor-ratni logor

tabut-mrtvačka nosiljka

takale-padina

taki-takav

taki mu grah pan'o-takva mu je sudbina

taksirat-nesreća , nevolja

takulin-novčanik

takvim-muslimanski kalendar

talaša-piljevina

talizati se-klizati se

taman-baš tako , upravo , istom

tan(u)ir-tanjir

tapija-isprava o vlasništvu nekretnina

tarać-krpa za čišćenje

tarhana-mrvice tijesta za supu

tarih-natpis

tas-plitica

tase-sudovi za prenos hrane

taš-kamen

tava-tiganj

tavan-potkrovlje

tavan-strop , plafon

tavla-vrsta igre na dasci

taze-svježe , novo , mlado

teferić-izlet u prirodu , zabava

tefter-popis , računska knjiga

tegeriti-vući , nositi

te(n)hanluk-pojedinost , detalj

tehvid-tevhid

tejva-talog kafe

teka-bilježnica , sveska

telal-glasnik , objavljivač

teliti se-odugovlačiti

temej-temelj

tene-teniske

tenđera-šerpa

tenica-vrsta smokve

tentati-nagovarati

ters-nabusit , neprijazan , zloćudan , na svoju ruku

termanaća-vrsta smokve

teravija-večernja molitva uz ramazan

teretli-naporno , teško

teskera-potvrda,isprava

tespih-brojanica

testa-cesta

tetik-okidač

tetrib-tetrijeb

težak-ratar

tevsija-tepsija

tevsijanje-okretanje uspravljene tepsije uz pjesmu

tica-ptica

tiće-ptić

tićje-ptičje

tilo-tijelo

tirati-tjerati

tirit-nadjev , fil

tisan-tijesan

tisto-tijesto

Titino-Titovo

tobe-pokajanje

tobejarabi ! -bože oprosti !

tojaga-toljaga

tokmak-malj , glupan

tombola-vrsta igre na sreću

torbak-školska torba

torotan-vrsta sira iz mijeha

toz-samljevena kafa

trabozan-ograda , trijem

trać-ogovaranje

traje-tralje

trampa-razmjena dobara bez novca

trampiti-razamjeniti

triba-treba

tribati-trebati

tribiti-trijebiti

tridni-tri dana

trijes-trideset

triska-iver

trišna-trešnja

troskot-vrsta korova

troškali-rasipan

trtak-vrsta male ptice

Trtak-ljubuško prezime

truhnuti-truliti

trun-mrvica

truniti-ostavljati mrvice

tuć-bronca , mjed

tuhafli-čudan , osobit

tuka-ćurka

tuknuti-zaudarati

tumbati-ispreturati , prevrtati

tuna-dunja

tura-“glava”( na novcu )

turkati-gurati

turnuti-gurnuti

tutan-tutanj

tutkun-neznalica

tutmeć-vrsta jela

tutuz-škrtica

tužiti se-žaliti se

U

ubiti se-povrijediti se

ubleha-laska

ublehaš-laskavac

ućariti-zaraditi , okoristiti se

ućevan-učen , obrazovan

ućejfiti-biti u ćeifu

ućitej-učitelj

ućitejica-učiteljica

ućiti-školovati se

ućiti-moliti se Bogu

ućurisati-izgubiti , upropastiti

uditi-uvući konac u iglu

udunuti-ugasiti

udušiti se-utopiti se

ufatiti-uhvatiti

ugoniti u laž-uvjeravati u lažno

uhar-korist

uhelaćiti-upropastiti

uholađa-vrsta insekta

ujam-ušur

uje-ulje

ujisti-ujesti

ujudan-uljudan

ukabuliti-pristati

ukajititi-zapisati

uklasti-ujesti

ulište-košnica

umećati se-nadmetati se

uminuti-prestati

umriti-umrijeti

upeći-peći ( upeko zvizdan… )

upis-slika

upitan-razgovorljiv

u po bila dana-usred dana

ureći-na zlo okrenuti

ureziliti-uvrijediti , obrukati

urtati-navaliti

usefiti se-zbuniti se , pomesti se

usicati se-umetnuti se

usrid-u sredinu

ušica-dio sjekire

ušicati-pogoditi

ušpiciti se-šmršati

ušujati se-ući neprimjetno

uvakat-na vrijeme

uvakufiti-zavještati

uvehnuti-uvenuti

uvik-uvijek

uvis-u visinu

uvratiti-svratiti

uvrida-uvreda

uvriditi se-uvrijediti se

uzastranu-uzbrdo

uzbihuzuriti se-uznemiriti se

uzdati se-nadati se

uzgor-uspravno

uzinat-u inat

uzvištati se-pokvariti se

uželiti se-biti željan

V

vabiti-mamiti

vaga-predaja duhana u otkupni ured

vagarica-radnica duhanskog ureda

vagir-dio konjske zaprege

vajak-valjak

vajan-valjan

vajati-valjati , biti pri ruci

vakat-vrijeme , doba

vakif-osnivač vakufa

vako-ovako

vaktile-nekad

vakuf-zaklada

vakufnama-zakladnica

vala(h)-baš , bogami

valahi-kunem se bogom

vamo-ovamo

varenika-tek skuhano mlijeko

vas-sav

vasijet-oporuka

vavik-uvijek

vazda-uvijek

vazdan-cijeli dan

većil-zastupnik

vego-nego

vehdo-iznošeno , staro , pohabano

vehnuti-venuti ( “sve muu vehlo,trbusi mu rasli “)

vela havle-vela kuvete-pobožna izreka za čuđenje

vele-mnogo

ven tako-posebno , vanredno , izuzetno

verem-tuga , čežnja,patnja

verem-sušica

veresija-kredit , povjerenje

veseje-veselje

vijuška-viljuška

vik-vijek

vilen-kao vila

vinac-vijenac

vinčanje-vjenčanje

vira-vjera

višalica-vješalica

višna-višnja

višnab-gust višnjev kompot

vištica-vještica

vitar-vjetar

vitrovaća-vitre

vižle-obijesno štene

vižlast-obijestan , nestašan

vlah-nemusliman

vlahina-nemuslimanka

voja-volja

vrcom-pravo,odmah

vrebac-vrabac

vrića-vreća

vridan-vrijedan

vriditi-vrijediti

vriđati-vrijeđati

vrilo-vrelo

vrime-vrijeme

vriža-lijeha

vrnuti se-vratiti se

Z

zabeluhati-omađijati , opčarati

zaći-obići

zaćoriti-krenuti naslijepo

zaduha-sipnja , astma

zafaliti-zahvaliti

zafitijati-zaokupiti

zafrjaciti-baciti

zafursatiti-osiliti se

zagledati se-zavoliti

zaglibiti-upasti u nepriliku

zahašati-prevariti , sakriti

zahira-hrana , namirnice

zahmet-trud ,napor

zahmetiti se-truditi se

zaibretiti se-začuditi se

zaintaćiti-uporno zahtjevati

zakajititi-zapisati , zabilježiti

zakrmiti-ostati potpuno pri svome

zaletiti se-brzo , nepromišljeno uraditi

zamećati-zametati ,počinjati

zameraćiti-poželiti

zamiriti-zapaziti

zamiriti-zarasti ( rana )

zanaćija-zanatlija , obrtnik

zanijetiti-naumiti , odlučiti se

zanovetli-zagonetan,nejasan

zapeliti-zaprijetiti

zapis-hamajlija

zaplina-zapljena

zapliniti-zapljeniti

zapovid-zapovjed

zaresti-zarasti

zarovi-kockice za tavlu

zatijak-zatiljak

zauhar-u korist

zavaditi sesukobiti se

zavesti se u san-zaspati

zavidila-danju

zavriti-biti uporan

zavrzivati-izazivati

zbabna-noseća , trudna

zblanuti se-preneraziti se

zbundati se-zabuniti se

zdila-zdjela

zdipiti-ukrasti

zdogovor-dogovor

zdogovoriti se-dogovoriti se

zdravje-zdravlje

zdravjak-zdravljak

zehra-mrvica , trunčica

zelen-povrće

zeje-zelje

zejten-ulje , zejtin

zeman-vrijeme

zemja-zemlja

zemjak-zemljak

zenđil-bogat , raskošan

zepe-vrsta plitke obuće

zerdelija-vrsta male kajsije

zerzevat-povrće , zelen

zijafet-gozba , svečani objed

zijan-šteta , gubitak

zijaret-posjeta , obilazak

zimogrizan-osjetljiv na hladnoću

zinuti-otvoriti usta

zlić-plik

zor-snaga , napor

zorli-jak , kršan

zmićak-zmijica

znane-znanje

zuka-zujanje

zulum-nasilje

zumra-sorta , nesoj

zvir-zvjer

zvirati-gledati na sve strane

zvizda-zvijezda

zvizdan-žega , velika vrućina

zviznuti-udariti

Ž

Žabjak-Žabljak

žaka-vreća

žeja-želja

žejan-željan

žejezo-željezo

žigati-kopati

žile-mišićav čovjek

živac-vrsta kamena

živina-stoka

žižak-vrlo mala sijalica

žlibina-uvala , dolina

žlipina-najgori dio mesa

žlizda-žlijezda

žuberiti-žuboriti ( Žuberin )

žugati-ogovarati

žuj-žulj

žumanak-žumanjak

HALID SADIKOVIĆ

7300 Posjeta 3 Posjeta danas