SEAD HUSIĆ: EGZODUS

Njega Hamzom na tlu

evropskom zovu-

muslimanom i Bošnjakom.

Njega koji imade

Bosnu a Bosna imade Srebrenicu

u kojoj ga na kraju vijeka

-u po ljeta-kolju.

Na početku zadnjeg desetljeća

dvadesetog vijeka u kojem

se vrisak otegnu,

pa nijemost,kao ispitivanje noći.

odjekuje u ljetnim travama.

Srebrenica imade i

legitimitet zaštićene

zone-UN-ove-

koja postade mjestima

genocida da bi

valjda,Bošnjacima bilo

jasno da su ih poklali

Eto,Srebrenica imade i

šljivu a šljiva u hladu

imade djecu a danas nema ruku

da šljive beru.

 

Izvor:Preporod;br.24 od 15.12.2020

Izbor:Kemal Mahić

688 Posjeta 1 Posjeta danas