Safvet-beg Bašagić(1870-1934):PONOSNA HERCEGOVKA

Ja sam mlada Hercegovka-

Junačka me prsa rese,

Ja sam mlada Hercegovka-

Vrane mi se oči krese.

 

Ja sam mlada Hercegovka-

Vitežko mi srce kuca,

Što no igra,ko u tigra,

Kad mač kreše,puška puca.

Ja sam mlada Hercegovka-

Vitka,ali krepka stasa;

Gdje se zbori sve se ori

Od junačkog moga glasa.

 

Ja sam mlada Hercegovka-

U kršu me majka rodi,

Gdje sam svoje mlade dane

Proživila u slobodi.

 

Ja sam mlada Hercegovka-

A to mi je dika,slava,

Ja sam spremna svaki časak

Branit svoga doma prava.

 

Ja sam mlada Hercegovka-

Kćerka roda junačkoga,

Čedo gore i klisure,

Cviet stabla slovenskoga.

 

Ja sam mlada Hercegovka-

Tako ću se vazda zvati,

Jer se mogu u svačemu

Sa Špartankom natjecati.

 

Izvor:Sead Šemsović:Bošnjaci o Bosni i sebi;SA 2018.IUS;

Izbor:Kemal Mahić

1146 Posjeta 1 Posjeta danas