IFTAR

 

O finoći i raznovrsnosti narodne kuhinje Bosne i Hercegovine pjeva i narodna pjesma:

 

Hotio bi Ali-paša doći,

Al’ ne smije kroz Sarajevo proći,

Nisu age medene baklave,

A junaci pita zeljanica,

A neferi sitni hurmadžici,

Bazerdžani na medu đunlari,

Mladi bezi keške u kazanu,

A terzije sitne rešedije,

A bakali bijeli pilavi,

Krevetari biber po pilavu,

Biber pali,bijeli pilav kvari,

Kazandžije zlaćani sahani,

Čizmedžije zerde u sahanu,

Saračići sitni kolačići,

A kazazi bamja u sahanu,

Borov čorba kahvedžije mlade,

A aščije hošaf kaisije.

 

# #NAPOMENA:Pjesma je spjevana u XIX.stoljeću u periodu borbe Zmaja od Bosne da održi određenu autonomiju(naravno,u okviru Otomanske carevine).Mladi bezi karakterišu ondašnji pokret u Bosni,jer je i Zmaj od Bosne pripadao mladoj generaciji.-Nefer označava običnog vojnika;bazerdžan trgovca;terzija krojač;krevetari su trgovci  ispred ćefenaka;sarači su prerađivači(i trgovci) kože;kazazi su svilari.

Izvor:Alija Lakišić:BOSANSKI KUHAR;Svjetlost;Sarajevo,1999.

Izbor:Kemal Mahić

1244 Posjeta 2 Posjeta danas