Centar za socijalni rad Ljubuški: Socijalnu pomoć koristile 142 obitelji

Centar za socijalni rad Ljubuški nadležan je za pružanje usluga i ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi za građane ovog grada, s posebnim naglaskom na osjetljive skupine kao što su maloljetna djeca bez roditelja i odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s poteškoćama u razvoju, starije i nemoćne osobe, kao i one osobe koje zbog osobnih ili obiteljskih neprilika nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Iako opterećeni velikim brojem nadležnosti, stručni djelatnici Centra provode postupke sukladno zakonskim propisima te nastoje pomoći svima koji im se obraćaju, uz zajamčenu diskreciju i tajnost podataka.

Bez posvojenja
U protekloj godini, kako navode u izvješću ove ustanove, poslovna sposobnost oduzeta je 56 osoba, doneseno je 9 rješenja o skrbništvu za pojedine poslove ili određenu vrstu poslova, kao i 20 rješenja Općinskog suda u Ljubuškom o postavljanju privremenog skrbnika osobama u postupku koji se vodi na ovom sudu.
Centar je primio i 16 novih zahtjeva za potpunim posvojenjem i 1 zahtjev za dostavu podataka o potencijalnim posvojiteljima, no u ovoj godini nije bilo posvojenja. U izvješću se nadalje navodi kako je primljen 1 zahtjev za udomiteljstvo te 5 zahtjeva za dostavu zahtjeva o potencijalnim udomiteljima. Podneseno je i 13 zahtjeva za posredovanjem koje se provodi prije pokretanja postupka za razvod braka. Deset ih je okončano u propisanom roku, a 3 postupka razvoda su u tijeku.
U oblasti socijalne zaštite odraslih osoba, stalnu socijalnu pomoć koristile su 142 obitelji, a 45 osoba su sukorisnici kojima je isplaćena socijalna pomoć u iznosu od 180.370 KM.
Prema Gradskoj upravi Ljubuški upućeno je 178 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć, a prema Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne pomoći ŽZH 28 zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i 9 zahtjeva za plaćanje troškova sahrana.
U izvješću, između ostalog, stoji i to kako osobnu invalidninu ostvaruje 665 osoba, dodatak na tuđu pomoć 593 osobe i ortopedski dodatak 220 osoba.
Novčana pomoć rodiljama
U 2021. godini doneseno je ukupno 585 rješenja o priznavanju prava na rodiljne naknade i jednokratne novčane pomoći. Ženi/majci koja nije u radnom odnosu pripada novčana potpora u trajanju od 6 mjeseci u mjesečnom novčanom iznosu od 250 KM. Jednokratna novčana pomoć za žene/majke u radnom odnosu iznosi 300 KM, a za one izvan radnog odnosa 500 KM.
Iz Centra ističu i to kako se svakodnevno susreću sa sve većim brojem radno sposobnog stanovništva koje se obraća sa zahtjevima za jednokratne novčane pomoći za plaćanje lijekova, odlaska na bolničko liječenje, nabavu hrane, odjeće i slično. Kao jedna od poteškoća je i nepostojanje adekvatnih ustanova za smještaj štićenika, a problem je i taj što se djelatnici Centra suočavaju s raznim neugodnostima i napadima nezadovoljnih građana te su primorani prijetnje prijavljivati PU Ljubuški.
Ljportal.com
1445 Posjeta 1 Posjeta danas