PRVI LJUBUŠKI BOŠNJACI U AMERICI

U potrazi za boljim i slobodnijim životom , u periodu od 1892. do 1924. godine , kada useljavanje nije bilo zakonski regulirano , oko 12 miliona ljudi ušlo je u…

KO JE KO U BOŠNJAKA (LJUBUŠKI) I dio

BUŠATLIJA IBRAHIM Redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.Rođ. 25.3.1930. u Vitini,Ljubuški. ROD: Mehmedbeg i Hata. Udovac. DJECA: sin.OBR:Filozofski fakultet u Sarajevu, doktorat na PMF u Sarajevu. KARIJERA: učitelj, nastavnik, prof.…

Antropološki izvori u poeziji Maka Dizdara

Gledano iz današnje perspektive, mada su takve ocjene varljive i nesigurne, druga polovina devetnaestog vijeka i prva polovina dvadesetog, a to se podudara sa književnim epohama realizma i moderne, pripadaju…

Ljubušaci doseljenici u Ameriku

Dobili smo zanimljive fotografije i tekst od g. Nine Bogućanina o ljubušacima koji su prije 100 godina putovali u Ameriku u potrazi za poslom. “U Ameriku su prije više od…