PRVI LJUBUŠKI BOŠNJACI U AMERICI

U potrazi za boljim i slobodnijim životom , u periodu od 1892. do 1924. godine , kada useljavanje nije bilo zakonski regulirano , oko 12 miliona ljudi ušlo je u Sjedinjene Američke Države . Rani useljenici su bili mahom iz Južne i Istočne Evrope i iz Austro-ugarske monarhije . Svi su oni pristali u luku na otoku Ellis Island koji se nalazi južno od središta Njujorka .

Amerikanci su pedantno vodili evidenciju o svim putnicima svih brodova koji su dovozili useljenike . Za podatke o useljenim Bošnjacima posebno se zainteresirao Faruk Bogučanin , porijeklom iz Sarajeva , sada živi u Čikagu . Po zanimanju je viši arhitekta za mrežne tehnologije , a iz hobija se bavi poviješću Bošnjaka u Americi . Prvi Bošnjaci su u Ameriku došli početkom 20. stoljeća , oko 1902.-1903. godine , najviše u Čikago . Bili su mladi , neoženjeni , bez kvalifikacija , ali visoko motivirani i za poslove koje drugi nisu htjeli . Najviše su se zapošljavali kao fizički radnici u tvornicama , rudnicima i na gradilištima . Nova sredina je prve doseljenike percipirala kao ” Turke “, jer su mnogi nosili fesove . Bošnjaci su se , opet ,poistovjećivali sa masonima , tada vrlo uticajnim u Americi , misleći da su oni muslimani . Zato je na svim mezarima ranih bošnjačkih useljenika bila uklesana ” masonska sablja “.

Bistri i snalažljivi , Bošnjaci su se brzo svikli na nove uvjete . Već 1906. godine uspjeli su osnovati i legalizirati u Čikagu prvo bosansko uzajamno potpomagajuće društvo u Sjevernoj Americi ” Džemijjetul hajrije ” i izgraditi džamiju u Čikagu . Tokom naredne decenije osnovani su ogranci društva u Indijani ,Pensilvaniji i Montani . Članovi su se pomagali međusobno u kritičnim trenucima ( dženaze , bolnički troškovi ,pojedinačne nesreće , dugovi , itd ) , kupovali zemlju za hareme , brinuli se o mezarima , organizirali proslave vjerskih praznika . Sastajali su se u bosanskim kafanama da se do mile volje ispričaju na svom jeziku i da razmjene informacije o poslu i zapošljavanju . U istraživačkom radu Faruka Bogučanina ” Konsolidirani spisak ranih bošnjačkih useljenika u Sjedinjene Američke Države (1892 – 1912) ” nalaze se osnovni podaci o 52 ljubuška Bošnjaka . Autor naglašava da to nije potpuna lista i da ne garantira potpunu tačnost podataka . Na spisku je oko 1000 imena bošnjačkih iseljenika u prvom valu useljavanja , što je prema procjeni autora , oko 70 % , od ukupnog broja . Po istoj procjeni , u spisku nedostaje 30 % ljubuških Bošnjaka ili oko 25 iseljenika . To znači da je u prvom valu useljavanja od 1892. do 1912.godine u Sjevernu Ameriku došlo ukupno oko 77 ljubuških Bošnjaka . U spisku su za svakog useljenika navedeni godina useljavanja , ime i prezime , životno doba , bračno stanje , kod koga ide ( prijatelj ) i odredište . Podaci za neke iseljenike su nepotpuni . 1905. godina 1.Krehić Osman , San Francisco -Chicago 1905. Došao u San Francisco iz Australije -u Chicago prešao 1906. 1906. godina 2.Krehić Munib ,19 godina.neoženjen.Prijatelj Ahmed Chicago 1906. Ponovo došao 24. oktobra 1911. godine. Supruga Anna ( 1891-1945) . Kći Jean Janka ( 1919-1943). Prvi bosanski imam u Chicagu.Živio od 1885 do 1950 godine. Ukopan u čikaškom haremu Skokie-ju. 1907. godina 3.Fazlinović Ahmed , 29 godina , neoženjen , rođak Hadžiosmanović , Chicago. 4.Terzić Avdo 23 godine ,neoženjen ,poznanik Selman Nurković , Chicago. 5.Konjhodžić Halil , 25 godina , oženjen , poznanik Hadžiosmanović Chicago. 6.Konjhodžić Zaim , 27 godina,neoženjen,poznanik Selman Nurković,Chicago. 7.Mahić Halid , 20 godina , oženjen , poznanik Selman Nurković , Chicago. 8.Mahić Kasim , 18 godina , neoženjen , poznanik Selman Nurković,Chicago. 9.Krehić Meho , 29 godina , poznanik Ahmed Selimović , Chicago . 10.Dizdarević Muharem , 22 godine ,neoženjen , poznanik Nikola Strinić , New York. 11.Mesihović Salko , Vitina , 26 godina , neoženjen , prijatelj Krsto Ćutuk , New York. 12.Taslidža Hasan , 25 godina . neoženjen. 13.Konjhodžić Meho , 25 godina , neoženjen , rođak Alija Krehić , Chicago. 14.Hrnjičević Ibrahim , 21 godina , neoženjen ,rođak Muhamed Dizdarević,New York. 15.Dizdarević Mujo , 22 godine ,neoženjen , rođak Muhamed Dizdarević , New York. 16.Fazlinović Abid , 28 godina , neoženjen , rođak Muharem Serdarević , New York. 17.Lakić Mehmed , 29 godina , neoženjen ,rođak Muharem Serdarević , New York. 18.Fazlinović Hasan , 29 godina , neoženjen , rođak Muharem Serdarević , New York . Umro 1923. godine . Ukopan u Skokie-ju. 19.Mujkić Osman , 28 godina , neoženjen , rođak Muharem Serdarević , New York. 20.Lalić Salko ,21 godina , neoženjen , rođak Muharem Serdarević , New York. 21.Mahić Ahmed , 25 godina , neoženjen. 22.Mahić Alija , 26 godina , neoženjen , prijatelj Mehmed Dizdarević , New York. 23.Dizdarević A., Vitina ,24 godine ,prijatelj Salko Mesihović , New York. 24.Šukalić Zaim , 26 godina , neoženjen , prijatelj Salko Mesihović , New York. 25.Konjhodžić Halid , 27 godina ,neoženjen , rođak Mehmed Dizdarević , New York. 26.Selimić Šemso , 28 godina , neoženjen , prijatelj Stipan Kraljević,New York. 27.Bošnjak Mehmed , 30 godina , oženjen , prijatelj Jozo Bati , New York. 28.Mahić Šaćko , 17 godina , neoženjen , prijatelj Meho Dizdarević ,New York. 29.Terzić Avdo , 23 godine , neoženjen , prijatelj Stipan Kraljević , New York. 30.Dizdarević Alija ,17 godina , neoženjen , prijatelj Tadija Erceg , New Jersey. Jedan od utemeljitelja Dž.H.u Wilpen-u, PA. Rođen 20.12.1889. godine . Umro 7. jula 1977. godine u Anaheimu,CA. 31.Šukalić Husein , 24 godine , neoženjen , prijatelj Tadija Erceg , New Jersey. 32.Nukić Salko , 24 godine , neoženjen , prijatelj Tadija Erceg , New Jersey. 33.Prolić Abdulah , 24 godine , neoženjen, rođak Muhamed Dizdarević , New York . Boravio do 1909.godine . Ponovo došao u New York 20. maja 1909. 34.Fazlinović Ibrahim , 24 godine , neoženjen ,rođak Muhamed Dizdarević,New York. 35.Turkuša Omer ,Vitina , 31 godina , neoženjen ,prijatelj Salko Mesihović, New York. 36.Dizdarević Tahir , Vitina , 20 godina , oženjen , prijatelj Jure K. 37.Dorocić Ahmed , 18 godina , neoženjen , prijatelj Mato Markotić , New York. 38.Mesihović Muhamed , Vitina , 39 godina , neoženjen , prijatelj Mato Markotić , New York. 39.Lekić Ibro,29 godina,oženjen,prijatelj Jozo Batić,New York. 1910. godina 40.Dizdarević Sulejman ,26 godina , neoženjen . 41.Mehičević Mustafa , 24 godine , neoženjen . 42.Dizdarević Salko , 19 godina , neoženjen . 43.Begović Mehmed , 24 godine , neoženjen . 44.Glušić Mujo , 19 godina , neoženjen . 45.Nevesinjac Ahmet , 22 godine , neoženjen . 46.Mehičević Derviš , 17 godina , neoženjen , poznanik Hamid Galić ,New York. 47.Terzić Mustafa , 17 godina , neoženjen , poznanik Hamid Galić , New York. 48.Gujić Musa , Studenci , 18 godina ,neoženjen , brat Salko Gujić , Chicago. 1911. godina 49.Kadragić Huso ,24 godine , neoženjen , prijatelj Ahmed Begović , Chicago. živio 1885-1964. 50.J. O.,20 godina , neoženjen , prijatelj Salko Dizdarević , Chicago . 51.Mahić Salko , 20 godina , neoženjen , rođak Mehmed Mahić , Chicago.Živio 1891-1949. 1912. godina 52.Ćeško Alija , 20 godina , neoženjen , prijatelj Jure Z.,New York. Drugi izvori o ljubuškim Bošnjacima -iseljenicima u Sjevernoj Americi su samo fragmentarni . Austro-ugarska vlast je naredila da se po općinama , selima i gradovima prikupe osnovni podaci ( mjesto boravka , doba , nacionalnost , itd ) o iseljenicima u Sjevernoj Americi koji su se tamo zatekli za vrijeme izbijanja prvog svjetskog rata . U tim spiskovima završenim 1916.godine ,koji , zbog ratnih neprilika , nikad nisu poslati austro-ugarskim konzularnim agencijama u Americi , nalaze se imena ljubuških Bošnjaka : Mahić Muhamed , Mujkić Osman , Mahić Salko Alagin , Mahić Salko Hasana , Nevesinjac Ahmet , Prolić Abdulah ,Terzić Hajro i Terzić Mustafa. Bosanski list ” Pravda ” 1920. godine donosi dopis društva ” Džemijjetul hajrije ” iz Čikaga o pomoći naših iseljenika ratnoj siročadi u Anadolu . Skromnu pomoć u novcu , od ljubuških Bošnjaka dali su : Begović Ahmet , Piperac Ibrahim , Mahić Salih , Košarić Hajrudin , Češko Alija , Terzić Hajrudin , Kadragić Husein , Fazlinović Hasan , Terzić Ahmet i Terzić Ibrahim . Novčane priloge za ” Narodnu uzdanicu ” 1924. godine dali su i ljubuški Bošnjaci u Americi : Dizdarević Mehmed , Omer-aga Turkuša ( iz Vitine ) , Hrnjičević Hasan , Šukalić Zaim , Gujić Mustafa , Dizdarević Ćamil i Ombašić Sabit .

HALID SADIKOVIĆ

1584 Posjeta 1 Posjeta danas