KO JE KO U BOŠNJAKA (LJUBUŠKI) I dio

BUŠATLIJA IBRAHIM

Redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.Rođ. 25.3.1930. u Vitini,Ljubuški.

ROD: Mehmedbeg i Hata. Udovac. DJECA: sin.OBR:Filozofski fakultet u Sarajevu, doktorat na PMF u Sarajevu.

KARIJERA: učitelj, nastavnik, prof. srednje škole, predavač, docent, van. i red. Prof. PMF u Sarajevu, predavač na postdiplomskom studiju, prof. na Poljopriv.fak. i  FPN u Sarajevu, specijalizacija u SSSR-u, prodekan na PMF u Sarajevu.

DJELA: više naučnih i stručnih radova, studija, priručnika i udžbenika, među kojima „Kras Bosne i Hercegovine“,“Neum i bosansko primorje“, „Visoke planine BiH“.

ČLAN: Geografsko društvo BiH, Speleološko društvo BiH, VKBI, Bošnjačko-bosanski patriotski front.

ODL./NAGR.: Srebrena plaketa Narodne tehnike, Spomen-plaketa Geografskog društva BiH, Plaketa Univerziteta u Sarajevu, priznanje Speleološkog društva BiH.

ADR:Sarajevo,Džamijska 13/VI

 

IBRULJ HAMO

Akademski slikar.

ROĐ. 5.9.1946 u Ljubuškom.

ROD:Mustafa i Sevleta

OŽENJEN;

DJECA:sin i kći.

OBR.:Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu,specijalizacija u Parizu.

ČL.: član HDLU-a i LUH-a.

ODL/NAGR.:Povelja Republike Capo Verde(1985).

ADR.:Zagreb,B.Vukasa 43.

 

KOŠARIĆ  ABDURAHMAN

 

Profesor u mirovini.

ROĐ:1.5. 1923 u Ljubuškom.

ROD:Adem i Fata.

Oženjen.

DJECA:Sin.

OBR:ekonomski fakultet,doktorat ekonomskih nauka,ekspert GATT/UNCTAD(1981);

KARIJ:razni poslovi iz oblasti vanjske trgovine i međunarodne ekonomije, predavač na Višoj ekonomsko-komercijalnoj školi u Sarajevu.

DJELA: više od 40 naučnih i stručnih radova, među kojima:“Međunarodni trgovinski multilaterizam“,“Organizacija i tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja“.

ADR:Sarajevo,H.Kulenovića 2.

 

MAKSUMIĆ ŠABAN

 

Diplomirani pravnik

Sudija Kantonalnog suda Sarajevo

Rođen 28.2.1960. u Gradskoj, Ljubuški

RODITELJI:Ibrahim i Sabira

Oženjen.

OBR.:Pravni fakultet i položen pravosudni ispit.

HOBI:Sport i muzika

ADR:Sarajevo:Džemala Bijedića 21.

 

MESIHOVIĆ  BEHDŽET

Redovni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu i Mostaru.

Rođen:24.8.1941. u Vitini,Ljubuški

Roditelji:Abdulah i Zejna

Oženjen

DJECA:Dvije kćerke i četiri sina

OBRAZOVANJE:Elektrotehnički fakultet u Beogradu,doktorska disertacija na PMF u Sarajevu.

KARIJERA:Željezara Zenica i institut IRCA „Energoinvest“ u Sarajevu.Veliki broj informacijsko-računarskih projekata za potrebe privrede BiH.

DJELA:25 naučnih radova u svjetski priznatim naučnim časopisima,više skripti i udžbenika(zbirka zadataka).

HOBI:šetnja,igra nogometa i tavle.

Adresa:Građevinski fakultet u Sarajevu

Građevinski fakultet u Mostaru i Sarajevu.

MESIHOVIĆ MUNIR

 

Politički radnik u penziji.

ROĐ:23.3.1928. u Ljubuškom.

RODITELJI:Alija i Senija

Oženjen.

DJECA:Dvije kćerke i sin

OBRAZOVANJE:Fakultet političkih nauka u Beogradu.

Karijera:Rukovodeće dužnosti u omladinskoj organizaciji SSRNJ i SKJ od općinskih do saveznih organa,predsjednik općine Stari Grad Sarajevo,potpredsjednik SO Centar.Poslanik u Skupštini SRBiH(1962) i u Vijeću naroda Skupštine SFRJ(1978).

DJELA:“SKJ u borbi za samoupravljanje i ekonomsku stabilizaciju“(1978. I 1980.),veći broj istraživačkih radova.

ODL.NAGR:nagrada ZAVNOBiH-a(1978),Zlatna plaketa i Šestoaprilska nagrada Sarajeva,ordeni-bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem,zasluga za narod sa zlatnim vijencem,republike sa zlatnim vijencem,veliki broj stranih odlikovanja i drugih nagrada i priznanja.

ČLAN.: član Predsjedništva SKBiH(1971) i Izvršnog komiteta(od 1974),delegat na X;XI;XII;XIII Kongresu SKJ.

Adresa:Sarajevo,Kaptol 24.

 

MESIHOVIĆ NIJAZ

 

Redovni profesor Ekonomskog i Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

ROĐEN: 12.1.1947. u Ljubuškom.

RODITELJI: Kasim i Ešefa.

Oženjen.

DJECA:Kći

OBR:FPN u Sarajevu,doktorat na Filozofskom fakultetu u Sarajevu,postdoktorski studij na Visokoj školi društvenih znanosti u Parizu.

Karijera:asistent,docent,vanredni i redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

DJELA:“Dijalektika i strukture“, „Uvod u sociologiju“,“Metode i tehnike društveno-ekonomskih istraživanja“ te više drugih naučnih i stručnih radova.

ČLAN:član International industrial relations association Geneva(Švicarska).

ADR:Sarajevo,Trg heroja 18.

 

MUMINAGIĆ ABDULAH

 

Redovni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu,u penziji.

ROĐEN:14.9.1919. u Ljubuškom.

Roditelji:Atif i Afitaba.

Oženjen.

Djeca:kći

OBR.: Geodetski fakultet u Moskvi i Zagrebu(1946-1952),doktorat u Zagrebu(1972)

KARIJERA: Od 1940. Do 1941. Službovao u Odjelu katasta i državnih dobara pri vojsci Kraljevine Jugoslavije; u toku NOB-a šef Geodetske sekcije Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske,pomoćnik načelnika Štaba II armije,načelnik Statističkog odsjeka Generalštaba JA,Vojnogeografski institut JNA,penzionisan u činu pukovnika(1971).Vanredni profesor Građ.fakulteta u Sarajevu(1974),red. Prof.(1975).

DJELA:više zapaženih naučnih i stručnih radova,udžbenika i sl.,među kojima.“Viša geodezija II“,“Viša geodezija I“,predsjednik Saveza geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije,počasni član naučno-tehničkih društava Mađarske i Poljske,član Komisije za ispitivanje geoida Međunarodne asocijacije za geodeziju i Komisije za ispitivanje geoida u Evropi i Mediteranu.

ODL/NAGR:Orden za hrabrost,Orden zasluga za narod,Orden za vojne zasluge,Orden bratstva i jedinstva,niz vojnih odličja i medalja:Glavne geodetske uprave SSSR,Geodetskog instituta u Potsdamu,nagrada za naučno djelo „Veselin Masleša“.

HOBI:Sport.

ADR:Sarajevo,Prusačka 1.

 

MUMINAGIĆ DŽEMAL

 

Penzioner.

ROĐ:18.9.1920. u Ljubuškom.

ROD: Atif i Afitaba

Oženjen.

DJECA:dvije kćerke i sin.

OBR.:Viša vojna akademija u Beogradu.

KARIJ.:učesnik u NOR-u, u Jna komesar divizije i pomoćnik komandanta korpusa za moralno-političko vaspitanje,gen.direktor „Famosa“, gradonačelnik Sarajeva,potpredsjednik Skupštine SRBiH,nosilac Partizanske spomenice 1941.

DJELA:Više priloga u edicijama i monografijama posvećenih NOR-u.

ODL:/NAGR.:Orden za hrabrost,Orden rada,Orden Republike i dr.

ADR:Sarajevo,Kranjčevićeva 31.

 

REDŽIĆ FADILA

 

Profesor u penziji.

ROĐENA:23.1.1923. u Vitini,Ljubuški.

Roditelji:Šerif i Gizela.Udata.

DJECA: Dva sina i kći.

OBR.:Filozofski fakultet,grupa romanistika.

KARIJ:nosilac Partizanske spomenice 1941;šef dopisničke službe u „Oslobođenju“,novinar Radio Beograda,profesor Gimnazije „Ognjen Prica“ u Sarajevu,direktor Tehničke škole u preduzeću „Vaso Miskin Crni“,savjetnik u Prosvjetno-pedagoškom zavodu BiH i u Skupštini SRBiH,delegat na I kongresu AFŽ-a Jugoslavije.

ČL: član Centralnog odbora sindikata društvenih djelatnosti,Predsjedništva Republičke konferencije   SSRNJ,predsjednik Savjeta Orijentalnog instituta.

ODL/NAGR.:Orden za hrabrost,Orden bratstva i jedinstva,Orden rada,nagrada ZAVNOBiH-a,Plaketa grada Sarajeva.

ADR:Sarajevo,Mice Todorović 2

 

SADIKOVIĆ ĆAZIM

 

Redovni profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu.

ROĐ: 1.4.1935. u Ljubuškom.

Oženjen.

Djeca:Sin i kćerka

OBR.:Pravni fakultet u Sarajevu,doktorat,stručno usavršavanje u Evropskom univerzitetskom centru u Nancyju(1965-1966).

KARIJ: profesor FPN u Sarajevu,prof. i dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu,gostujući prof. Pravnog fakulteta u Mostaru(od 1982).Obavljao funkciju predsjednika Ustavnog suda BiH,predsjednika Ustavne Skupštine SRBiH i predsjednika Pravnog savjeta Skupštine SRBiH.

DJELA:veliki naučnih i stručnih radova,među kojima devet knjiga.Sudjelovanje u nizu znanstvenih simpozija,međunarodnih konferencija i kongresa.Među knjigama su:“Socijalizam i vlast“(1969),“Kriterij demokratije“(1971),“Prava bez zaštite“(1998).

ČL.:potpredsjednik Međunarodnog udruženja demokratskih pravnika sa sjedištem u Briselu,član Komisije Savjeta Evrope „Demokracija putem prava“.

ADR.:Sarajevo,Mustafe Busuladžića 23.

 

ŠUKALIĆ ALIJA

 

Pomoćnik ministra za rad i inspektorski nadzor u Ministarstvu za rad,socijalnu politiku i izbjeglice TK.

ROĐ:16.9.1947. u Ljubuškom

Oženjen.

DJECA:Sin i kći.

OBR:Pravni fakultet.

KARIJ:Zamjenik kantonalnog tužioca TPK.

Adr:Tuzla,Mahmuta Bušatlije 3.

 

NAPOMENA:

Knjiga KO JE KO U BOŠNJAKA je objavljena 2000.godine.Čitatelji se trebaju vratiti u sjećanje prije navedene godine,iako znaju da su nastale promjene do 2022.godine.Knjiga sadrži  425 strana i obuhvata blizu 5000 osoba,iz koje je priređivač izvukao sve one koji su rođeni u Ljubuškom,iako imamo i neke druge koji imaju veze sa Ljubuškim,ali nisu rođeni u našem gradu.Knjiga je poželjna za Bošnjake,ali ako nekada izađe drugo izdanje trebati će promjeniti mnoga imena i ubaciti neka koja su zaobiđena.U uvodu i predgovoru knjige nema pomena Mehmed bega Kapetanovića-Ljubušaka što je neoprostivo kada se piše o bošnjaštvu.Tako,opet,stičemo dojam da smo ponovo zaobiđeni iz raznih razloga kao i 1992-2022.

Izvor:KO JE KO U BOŠNJAKA,Sarajevo:Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca,2000.

Priredio:Kemal Mahić

2082 Posjeta 1 Posjeta danas