Jusuf Mulić: Četiri stoljeća Mostarskog muftijstva (1592-1992) –LJUBUŠKI (I)

Dizdar tvrđave Ljubuški, potom mostarski vakif Nesuh –aga Vučijaković sin Abdullahov, sagradio je 966. odnosno 1558/1559. godine u blizini ljubuške tvrđave džamiju. Ona se izrijekom spominje i u njegovoj vakufnami koja je potvrđena krajem džumadel-evvela 972, odnosno između 25. Prosinca/decembra 1564. I 3. Januara 1565. godine.O vakufnami će biti riječi u okviru opisa Nesuh- agine džamije   u kasabi Mostar.

Nad ulazom u džamiju, stajala je kamena ploča na kojoj je bio uklesan natpis pisan u prozi na arapskom jeziku. Tekst napisan na bosanskom jeziku glasi:

Ovu časnu džamiju i uzvišenu bogomolju,

U smislu naređenja Uzvišenog Allaha:

Allahove bogomolje podižu samo…

Sagradio je dobrotvor dizdar Nesuh, sin Abdullaha (966.)

Ploču s natpisom sa džamije je prilikom povlačenja iz Ljubuškog u Drugom svjetskom ratu  skinuo jedan italijanski vojnik i odnio u Italiju(Mujić. A.M.:Arappski epigraf iz Ravella  potiče iz Ljubuškog,,201).Ploča je postavljena u vrt vile La Casarella u Ravellu(Italija).Natpis je na bosanski jezik preveo Muhamed Mujić i objavio u radu:Arapski epigraf iz Ravele potiče iz Ljubuškog(191-221.)

  • Džamija i medresa uz džamiju u Ljubuškom naselju ŽABLJAK

Sagrađena je polovinom XVIII stoljeća, a njen vakif je hadži Muhammed, sin Sinanov. Građena je od tesanog kamena, dimenzija 10 x 8. Imala je kamenu munaru visoku 15 m.

  • Džamija u mahali GOŽULJ, sagrađena prije 1843. godine. Ne zna se ko je bio njen vakif, a ne zna se ni kada je porušena.

U istoj mahali, prilozima džematlija, sagrađena je 1869. nova džamija od tesanog kamena, unutrašnjih razmjera 7 x 7 m.To se vidi iz natpisa na jednoj kamenoj ploči poviše mihraba.Imala je drvenu munaru.

  • Krehića džamija u mahali PRILAZ, koju je uz pomoć mještana sagradio Mehmed Emin ef. Krehić, sin Alijin 1864. godine.Natpis je bio uklesan u ploču iznad ulaznih vrata.Građena je od lomljenog kamena, promjera 7 x 5 m, a bila je bez munare i mimbere.

 

  • Džamija u mahali POBRIŠĆE: Sagrađena je 1870. godine prilozima džematlija. Građena je od slabog materijala, a bila je bez munare.

 

  • Musalla se nalazila u mahali GOŽULJ.Bila je jedna od četiri musalle na području Muftijstva(Mostar,Konjic,Livno i Prozor).O njenom se vakifu ništa ne zna. Bila je promjera 20 x10 m.Imala je mihrab i mimberu.Ovdje je priređivan ispraćaj hodočasnika prilikom polaska na hadž u Meku i doček hadžija nakon njihovog povratka, pa je služila i kao hadžijska sofa.

 

  • VITINA: Oko godine gradnje džamije u Vitini postoji dvoumlje.Muhamed Mujić je mišljenja da je sagrađena na početku osmanske vladavine i da je bila potkupolna,što zasniva navodom da je iznad  njenih ulaznih vrata stajao tarih(natpis) na kojemu je bilo uklesano da je 1273,odnosno 1856. godine obnovljena. Za razliku od Mujića, Kasim Gujić navodi da je sagrađena 1275,odnosno 1858. godine i da  je njen vakif Ali-beg Kapetanović,sin posljednjeg ljubuškog kapetana Sulejman- bega.Do ovog zaključka  Gujić je došao, vjerovatno, na osnovu činjenice da je džamija izdržavana od prihoda Kapetanovića vakufa i da je Ali-beg sahranjen kod džamije.Međutim, budući da je umro iste godine kada je džamija i sagrađena i da je manje vjerovatno da bi gradio džamiju u posljednjoj godini života,Mujićev navod o vremenu gradnje džamije može se prihvatiti kao vjerodostojniji.

 

Napomena:U navedenoj knjigi nema podataka o džamiji na Gradskoj.Vjerovatno će u drugom izdanju navedene knjige  ova  manjkavost biti otklonjena .Autor  prof. dr. Mulić, je nas napustio 2019. godine, pa ce nova redakcija morati uvažiti ovu primjedbu!

 

Izvor:Dr.Jusuf Mulić:Četir stoljeća Mostarskog muftijstva(1592-1992);Mostar 2008.

Priredio: Kemal Mahić

Džamija Gožulj

Dzamija na Prilazu

Pobrisce

Džamija Pobrišće

Džamija u Vitini

hutbagradska

Džamija Gradska

musala

Musala na Gožulju, Vodici

 

 

 

 

 

 

873 Posjeta 1 Posjeta danas