Hadžem Hajdarević: JEDNA GLAVA HILJADU JEZIKA

U Kruševu se dobro znalo koje su žene domaćice žestoke na jeziku ako se s nekim glasno posvađaju, ili „sklapucaju jezicima“, kako bi se to kazalo u dolini Sutjeske, znalo se koje su žene mirne, „o sebi, pri sebi“, koje „ ni mrava ne bi zgazile“, a bilo je i onih žena domaćica za koje bi se odmah istaknulo: „jedna glava, hiljadu jezika“!Poznavao sam nekoliko takvih kruševskih domaćica. To što bi one nabrojale u samo nekoliko minuta, kojih bi se sve podataka, argumenata, kontraargumenata dosjetile u svoju korist, pa s kojom žestinom bi siknule na svaku riječ izgovorenu sa suprotne strane, ne bi moglo stati ni na deset novinarskih kartica. Nema tog mikrofona u koji bi se njihove uzrojene riječi – osice mogle ušikati.Govorile bi toliko odrješito i zaoštreno da je za onoga  koji verbalnu svađu gleda sa strane, kao neki slučajni posmatrač, djelovalo kao da je svaka odapeta riječ izrezana najoštijim žiletom.

Njihove svađe su mogle početi od sasvim slučajnih nesporazuma i zaoštravale bi se u stupnjevitosti koliko bi i jedna i druga strana imala onoj drugoj strani što odrješitije i sudbinskije kazati. Nije se prezalo ni od direktnih uvreda. I sve što se kaže važno je da to čuje cijelo selo, a sa selom da čuje i cijeli dunjaluk…Međutim,upravo te žene, koje su bivale osorne i nezaustavljivo ljute kad zapadnu u kakvu svađalačku tutnjavu preko svojih baščenskih ograda, parmaka, s kućnih vrata, ili na nekom od seoskih puteljaka, bivale su, čini mi se, mnogo nježnije, obzirnije i izdašnije u brižnostima prema djeci koja bi se zadesila u njihovoj avliji ili u kakvoj drugoj blizini negoli one domaćice za koje se moglo reći kako su žene mirnice. Tako mi se bar činilo, tako sam ja to osjećao.

Među najosjećajnijim ženama domaćicama u mome bližem komšiluku prema djeci bile su Nefa, žena Šabanova, i Ramiza, žena Mujova…Vjerovatno bi svijet bio nepodnošljivo poravnat, dosadan, žabokrečinast ukoliko ne bi bilo onih koji se naljute, koji pokažu da su ters, koji iskreno istresu u lice sve što dugo nagomilavaju u sebi.

 

Izvor:Preporod 1223/21 od 1.novembra 2022.

Izbor: Kemal Mahić

1025 Posjeta 2 Posjeta danas