Bošnjaci Hercegovine

Objavljujemo fotografiju posuđenu sa stranice Bošnjaci Hercegovine. Na fotografiji su istaknuti bošnjaci Hercegovine. Nedostaju mnogi koji isto zaslužuju priznanja za svoja dostignuća.

PRVI RED(slijeva nadesno): Abdurezak Hivzi Bjelavac; Muhsin Rizvić; Himzo Polovina; Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak; Alija Isaković; Mithad Hujdur Hujka; Mehmedalija Mak Dizdar; Hamza Humo

DRUGI RED: Mustafa Ejubović-šejh Jujo; Hivzija Hasandedić; Smail Balić; Nijaz Duraković

TREĆI RED: Ćamil Avdić; Osman Nuri Hadžić; Mustafa Busuladžić; Safvet beg Bašagić; Džemal Bijedić; Zulfikar Zuko Džumhur; Husein Husaga Ćišić; Safet Isović

 

Bošnjaci Hercegovine

860 Posjeta 2 Posjeta danas