Enver Imamović: Kultna zajednica TERRA HILLYRICA-JUPITER

Potvrda ove kultne zajednice na području BiH predstavljena je svega jednim spomenikom.To je epigrafska ara u Hardomilju kod Ljubuškog.Gornji dio are nedostaje, od natpisa imamo samo imena božanstva, gdje se na prvom mjestu nalazi ime Terra Hillyrica a potom Jupiter.Kako se čitav tekst sastoji od ta dva imena, tu ne nalazimo nikakve druge elemente, pa ne znamo ni ime dedikanta niti imamo na osnovu čega izvršiti  gdje se  čiji su dedikanti uglavnom označeni kao vojna lica, mogli bismo pretpostaviti da je dedikant i ovog spomenika takva ličnost. U Humcu se nalazio vojni logor još od I stoljeća, vjerovatno još od Augustova doba, i ako bi uistinu dedikant ovog spomenika bio vojnik, onda je njegov vijek teško odrediti jer su tu vojne jedinice boravile neka tri-četiri stoljeća.

Kako se ovaj nalaz iz Hardomilja posvećen  ovoj kultnoj zajednici jedini na području BiH, to nam dokazuje da je ovak kult bio raširen i štovan jedino na području jugozapadne Hercegovine, tj u okolici današnjeg Humca.Njegovo štovanje,svakako, treba dovesti u vezu sa vojskom ili, eventualno, za prisustvo viših provincijalnih službenika.To se može konstatirati i iz samog karaktera posvete jer su oba božanstva vezana za državni, odnosno oficijalni kult.

Božanstvo provincija je adekvatno božanstvo pokrajina ili gradova, kao što, npr.,imamo božanstvo „Urbs Romae“ ili „Celea“, kojim se izražavalo štovanje personificiranoj provinciji, tj. Zaštitniku dotočne provincije ili grada.Kult personificiranih provincija inače nije rijedak slučaj.Upravo na području naše zemlje nađen je jedan natpis koji spominje božanstvo Britanije.Taj pojam personifikacije provincija pod izrazom „Terra“ koji put je zamijenjen izrazom „Mater“, ili pluralno „Matres“, kojim se isto tako označavalo božanstvo gradova ili pojedinih mjesta.Ovakve posvete su osobito brojne u zemljama Zapadne Evrope, osobito u Galiji i Britaniji.Tako iz  Galije, „Matres Numansicae“,“Matres Treverae“,“Mater Eburnicae“ itd.U Velikoj Britaniji nalazimo posvetu „Matribus Transmarinis“.

S ovim našim natpisom mogli bismo uporediti jedan natpis koji se također našao u Velikoj Britaniji, posvećen nekolikim provincijama:“Matribus Italis Germanis Gallis Brittanis“.U ovom slučaju pojmovi „Terra“ i „Mater“ bili  bi identični, pa kada bi stajalo „Mater Hillyrici“ smisao se ne bi mijenjao.

Dok je na drugim stranama poznat uglavnom samostalni kult provincija, kod nas je slučaj da se božanstvo provincije javlja u kultnoj jedinici s drugim božanstvima, i to u društvu s vrhovnim rimskim božanstvom.U ovom slučaju, po našem sudu, tu ne bi trebalo gledati neku posebnu kultnu specifikaciju, nego jednu od uobičajenih pojava, da se kojem samostalnom kultu, valjda kao „pojačanje“, doda jedno od božanstava iz vrhovnog panteona kojem je iskazivano dužno štovanje u svakoj prilici, pa bilo to i onda kada se obavljao kult nekog drugog božanstva.

Koliko nam je poznato, ovo je prvi a ujedno i jedini nalaz koji potvrđuje kult personificirane provincije Ilirik u  interesa i značaja.Usput bi se moglo postaviti pitanje otkuda potvrda ovoga kulta na području gdje se nije  u glavnom gradu provincije-Saloni, ili bilo kojem većem privincijalnom gradu.Njegovu pojavu možemo jedino objasniti i dovesti u vezu s tamošnjim vojnim logorom, pa tako i njegovo štovanje.

 

Izvor:Dr.Enver Imamović:Antički kultni i votivni spomenici na području BiH;Veselin Masleša 1977. Sarajevo.

Priredio: Kemal Mahić

 

766 Posjeta 1 Posjeta danas