HAJRUDIN BUJUKALIĆ: USIĐELICA

Ne zvekeću više zlatni sufurini

O bijelom vratu ašiklije Esme,

Ne cvjetaju više ruže ni jasmini

Nit joj slavuj pjeva svoje lijepe pjesme.

Ne čuju se njena šaputanja tiha,

Nit podmuklo škripi njen kapidžik mali;

Na njemu se sada svezan kamen njiha,

A kanal joj vjetar već odavno svali.

Džamli pendžer njezin mahovina krije,

Što polako puže uz zidine stare;

A šarov pas oko kuće vije.

Kuću žune kljuju i zidove kvare.

U sobu se njenu uselila tuga,

Po duvaru mreže pauci ispleli;

Njena prazna soba ceri se i ruga,

Katmerima što su na pendžeru sveli.

A u kući Esma, sama, rasplakana,

Broji puste dane, plete bjele vlasi,

Srce joj je žuto ko struka merdžana,

I život joj gorki polako se gasi.

 

Izvor: Gračanički glasnik;Broj 51,maj 2021.

Izbor:Kemal Mahić

378 Posjeta 1 Posjeta danas