Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak: Imena sela u Ljubuškom 1883. godine

U toku 1883. godine Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak je objavio imena sela u Bosni i Hercegovini.U sklopu toga verificiranog djela je objavljen i spisak sela koja su sačinjavali prostor tadašnje teritorije općine Ljubuški,koja je nekim djelovima teritorije bila na prostoru današnjih općina Grude, Posušje, Čitluk,Čapljina,u doba austro-ugarske uprave u Bosni i Hercegovini(1878-1918).Sela Lipno i Grljevići su pripadali Mostaru.

Spisak sela:

1.Batin

2.Broćanac

3.Cerno

4.Crveni Grm

5.Dragičina

6.Drinovci

7.Gorica

8.Grab

9.Grabovnik

  1. Gradac

11.Grude

12.Hardomilj

13.Hrašljani

14.Humac

15.Jabuka

16.Kašće

17.Klobuk

18.Kutac

19.Lisice

20.Ljubuški

21.Međugorje

22.Orovlje

  1. Otok

24.Posušje

25.Proboj

  1. Prolog

27.Puteševica

28.Radišići

29.Ružići

30..Sovići

31.Stubica

32.Studenci

33.Šipovača

34.Tihaljina

35.Tribistovo

  1. Vašarovići
  2. Veljaci
  3. Vitina

39.Zvirići

  1. Zvirovići

 

Izvor:Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak;Dobra knjiga,Sarajevo 2008.

Izbor: Kemal Mahić

1699 Posjeta 2 Posjeta danas