Poziv na akciju zamjene otvora na džamiji u Gradskoj

Naše komšije iz Gradske su pokrenuli akciju za džamiju na Gradskoj. Preporučujemo podršku akciji.

Hajirli i uspješno da bude aBd.

AKCIJA ZAMJENE OTVORA I KUPOVINA KLIMA UREĐAJA-PRILIKA ZA VELIKA DOBRA DJELA I SEVAPE

Poštovane džematlije, dragi Gračani i svi koji su vezani za Gradsku i Ljubuški,
Prošlo je punih 16 godina od kako je naša lijepa džamija obnovljena i stavljena u funkciju za ibadete. Svi smo u tom plemenitom procesu učestvovali svojim prilozima, zalaganjem, uvakufljenjem, radom, pomaganjem i na druge načine.
Došlo je vrijeme da kroz ovu akciju iznova pokažemo našu snagu, volju, ljubav i entuzijazam prema našoj džamiji na Gradskoj.
Naime, protekom vremena, drveni otvori džamije su došli u loše stanje, kako su mnogi od vas i sami primijetili. Sve ima svoj rok trajanja i funkcionalnosti, pa tako i prozori i vrata
Prozore i vrata je potrebno zamijeniti, jer su dotrajali, te sve manje i manje mogu funkcionalno obavljati svoju funkciju.
Također je potrebno kupiti dvije nove inverterske klime. Troškovi otvora i klima prema ponudama iznose ukupno 20.000 KM (dvadeset hiljada)
Pored otvora je potrebno zamijeniti i prostirke (tepihe) koje se trune, jer su dali svoj maksimum, kupiti cipelar i postaviti nadstrešnicu pokraj ulaznih vrata džamije. Ove stavke će se tražiti putem donacije.
Stoga Vas pozivamo na akciju prikupljanja sredstava za zamjenu svih otvora na našoj džamiji te kupovinu klima uređaja.
Nemamo sumnje da ćemo imati pozitivan i jak odgovor od sviju vas koji ste vezani za našu lijepu Gradsku i Ljubuški.
Također smo ubijeđeni da ovu akciju možemo uspješno provesti te po ko zna koji put, pokazati našu privrženost i odanost vjeri a zatim rodnoj grudi.
Ovaj hairli proces se radi uz dozvolu i koordinaciju rukovodstva Medžlisa Ljubuški.
Proces prikupljanja ponuda je već u toku a svi prilozi i troškovi će transparentno biti objavljeni. Nadzor nad radovima će voditi osobe iz struke.
Vaše novčane priloge možete nanijetiti kao trajno dobro-vakuf za sebe i svoje porodice, tako i za vaše rahmetlije.
Allah dž.š. podstiče vjernike na ibadet održavanja džamija i takve hvali kur’anskim riječima:
„Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su na Pravome putu.“
A naš plemenit Poslanik, s.a.v.s. koji je i sam učestvovao u izgradnji i održavanju džamija je kazao:
“Kada čovjek umre i njegovo djelo se prekine (tj. prestaju mu teći sevapi), osim u tri slučaja: ako je za sobom ostavio neku trajnu sadaku, (trajno dobro-uvakufljenje), znanje kojim se ljudi koriste ili dobrog potomka koji Allahu upućuje dovu za njega“

Kako je već godinama praksa, kontakt osobe za prikupljanje uplata su:
za područje Norveške:

Adnan Maksumić broj mobitela +47 913 28 987, vipps
Rasim Maksumić broj mobitela +47 930 62 222, vipps

za područje Njemačke
Sanel Maksumić broj mobitela +49 1577 724 7379
za područje Bosne i Hercegovine
Asim Maksumić broj mobitela +387 61 757 877

Spisak uplata za akciju zamjena otvora na džamiji:
Sadrži imena onih koji su dosada dali svoj dobrovoljni prilog za zamjenu otvora i kupovinu klima uređaja za džamiju na Gradskoj. Spisak se ažurira nakon svake pristigle uplate.

1. Asim (Ibro) Maksumić – 500KM
2. Ešref (Alija) Maksumić – 500KM
3. Ešref Maksumić za roditelje, rahmetli hadži Alija Maksumić-Pašanović i Hava Maksumić – 500KM
4. Ejub (Alija) Maksumić – 5000NOK
5. Ajdin (Ejub) Maksumić – 1000NOK
6. hadži Husnija (Alija) Maksumić-Pašanović – 600KM
7. hadži Ferida (ž.Husnije) Maksumić – 200KM
8. Sanel (Husnija) Maksumić – 500KM
9. Harisa (ž.Sanela) Maksumić za babu, rahmetli Hamzo Pobrić – 400KM
10. Harun (Sanel) Maksumić – 100KM
11. Amar (Sanel) Maksumić – 100KM
12. Alija (Sanel) Maksumić – 100KM
13. Enis (Ešref) Maksumić – 200KM
14. Melisa (ž.Enisa) Maksumić – 200KM
15. Adin (Enis) Maksumić – 200KM
16. Enis (Ešref) Maksumić za nenu, rahmetli Habiba Leto – 500KM
17. Dino ef. (Husnija) Maksumić – 300KM
18. Adnan (Hilmija) Maksumić – 2500NOK
19. Adnan Maksumić za babu, rahmetli Hilmija Maksumić – 500KM
20. Nedžad (Sabit) Maksumić – 500NOK
21. Emina (ž.Safeta) Brkan – 5000NOK
22. Enis (Salkan) Maksumić – 1000NOK
23. Mustafa Ibrulj – 500NOK
24. Sibila Bašić – 500NOK
25. Samir Hadžalić – 500NOK
26. Nerman Delalić – 500NOK
27. Sinan (Ejub) Maksumić – 1000NOK
28. Ahmet (Uzeir) Špago – 2500NOK
29. Šefik i Mediha Konjhodžić – 1000NOK
30. Rasim i Feriha Maksumić – 1000NOK
31. Nermin (Mirsad) Merzić – 50KM
32. Dervo (Duran) Čolić – 500KM
33. Sanel (Dervo) Čolić – 500KM
34. Arnel (Dervo) Čolić – 500KM
35. Admir Fazlić – 1000NOK
36. Tarik (Ešref) Maksumić – 200KM
37. Mirsad i Ramiza Kafadar – 200KM
38. Mustafa (Hamid) Maksumić – 200KM
39. Sejo i Zlata Šukalić – 500NOK
40. Melika Mahić – 300NOK
41. Muhidin-Hido Grljević – 500NOK
42. Amer (Meho) Krhan – 100KM
43. Osman (Nezir) Zuhrić – 200KM
44. Mithad – Mito Muminagić – 500NOK
45. Ismet (Husnija) Maksumić – 100EUR
46. Ahmet Emanulah, Ermina i Edin Konjhodžić – 2750NOK
47. Suad Selak – 500NOK
48. Agan Dizdarević – 500NOK
49. Meho (Maho) Maksumić – 150EUR
50. Šejla (Meho) Maksumić – 50EUR
51. Emman (Meho) Maksumić – 50EUR
52. Meho i Azemina Kodro – 500KM
53. Samir i Alma Selak – 1000NOK
54. Mustafa Lalić – 1000NOK
55. Adla Tikveša – 500NOK
56. Semir Konjhodžić – 500NOK
57. Halil (Meho) Maksumić – 500KM
58. Elvedin (Halil) Maksumić – 500KM
59. Nermin (Halil) Maksumić – 500KM
60. Kemo Hrnjičević – 500NOK
61. Hasan Mehremić – 100EUR                                                                                                                                  62.Mustafa (Osman) Maksumić – 2500NOK
63. Elvin (Mustafa) Maksumić – 2500NOK
64. Mustafa (Zahir) Mujanović – 1000NOK
65. Bećir (Šaćir) Vukićević – 50KM
66. Alija (Junuz) Špago – 2500NOK                                                                                                                              67.Tina i Arif Mahić – 500NOK
68. Djevad Jakić – 500NOK
69. Emir (Šerif) Maksumić – 100KM
70. Ramiz (Uzeir) Špago – 100EUR
71. Ramiz Špago za roditelje, rahmetli Uzeir Špago i Fata Špago – 50EUR
72. Edin (Ramiz) Špago – 50EUR
73. Ali (Edin) Špago – 50EUR
74. Fadil (Hasan) Maksumić – 200KM
75. Fadil (Hasan) Maksumić za majku, rahmetli Đulsa Maksumić- 300KM
76. Osman (Mujo) Maksumić – 3000NOK
77. Almir (Osman) Maksumić – 3000NOK
78. Adem (Elvin) Maksumić – 200NOK
79. Jusfuf (Osman) Maksumić – 2000NOK
80. Šaban (Ibrahim) Maksumić – 500KM
81. Maho (Ibrahim) Maksumić – 500KM
82. Mirsad (Ibrahim) Maksumić – 500KM
83. Porodica za rahmetli hadži Ibrahim Maksumić i Sabira Maksumić – 500KM
84. Salkan (Osman) Maksumić – 500KM
85. Hatidža (ž.Salkana) Maksumić – 500KM
86. Kemal i Fata Trbonja – 200KM
87. Alija-Ale (Ramo) Maksumić – 300KM
88. Mehmed i Hajra Hubana – 100KM
89. Mirsad, Sadeta i Amer Durmić – 500KM
90. Mirsad, Sadeta i Amer Durmić za rahmetli Alija Maksumić i Hata Maksumić – 500KM
91. Abas (Alija) Maksumić – 200 KM
92. Munib i Mahbuba-Buba Dizdarević – 400 NOK
93. Senad Konjhodžić – 920 NOK
94. Ahmed (Ibro) i Emira Maksumić – 1500 NOK
95. Almin (Osman) Maksumić – 2500 NOK                                                                                                                  96. Husein (Safet) Maksumić – 2500 NOK
97. Ratmira Bećirović – 500 NOK

98. Izidin (Osman) Špago – 500KM
99. Šefik (Mustafa) Maksumić – 2500NOK
100. Čolić (Salko) Ahmet – 2500NOK
101. Čolić (Ahmet) Enis – 2500NOK
102. Esad (Hasan) Maksumić – 500KM
103. Esad Maksumić i Fadila Isić za roditelje, rahmetli Hasan Maksumić i Đulsa Maksumić – 200KM
104. Enver-Emica (Ibro) Maksumić – 100KM
105. Ćamil Zuhrić – 50KM
106. Miralem (Jusuf) Maksumić – 150KM
107. Suad (Jusuf) Maksumić – 500KM
108. Safet (Salko) Maksumić – 100KM
109. Aner (Safet) Maksumić – 100KM
110. Safet i Aner Maksumić za rahmetli Salko Maksumić i Zejna Maksumić – 100KM
111. Fuad Delalić – 500NOK
112. Salko (Meho) Maksumić – 100EUR
113. Adis (Junuz) Maksumić – 600KM
114. Kemal (Junuz) Maksumić – 500KM
115. Haris (Fadil) Maksumić – 500KM
116. Alija (Zulfo) Maksumić i Nura Maksumić – 3000NOK
117. Rašid (Ibro) Maksumić – 1000NOK
118. Raza (ž.Rašida) Maksumić – 1000NOK
119. Almir (Rašid) Maksumić – 1000NOK
120. Murat (Omer) i Irma Maksumić – 2000NOK
121. Omer (Murat) Maksumić – 1000NOK
122. Sanela (Šerif) Milišić – 50KM
123. Enes (Jusuf) Maksumić – 500KM
124. Adnan (Jusuf) Maksumić – 200KM

125. Salem (Mustafa) Maksumić – 2000NOK
126. Elvis (Salem) Maksumić – 2500NOK
127. Samir Sadiković – 500NOK
128. Hasan (Huso) Maksumić – 100EUR
129. Šemsudin (Hasan) Maksumić – 100EUR

130. Derviš Mahić – 500 nok

131. Enver (Selim) Maksumić – 100EUR
132. Ibro (Selim) Maksumić – 200KM
133. Semir (Ibro) Maksumić – 200KM
134. Elvis (Ibro) Maksumić – 200KM
135. Đabir (Omer) Maksumić – 100KM

136. Ramiza (žena rahmetli Jusufa) Maksumić – 100KM
137. Mirza (Alija) Maksumić – 200EUR
138. Mustafa (Huso) Špago – 100KM
139. Ibro (Hamid) Maksumić – 200KM
140. hadži Humija (Maho) Masleša – 200KM
141. hadži Humija (Maho) Masleša za rahmetli hadži Arif (Ibro) Masleša – 500KM
142. hadži Humija (Maho) Masleša za roditelje, rahmetli hadži Fata i Maho Maksumić – 400KM

143. Ahmet (Salko) Maksumić – 200KM
144. Mirsad (Selim) Maksumić – 500KM
145. Mirsad Maksumić za roditelje, rahmetli Selim Maksumić i Merka Maksumić -500KM
146. Merka (Mirsad) Marić – 500KM
147. Dževad (Ibro) Maksumić – 200KM
148. Muamer (Dževad) Maksumić – 500KM
149. Mirsad (Dževad) Maksumić – 200KM
150. Edina-Seka (Dževad) Čolaković – 500EUR
151. Nazif Grizović – 100EUR

152. Adin (Salkan) Maksumić – 1000NOK
153. Adis Mahić – 500NOK
154. Zijad (Mumin) i Šejla Maksumić – 343KM
155. Zijad Maksumić za roditelje, rahmetli Mumin Maksumić i rahmetli Nura Maksumić – 200KM
156. Mujo Čajić – 500KM

157. hadži Junuz Špago – 300KM
158. hadži Junuz Špago za rahmetli Đulsa (rođ.Maksumić) Špago – 200KM
159. Nur Haskić – 150KM
160. Haris ef. Omerika – 100KM

161. Alija-Bjelkić (Ramo) Maksumić – 200KM
162. Alija-Bjelkić Maksumić za roditelje, rahmetli Ramo Maksumić i Zila Maksumić – 100KM
163. Vahida (žena rahmetli Mustafe) Maksumić – 150KM
164. Vahida Maksumić i djeca za rahmetli Mustafa (Ramo) Maksumić – 100KM
165. Nedžad (Nakif) Špago- 300KM
166. Fuad i Kadira Jakić – 100EUR
167. hadži Faruk i Emina Jakić – 100KM

168. Senad (Arif) Maksumić -100KM
169. Mirsad (Arif) Maksumić – 100KM
170. Seid (Arif) Maksumić – 100KM
171. Djeca za rahmetli Arif Maksumić i Tidža Maksumić – 100KM
172. Veid Nović – 200KM
173. Mirsad (Džafer) Maksumić – 200EUR
174. Šefika Maksumić – 100KM
175. Senad (Huso) Špago – 100EUR
176. Himzo (Meho) Maksumić – 100EUR
177. Ismet (Meho) Maksumić – 300KM
178. Ramiza Maksumić za rahmetli Džafer Maksumić- 200KM

179. Azem (Osman) Maksumić – 1000NOK
180. Mešan i Kadira Masleša – 150KM

181. Čolić (Mujo) Salko – 1000KM
182. Čolić (Duran) Meho – 500KM
183. Čolić (Meho) Duran – 500KM
184. Čolić (Meho) Edin – 500KM
185. Čolić (Emin) Amel – 500KM
186. Čolić (Duran) Emin – 200KM
187. Fadil (Ibro) Maksumić – 500KM
188. Špago (Osman) Anis – 100KM
189. Špago Anis za babu, rahmetli Osman Špago – 100KM

Ukupno: 32.743 KM; 83.570 NOK; 2.400 EUR

(do 06.04.2023)

4034 Posjeta 3 Posjeta danas