SIDŽIL MOSTARSKOG KADIJE

SIDŽIL-kadijski protokol,bilježnica u koju su upisivane presude koje je izricao kadija kao i obavještenja koja je kadija primao sa dvora s obavezom da ih obznani narodu.

Raspodjela imovine

Umrla Aiša, kći Abdulahova, iz mahale Vakuf Alidžan u Mostaru, ostavila je iza sebe muža hadži Omera i imovinu:

Kuća i ostalo što se uz nju nalazi…..5.000 akči

Vinograd u mjestu Smrčevnik………16.500 akči

Sanduk………150 akči

Ćebe……..160 akči

Dušek……207 akči

Jasuk……..50 akči

Sahan……160 akči

Sahan…….141 akči

Rabljeni jorgan…..106 akči

Mala tepsija za pitu….70 akči

Tava……….51 akča

Haranija(veliki bakreni kotao)…164 akči

Tas……..60 akči

Ibrik…….130 akči

Leđen…..131 akči

Mala tenđera….130 akči

Tava…..112 akči

Sahan …….20 akči

Svijećnjak…….37 akči

Sanduk……102 akči

Rabljeni ćilim ….170 akči

Sanduk….54 akči

Sanduk…..37 akči

Feredža…….750 akči

Kratki ženski kaput……?

Čaršaf……..103 akči

Tulbent…..16 akči

Čoha za anteriju…….64 akči

Peštemalj(veliki peškir za kupanje)….101 akča

Gunluk……….100 akči

Čoha…..800 akči

Gunluk …….250 akči

Sade od aladže…….325 akči

Gunluk……..240 akči

Anterija……200 akči

Čaršaf…….76 akči

Gaće…….85 akči

Bošča……..50 akči

Stara bošča……40 akči

Rabljeni čaršaf…..48 akči

Sedlo…….60 akči

Tanki ženski crveni pojas…..30 akči

Pojas od srebra……1.410 akči

Pojas…….170 akči

Đerdan……572 akči

Narukvica…….355 akči

Povez za kosu…..143 akči

2 dugmeta ………281 akči

Minđuše…….100 akči

Dugme…….91 akča

3 prstena ……  ..  ….. 93 akči

Mengele………..100 akči

Fučija s marpičem(bačva)….300 akči

Sanduk……40 akči

UKUPNO…………..29.838 akči

Odbici:za opremu po oporuci 4.488,resmi kismet 750, katibija i hudamija 150, plata naibu 146,pristojba za

vinograd 825, telalija 737, ukupno 7.097 akči.

Čist ostatak za razdiobu među nasljednike 22.742, dio mužu 11.371, dio Sulejmanov utvrđen po srodstvu 11.371 akči.

 

Izvor:SIDŽILI MOSTARSKOG KADIJE od 1635-1793.godine(regesta);Arhiv HNK/Ž Mostar 2011.

Izbor: Kemal Mahić

 

521 Posjeta 1 Posjeta danas