PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA ŽABLJAČKU DŽAMIJU U PERIODU 14.02.-15.03.2023.GODINE

Dragi ljubušaci i svi ljudi dobre volje,

Ovim putem vas molimo da svako u skladu sa svojim mogućnostima podrži adaptaciju džamije na Žabljaku.

IO Udruženja je naravno razjasnilo situaciju prije ove objave. Osnovan je Odbor za gradjevinske radove i uspostavljen je kontakt sa Odborom IZ-ce u Ljubuškom. Uradjen je elaborat gradjevinskih radova od strane Harisa Mahića, nakon direktnog uvidjaja sa svojim kolegom Amirom Konjhodžićem. Radovi se isključivo odnose na nužno saniranje i završetak nedovršenih radova od ranije. Elaborat je dostupan na upit. Autentičnost džamije će se na ovaj način sačuvati i ujedno će rad biti kvalitetan. Odbor IZ-ce je sa detaljima iz elaborata dao pristanak za početak radova. Gradjevinski Odbor uskladjuje radove pod nadzorom Harisa Mahića i kolega. Sa ovim je ispoštovana odredba da se zahtjev za radove na objektu obradi od Odbora IZ-ce prije početka radova, što je bio jedan od uslova za pokretanje prikupljanja sredstava ispred Udruženja.

Ukupljena novčana sredstva će se prebaciti već pokrenutoj akciji u Danskoj/ gradjevinskom Odboru. Ovo je bio drugi uslov postavljen ispred Udruženja. Ukoliko dodje do neke promjene, objavit će se. U svakom slučaju je zagarantovana transparentnost.

Posljednja obavijest ovdje je vezana za prikupljena sredstva za istu džamiju 2016-te godine. To su namjenska sredstva koja su u to vrijeme bila prebačena IZ-i u Ljubuškom. Udruženje je upoznato koliko je utrošeno i posjeduje račun za utrošeno. Račun se može ispostaviti na upit. Od namjenskih sredstava iz 2016-te godine je ostalo BAM 2100,-. Ova sredstva će se iskoristiti u namjenjene svrhe u medjusobnoj saradnji izmedju Udruženja, IZ i Odbora za gradjevinske radove.

UPLATE SE PRIMAJU DO 15.03.2023. GODINE SA NAZNAKOM «ŽABLJAK»:

Udruženje ljubušaka (norveški račun): 2610 18 94303

VIPPS Sibila: 95 80 73 71

PayPal Sibila: sibilabasic@gmail.com

Prikupljanje u Ljubuškom: Ɖina Nikšić, telefon: 063 424 682

IO Udruženja ljubušaka u Norveškoj

Uplate u Norveškoj: 

1. Semir i Amela Konjhodžić, Norveška                 500 nok

2. Ljiljana Ombašić, Norveška                                 500 nok

3. Adla i Aref Tikveša, Norveška                             500 nok

4. Adnan (Hilmije) Maksumić, Norveška          1.000 nok

5. Nerman Delalić, Ćavela, Norveška                     500 nok

6. Samir Hadžalić, Norveška                                 1.000 nok

7. Melika Mahić, Norveška                                       500 nok

8. Enes, Emila i Emel Kadragić, Norveška           500 nok

9. Jasmina i Suad Konjhodžić, Norveška          1.000 nok

10. Mediha i Šefik Konjhodžić, Norveška          2.000 nok

11. Sanita Dizdarević, Norveška,                             600 nok

12. Šućro i Indira Dizdarević, Norveška             1.000 nok

13. Admir Fazlić, Norveška                                   5.000 nok, pred dušu r. Huseina Fazlića

14. Admir i Jasmina Fazlić, Norveška                 5.000 nok

15. Emira Gujić, Norveška                                        600 nok

16. Mithad Muminagić, Norveška                       2.000 nok

17. Vesna Sadiković, Norveška                                 500 nok

18. Đenita Beširović, Norveška                               400 nok

19. Ekrem Mahić, Norveška                                 1.000 nok

20. Zlata Konjhodžić, Norveška                          1.000 nok

21. Rasim Maksumić, Norveška                             500 nok

22. Zejna Fazlić, Norveška                                   1.000 nok

23. Elvis i Nedžmija Mujanović, Njemačka      1.000 nok

24. Adis Mahić, Norveška                                    1.000 nok

25. Tina i Arif Mahić, Norveška                          1.500 nok

26. Sakib Mahić, Norveška                                      500 nok

27. Mustafa i Merica Selimić, Norveška            1.000 nok

28. Beba Mušić, Norveška                                    1.000 nok

29. Emina Družić, Norveška                                  500 nok

30. Sead i Zlata Šukalić, Norveška                       500 nok

31. Derviš Mahić, Norveška                                   500 nok

32. Omer Bećirović, Norveška                               500 nok

33. Ratmira Bećirović, Norveška                           500 nok

34. Jusuf Maksumić, Norveška                             500 nok

35. Sabira i Dženan Zaimović, Norveška         1.000 nok

36. Samir i Alma Selak, Norveška                      1.000 nok

37. Senad i Azra Anadolac, Norveška                1.500 nok

38. Hamid Ibrulj, Norveška                                2.000 nok

39. Suad i Almira Selak, Norveška                    2.000 nok

40. Fikreta Maksić, Njemačka                              740 nok

41. Irma i Murat Maksumić, Norveška            1.000 nok

42. Ahmet i Ramiza Špago, Norveška              1.000 nok

43. Kemal i Senka Hrnjičević, Norveška            600 nok

44. Ahmet Čolić, Norveška                                    500 nok

45. Šefik Latić, Norveška                                       500 nok

46. Munib i Mahbuba Dizdarević, Norveška 1.000 nok

47. Ljubušanka, Norveška                                    800 nok

48. Faruk Ibrulj – Smailhodžić, Švedska        2.000 nok

49. Agan Dizdarević, Norveška                           500 nok

50. Ernad Nevesinjac, Njemačka                       420 nok

51. Jasminka Selimić, Norveška                         500 nok

52. Emir-Miro i Elvira Selimić, Norveška     1.000 nok

53. Vahid Gujić, Norveška                                   500 nok

54. Senad Konjhodžić, Švedska                       1.020 nok

55. Ahmed i Emira Maksumić, Norveška         500 nok

56. Emina Mesihović, Norveška                         500 nok

57. Rukija Muminagić, Norveška                    1.000 nok

58. Mediha i Adla Konjhodžić, Norveška        500 nok

59. Plamenko Mahić, Švedska                           600 nok

60. Sibila Bašić, Norveška                               1.000 nok

61. Mustafa (Osman) Maksumić, Norveška    500 nok

62. Ibrahim Maksić, Norveška                           500 nok

63. Raska Maksić, Norveška                               500 nok

64. Rabija Sadiković, Norveška                          500 nok

65. Azra Ćerić, Norveška                                  1.000 nok

66. Anonimno, Norveška                                    500 nok

67. Kerim Maksić, Njemačka                            530 nok

68. Arnela Dizdarević, Holandija                  1.050 nok

69. Adis Delalić, Norveška                                 500 nok

70. Nismi Razick, Švedska, (Šri Lanka)           470 nok

71. Adis Dizdarević, Norveška                            400 nok

72. Mensur i Sanja Smailagić, Norveška          500 nok

73. Sanja i Samir Brozović, Roseville, USA   1.420 nok

74. Seka ibrulj, Norveška                                     400 nok

75. Sead i Zlata Maksić, Norveška                      500 nok

76. Alija i Mirela Konjhodžić, Norveška          1.000 nok

77. Haris Taslidža, Norveška                              1.000 nok

78. Narcisa i Salko Lalić, Norveška                       500 nok

79. Enes i Đenana Gujić, Norveška                        500 nok

80. Đevad i Semha Jakić, Norveška                     1.000 nok

81. Mirza i Ajdin Jakić, Norveška                          1.000 nok

82. Samir Sadiković, Norveška                                  500 nok

83. Alma i Salem Dizdarević, Norveška                    500 nok

84. Anonimno, Norveška                                          1.000 nok

85. Doris i Samir Maksić, Njemačka                       5.630 nok

86. Fikret i Nermina Mesihović, Švedska                   940 nok

87. Konjhodžić Ahmet Emanulah, Ermina i Edin  1.700 nok

88. Lamija Maksić, Njemačka                                        220 nok

89. Esma i Mehmed Kadragić, Norveška                    500 nok

90. Amina Brozović (Sanja Maksić) USA, vitre     1.230 nok

 

Uplate u Ljubuškom:

1. Ljubušanka, Ljubuški,                                                              20 KM

2. Ljubušak, Ljubuški,                                                               100 KM

3. Almasa Terzić, Mostar, Ljubuški,                                       100 KM

4. Muhidin i Vahdeta Grljević, Norveška, Ljubuški,           500 KM

5. Ljubušanka, Ljubuški                                                            700 KM

6. Amna i Muta Fazlinović, Sarajevo, Ljubuški                    100 KM

7. Denisa Košarić, Švicarska, Ljubuški                                   183 KM

8. Haris Mahić, Ljubuški                                                             50  €

9. Fatima Ibrulj, Ljubuški                                                           100 KM

10. Za r. Munibu Zagić, uplatila djeca                                      100 KM

11. Ljubušanka, Ljubuški                                                               50 KM

12. Ljubušanka, Ljubuški                                                              50 KM

13. Alma i Mujo Hajdarović, Ljubuški                                       100 KM

14. Mustafa, Đenana Muminagić i porodica, Ljubuški         400 KM (Began)

15. Ljubušanka iz Amerike                                                          100 KM

16. Memnuna Mahić, Ljubuški                                                  100 KM

17. Salem Sadiković, Ljubuški                                                    100 KM

18. Binasa Špago, Konjic                                                              100 KM

19. Dr. Nido Sadiković, Ljubuški                                                200 €

20. Ljubušanka, Ljubuški                                                            100 KM

21. Ljubušak, Ljubuški                                                                 200 €

22. Belma Lalić sa porodicom, Sarajevo                                     50 €

23. Rast Sulivany (Norveška)                                                     200 KM

24. Ljubušanka, Ljubuški                                                              50 KM

25. Edin (Sabahudin) Mahić                                                         50 KM

 

 

 

.

 

 

 

 

 

3213 Posjeta 1 Posjeta danas