PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Vitina Donja, Vitina Gornja i Prolog sa područja Grada Ljubuškog da prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Ljubuškom. Javnom objavom Općinskog suda u Ljubuškom je dana 19.04.2023. godine pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovom prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoja prava na nekretninama i to najdalje do 19.06.2023. godine.

Prijave se mogu izvršiti u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Ljubuškom na adresi Trg Dr. Franje Tuđmana 2, Ljubuški svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Ljubuškom zemljišnoknjižni ured, Trg Dr. Franje Tuđmana 2, 88320 Ljubuški.

 

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u gore navedenim katastarskim općinama čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

 

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarsku općinu, koja je predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.ba .

ljportal.com

pripremio:Kemal Mahic

519 Posjeta 1 Posjeta danas