Arefatska Dova

Gospodaru naš, molimo Te u ovom mubarek danu, u kojem se spuštaš na najbliže zemaljskho nebo i ponosiš se brojem pravovjernih koji na Arefatu stoje, Tebi dove i Tebe veličaju, primi ibadete i dove naše, kao što ih primaš svim našim Hadžijama.

Naš dragi Poslanik Muhammed s.a.v.s. je rekao: “Najbolja dova je dova na dan Arefata”, pa Ti se Allahu iskreno obraćamo dovom da nas u ovom mubarek danu probudiš iz nemara i oprostiš nam grijehe naše. O Ti koji iz Svoje milosti opraštaš.

Allahu Svemogući, približi nas u ovom mubarek danu Tvom rizaluku – zadovoljstvu, a udalji nas u njemu od Tvoje srdžbe.

Olakšaj i umili nam, Allahu naš, učenje Kur'ana klanjanje namaza i sve ostale ibadete da ti iskreno cinimo molimo Te Tvojom milošću, O Ti najmilostiviji.

Allahu Milostivi, osnaži nas u ovom mubarek danu zdravim razumom i budnom sviješću; poštedi nas, dragi Bože, u ovom danu nevaljalih misli i nevaljalog govora; obaspi nas, Gospodaru naš, svim dobrima koja se u ovom danu spuštaju na Zemlju, tako Ti Tvoje dobrote, o Ti, koji si najplemenitiji.

Allahu Svemogući, osnaži nas u ovom mubarek danu da budemo dostojni Tvoje zapovijedi, da osjetimo radost našega zikra i našega šukra – zahvale Tebi; sačuvaj nas, Bože, od svakog belaja, o Ti, koji sve vidiš.

Allahu Milostivi, omili nam da se u ovom mubarek danu pokajemo za svoje grijehe i da od Tebe oprosta tražimo; olakšaj nam da budemo Tebi pokorni i plemeniti ljudi; uputi nas da uvijek budemo od onih koji su Tebi dragi, o Ti, najmilostiviji.

Allahu Milosni, obaspi nas u ovom mubarek danu Tvojom neizmjernom milošću; pokaži nam u njemu Tvoje jasne znakove; okreni nas tamo gdje je Tvoje zadovoljstvo, tako Ti Tvoje ljubavi prema stvorenju i ljubavi stvorenja prema Tebi.

Allahu Sveznajući, učini da u ovom mubarek danu budemo Tebi potpuno predani našom dušom i našim tijelom; omogući nam da u ovom danu budemo dobitnici; da budemo Tebi najbliži, tako Ti Tvoje dobrote.

Allahu Svemogući, omili nam u ovom mubarek danu dobro i korisno djelo, a omrzni nam grijeh i nepslušnost prema Tebi; oslobodi nas, Bože, mržnje, zavidnosti i pakosti, tako Ti Tvoje milosti.

Allahu Sveznajući, ukrasi nas u ovom mubarek danu ukrasom čednosti i ogrni nas, Bože, zahvalnošću i zadovoljstvom na svim Tvojim blagodatima; pouči nas, Bože, pravednosti i oslobodi nas straha od bilo koga osim straha od Tebe, o Ti, koji štitiš uplašene.

Allahu Svemogući, osnaži nas da u ovom mubarek danu otvorimo svoje duše u pokornosti samo Tebi i otvori nam vrata Tvog oprosta za naša iskrena pokajanja, o Ti, koji opraštaš.

Allahu Svemogući, otvori nam u ovom mubarek danu Džennetska vrata, a zatvori vrata Džehennema; omili nam učenje Kur'ana, o Ti, koji smiruješ vjernička srca.

Allahu Samilosni, očisti nas u ovom mubarek danu od grijeha; oslobodi nas od naših mahana i napuni naša srca takvalukom – bogobojaznošću, o Ti, koji opraštaš grijehe.

Allahu Sveznajući, nagradi naš trud i rad kako je najbolje, oprosti naše grijehe kako je Tvoja milost, naša dobra djela primi kako je Tvoje zadovoljstvo, naše sramote, Bože, pokri kako je Tvoja milost i dobrota, o Ti, koji sve čuješ.

Allahu Milostivi, osnaži nas blagodatima dana Arefata i olakšaj nam poteškoće naše, primi pokajanja naša kao od iskrenih pokajnika, oslobodi nas grijeha i olakšaj nam breme dunjaluka, o Ti, Milostivi.

Svemogući Allahu, ne ostavi u ovom mubarek danu ni jedan grijeh a da nam ga ne oprostiš, ni jedne brige a da nam je ne otkloniš, ni jedan dug a da ne pomogneš da se riješi, ni jednog bolesnika a da ga ne izliječiš, ni jednog zalutalog a da ga na Pravi put ne uputiš, ni jednog nepravednika a da ga od toga ne odvratiš, ni jednog umrlog a da mu ne oprostiš, ni jedne poteškoće a da nam je ne olakšaš, ni jedne mahane a da nam je ne prekriješ, ni jedne želje ni potrebe, sa kojom si Ti zadovoljan, a da nam je ne ispuniš, tako ti Tvoje Svemilosti.

Allahu naš, budi na pomoći Ummetu Poslanika s.a.v.s, otkloni od njih brige i nedaće, osnaži ih i ujedini njihove safove, stavove i mišljenja i povrati ih Tvome putu na najljepši način.

Allahu naš, učini nas od onih koji će dobiti potpunu nagradu za obavljene ibadete u današnjem mubarek danu. Budi zadovoljan sa nama i primi naša iskrena dobra djela i učini da ona budu isključivo u Tvoje ime.

Allahu, molimo Te Tvojim najvećim imenom, oprosti našim živima i našim mrtvima, našim prisutnim i našim odsutnim, našim mlađima i našim starima, muškim i ženskim.

Allahu, onoga koga poživiš među nama, učini da živi u islamu, a onoga koga na ahiret preseliš, preseli ga u imanu.

Allahu naš, utječemo Ti se od neposlušnosti djece, prekidanja rodbinskih veza, lošeg društva, mržnje i averzije ljudi i da nas nadvlada neprijatelj.

Allahu naš, zaista su grijesi naši veliki ali su oni mali i neznatni u odnosu na Tvoj oprost, pa nam ih iz Tvoje milosti oprosti o Plemeniti Gospodaru.

Allahu naš, oprosti nam grijehe naše, učini nam kuću našu prostranom i daj nam bereket u onome čime si nas opskrbio, u našem znanju, našim poslovima, našoj porodici, potomstvu, vremenu i imetku, i molimo Te da primiš naša dobra djela.

Gospodaru oprosti, smiluj se, budi prema nama plemenit, prijeđi preko naših grešaka za koje Ti znaš, jer Ti zaista znaš i ono što mi ne znamo, i Ti si Najmoćniji i Najplemenitiji.

Allahu naš, obraduj nas sa mirom, sigurnošću i bezbjednošću muslimana na svakom mjestu, o Samilosni i Svemilosni.

Allahu naš, podari nam prisebnost i zaštiti nas od našeg vlastitog zla i naših loših djela. Allahu naš, tražimo od Tebe uputu, bogobojaznost, čednost i Tvoje zadovoljstvo sa nama. Omogući da nam se ostvare sve naše želje sa kojima si Ti zadovoljan i oprosti nam naše greške na Sudnjem danu.

O Allahu, u ovom mubarek danu spasi nas i oslobodi od vatre Džehennemske, naše očeve, majke, bračne drugove, sinove, kćerke, potomstvo naše, braću i sestre, naše porodice, i sve muslimane, jer Ti si Onaj koji oprašta, Ti si Samilosni i Svemilosni.

Gospodaru naš, Ti si Onaj koji prašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti nam u ovom mubarek danu.
Amin

591 Posjeta 1 Posjeta danas