Crtice iz Sarajeva

Bijah nekoliko dana u šeher-Sarajevu i doživjeh više no za mjesec dana u Zagrebu.
Lijepa kotlina sa vidicima Kiseljakom i Ilidžama, pa panorama šeher-Sarajeva sa modernim, novim, zapadnjačkim gradom u kotlini oko Miljacke i sa rasturenim, kao bijeli golubovi rastresenim muslimanskim kućama i konacima po obroncima polugolog gorja, okrunjenog silnim utvrđenjima nad kojima gospoduje begovska, gospodska visina Trebevića.
Ali, na žalost, ja ne obiđoh ni pola lijepog Sarajeva, toliko me zaokupiše znanci, prijatelji, pa i događaji. Stigoh onamo uoči Bajrama i ni usred Pariza ne bijah žrtvom tolikih, najsuprotnijih senzacija. To bi bio izabran grad ljudi što živu samo života radi, što doživljuju samo radi doživljaja. Tri najglavnije europske povijesne struje, muhamedanstvo, katolicizam i bizantinizam sastaju se tu u jednoj te istoj duši narodnoj, a da se ne dodiruju. Dodajte još Hebrejce, najčišću, najplemenitiju “Eškenazi”-pasminu, iz maurske Španije bačenu tiranijom raznih Torquemada i Himenesa, živ dokaz najveće vjerske tolerancije islamizma, pa onda doseljenike sa površnošću bečke ili peštanske “bijela kafa”-kulture, i šarenilo toga poluistočnoga grada sinut će nam u cijeloj njegovoj žarkosti persijskog ćilima.
U takvom bi mjestu zacijelo uživali dusi kuriozni, skeptični i pustolovni kao Mérimée i Hamsun. Moj literarni kolega, g. Mihovil Nikolić, priča mi da se u Sarajevu osjeća sto puta srećniji i više kod kuće no u koterijama rastrovanom Zagrebu, odakle bi se i pokojni naš Kranjčević znao vraćati kući kao iz tuđine.Dok je Zagreb jedan svijet, Sarajevo je raskršće od pet svjetova, sa putovima u Carigrad, Zagreb, Cetinje-Beograd, Beč-Peštu i Jerusolim. Koje šarenilo samo na trgu i po “ćepencima” oko Husrevbegove divne džamije, okićene lipom kao većina džamija i naših hrvatskih seoskih hramova!
Dok je u ostalim lijepim predjelima, kao npr. u Švicarskoj, čovjek karikatura krasne prirode, u divnoj Bosni je “ljudska raslina” – kako bi rekao Taine – najljepši proizvod zemlje. Svijet je tu krasan, visok i naočit – naročito muškarci. Tu živu najviši ljudi u Europi, najljepša europska rasa, sačuvana u prekrasnim eksemplarima…..

A.G.Matos

559 Posjeta 1 Posjeta danas