Mate Grbavac:Radjanje pjesme

MATE GRBAVAC: RAĐANJE PJESME

Ne možeš reći: Idem napisati pjesmu

jer su riječi kao i ljudi

i gluhe i slijepe – zlobne i tužne.

Zatvorene u sebe,

Okrenute svijetu!

Plaču nad nesporazumom,

rasvjetljavaju noć i smušenost vremena.

Ne možeš reći: Idem napisati pjesmu

ako ljude ne razumiješ,

ako si se ogradio od života,

ne prepoznaješ nadu

i ne daruješ osmijeh dvojbi.

Ne možeš reći: Napisat ću pjesmu!

Kao da su riječi pjesma !

Nisu od ljudi odvojene,

iz života izdvojene,

dostatne sebi.

Ne možeš napisati pjesmu

ako u tebi na tinja nada,

ne gori želja,

ne razdire te sumnja

i ako nisi umorni putnik

što snu se i odmoru se veseli.

Izvor: Mate Grbavac: Žedni putnik;Mostar 2009;

Izbor: Kemal Mahić

501 Posjeta 2 Posjeta danas