JEVTO DEDIJER: KLOBUK

Seoska opština u karsnoj zaravni, koja se diže sa sjeverozapadne ivice Beriša.Sela su oko rijeke Tihaljine i po karsnoj oblasti oko vrha Klobuka. Izuzev rijeku Tihaljinu, nema jakih vrela, i zbog toga ovdje ima više čatrnja. Seljaci su mahom otkupljeni, a neki su i od starina imali svoju zemlju.Razna sela su mahom razrađena tipa, sa mjestimičkim grupama srodničkih kuća.Pojedina sela imaju ova imena: Poljane, Dobrnja, Osoje, Brdo, Klobuk, Dole, Greda, Kašče i Vojnići.

Po jednom popisu sva sela osim Vojnića imala su 1900. godine 211 kuća.Mi smo našli god. 1905. s Vojnićima(75 kuća) u cijeloj opštini 311 kuća.Seljaci rijetko gone u planinu. Prije su gonili na Trebistovo, ali sad su prestali. Seljaci pričaju vrlo malo o starinama.Gomila ima bezbroj, a stećaka pri Klobuku.

Ne zna se kako je selo postalo.Priča se, da su nekad u cijeloj opštini bila samo četiri orača, i to: Perić jedan, Čuljak jedan i Vukojević dva.Najprije su živjeli Perići, pa su ubili Turčina, i pobjegli u Bosnu, pa su se opet vratili i nastanili u Tihaljini, gdje i sada žive.

Čuljci su iza Gozda od Imotskoga.(Drugi vele da su od Sinjske Krajine). Došao im „didov did“ ima više od 250 godina.Misli se da ih u okolini ima preko devedeset kuća.Ovdje 34 kuće, a Mate(od 88 godina) pamti kad ih je bilo samo 1 kuća.Od njih su Artukovići(14 kuća).

Vukojevići ili Petrovići su starinci: sa starine imaju svoju zemlju.

Pezići(12 kuća),Petrovići /23 kuće), Šimunovići (10 kuća), Madunovići (10 kuća) i Antići (4 kuće) svi su Vukoji. Sad ih 30 kuća, a zna se kad ih je bilo samo jedna.

Ovi Tolji vele da im je pradjed pobjegao iz Stilja, zato što je ubio čovjeka.

Jurčići su iz Ružića, odakle ih je beg digao u Nezdravicu, pa odatle u Tihaljinu, a iz Tihaljine im digao djeda u Klobuk.Ima ih 30 kuća, a zna Mate Čuljak kad su tri brata živjela zajedno.

Brkića otac je iz Zavojani. Ima ih u Zavojanima, Rasnu, Grljevićima,i ovdje 12 kuća.

Korda je iz Tihaljine, došao mu otac u najam. Ima ih u Tihaljini, pa Grljevićima, Broćnu, i ovdje 6 kuća.

Muse su došli prije 60 godina iz Čerigaja na travu pa ostali.Imaju baštine i na Čerigaju.Ima ih ovdje 6 kuća, u Broćnu i u Rasnu. Vele, da je od njih vojvoda Ivan Musić.

Barbarići su prije 100 godina doselili iz Blatnice u Broćnu na trave, „pa su se počeli kućiti ima pedeset do šezdeset godina“.Zvali su se Leske. Ima po Broćnu,i ovdje 10 kuća.

Ercega je beg preselio prije 40 godina iz Vitine.Ima ih tri kuće.

Grabovac je prije 20 do 30 godina prešao iz Graba na travu, pa ga beg ukmetio.Ima ih 4 kuće.

Bulić je došao iz Blatnice, u Broćnu, pa se „privinča“.Ima ih 2 kuće.

Borasa je beg preselio iz Vitine. Ima ih 1 kuća.

Rašići su imali svoju baštinu u Tihaljini, gdje ih i sada ima, pa se posvadili s Turcima i pobjegli. Ovdje ih 23 kuća.Od njih su Mucići(8 kuća) u Vojnićima.

Čutuci su iz Ružića, „privinča“ im se djed za Vukojušu. Ima ih 16 kuća.

Đajići su starinom iz Zavojani. Ima ih 10 kuća.

Mikulić je prije 30 do 40 godina prešao iz Ružića na ženinstvo. Ima ih 2 kuće.

Antunović je iz Kozica prije 70 godina.Ubio je čovjeka pa pobjegao.Ima ih 4 kuće.

Domandžića otac je iz Vrgorca.Ima ih 1 kuća.

Grgić je iz Kotara prije 100 godina: „privinča se za Vukojušu.Ima ih 7 kuća.

Glamuzina je sa Stilja,došao mu otac. Ima ih u Stiljima i Veljacima.

Kolaci su „pridržavnici“ državnici iz Graba,pa su se sad „ustanovili“.Ima ih 4 kuće.

Leke su s Ledinca,došao im pradjed.

Rosin djed je sa Zmijaca kod Vrgorca. Ima ih 1 kuća.

Primorci su odnekle iz Dalmacije.

Napomena:Orijentaciona godina za razumijevanje je 1909.

Izvor:Jevto Dedijer: HERCEGOVINA;Sarajevo,Veselin Masleša,1991.

Priredio: Kemal Mahić

 

571 Posjeta 1 Posjeta danas