Ljubuški i Ljubušaci u mostarskim sidžilima

Od preko deset sidžila ljubuških kadija, potpunih i nepotpunih, sačuvanih do 1945. godine ostao je do danas samo jedan, oštećen i nepreveden iz 1788. godine. Time je zauvijek nestao ogroman broj vrlo zanimljivih i važnih podataka o ljupkom gradu i njegovim žiteljima. Zato ne preostaje ništa drugo nego da se iz prevedenih sidžila mostarskih kadija zabilježe bar neki fragmenti iz života kasabe Ljubuški. Izbor je, naravno, po mjerilima autora ovih skromnih redaka. (1, 2, 3, 4)

Registracija jemstva za osobu

Husein, sin Habiba, iz Ljubuškog u prisutnosti Bulgur Memije, dao je ovu izjavu: “Ja sam prodao jednu pušku spomenutom Memiji”. Pošto je Nuna Ali-baša jamčio za spomenutog Huseina i obavezao se da će ga dovesti na sud kad se zatraži, upisano je u sidžil. U trećoj dekadi džumada II (2 – 11 januara 1633.).

Šuhud-ul – hal*: Ahmed-beg, Osman-čelebi*, imam, Šaban kalfa* i Osman ćehaja*. (1)

*Šuhud-ul–hal-svjedoci na sudu, *ćelebi-gospodin, titula mladića plemićkog roda, otmjen, *kalfa-pomoćnik majstora u esnafu koji je nakon šegrtskog staža položio ispit za kalfu, *ćehaja-starješina esnafa.

 

Povrat prava na posjed

Bujruldija* bosanskog namjesnika o povratku prava na timar (1682). Nakon smrti Mustafe, posadnika tvrđave Ljubuški, naslijedio ga je sin Ahmed. Husejn je izvojštio berat* i uzurpirao navedeni timar*. Kako je to nasljedni timar i očev dirlik*, Ahmed je ponovo zamolio da se sa stavke Husejna vrati njemu što je iz milosti prema Ahmedu i učinjeno.

U zaštićenom Sarajevu. (2)

*bujruldija-naredba, *berat-carski dekret, *timar-posjed do 20.000 akči, *dirlik-plata.

 

Vjenčanje

Hasan, sin Jusufov, iz kasabe Ljubuški, vjenčao se preko svog zastupnika Ahmed čelebije* sa djevojkom Sultanom, kćeri Ismail spahijinom, koju je zastupao Abdulkerim čelebija, ovo posvjedočiše brat joj Mehmed i Salih čelebija. Mehri muedžel* je 20.000 akči.

Svjedoci: Mehmed čelebija i brat mu Ahmed čelebija, hadži Mahmud, Ismail, sin Mahmudov iz Ljubuškog, Mustafa sin Halila. 1096. (1685.) godina. (2)

*čelebija-gospodin, titula mladića plemićkog roda, *mehri muedžel-bračni dar; gotovina, vrijednosni predmeti ili imovina koju pri sklapanju muslimanskog braka muž daje ili se obavezuje dati ženi, odnosno na koju žena ima pravo samim sklapanjem braka. Mehr je pravo žene po Šerijatu koje joj omogućava ličnu svojinu na izvjesnoj imovini u braku ili po prestanku braka, *akča-stari turski novac.

 

Hvatanje i privođenje ubica

Bujruldija bosanskog valije upućena mostarskom kadiji i ajanu* Hasan-agi kome je naređeno da ispita slučaj razbojnika koji su ubili Džafer-bega Ziraizade i članove njegove porodice.

Bosanski divan je obaviješten da su age ljubuške tvrđave uhvatili razbojnika Matiju i brata mu Šimuna Tošanovića iz sela Gorice u Imotskom kadiluku i poveli ih u zatvor. Zbog svoje pohlepe i izdaje oni su ih putem pustili i omogućili im da pobjegnu. Naređuje vam se da posredstvom šerijatskog suda i mubašira*, pohvatate spomenute razbojnike koji su pobjegli i da ih s kapetanom ljubuške tvrđave i agama nefera* dovedete i predate Divanu*. 14. ševala* 1145. (1733.) godine. (2)

*Ajan-prvak, odličnik, *mubašir-izaslanik, povjerenik, *nefer-vojnik pješak, *Divan-vijeće bosanskog vezira, *ševal-deseti mjesec muslimanskog kalendara.

 

Vjenčanje imama iz mahale Žabljak

Mula Husein, sin Redžepov, imam u mahali Žabljak u Ljubuškom, koji je lično pristupio, vjenčao se sa Maksumom, kćerkom Mahmudovom iz spomenute mahale koju je zastupao Osman hodža, sin Selimov, iz Sevrine mahale u Mostaru. Ovo su posvjedočili: Mustafa, sin Mehmedov i Ahmed-baša*, sin Mustafin iz Ljubuškog. Mehri muedžel je 20.000 akči. 13. muharema* 1180. (1766.) godine.

Svjedoci: Zulfikar-aga, hadži Ali ef., Husein-baša, muhzir*, Mustafa poslužitelj, Abdulah Kršlaković Jajčanin. (3)

*baša-starješina, prvak, janjičar, *muharem-prvi mjesec muslimanskog kalendara, *muhzir-sudski izvjestitelj.

 

Vjenčanje Ibrahima iz mahale Gožuli*

Ibrahim, sin Mehmedov, iz kasabe Ljubuški iz mahale Gožuli* vjenčao se, preko svog zastupnika Hasan-bega, sina Ahmedova iz Ziraine mahale, sa Aišom, kćerkom Ibrahimovom, iz Hadži-Baline mahale koju je zastupao hadži Mustafa Topalović. Ovo su posvjedočili Husein-baša, sin hadži Ahmedov i Omer, sin Ahmed-begov. Mehri muedžel je 30.000 akči. 30 redžepa* 1180 (1767.) godine.

Svjedoci: Mula Ahmed, Husein-baša, muhzir. (3)

*Gožuli-Gožulj, *redžep-sedmi mjesec muslimanskog kalendara*, mula-učen čovjek.

 

Dogradnja i opravka ljubuške tvrđave

Bujruldija bosanskog valije upućena mostarskom kadiji, ajanima*, zabitima* i službenicima. Na krajnjim granicama bosanskog ajaleta potrebno je izgraditi i opraviti više tvrđava.

U smisli carske naredbe u ovoj godini dužni ste čim prije pristupiti izgradnji tvrđave u Ljubuškom. Vaš kadiluk je dužan dati za izgradnju ove tvrđave 50 čerahora i 50 tovarnih konja, koji će u ovoj godini raditi na izgradnji spomenute tvrđave. Posredstvom suda i u sporazumu sa mubaširom i svima prikupite na području vašeg kadiluka određeni broj čerahora* i konja koji će od Đurđev-dana do Mitrov-dana raditi na izgradnji spomenute tvrđave. 25. ševala 1181. (1768.) godine. (3)

Bosanski valija naređuje mostarskom kadiji da u Ljubuški pošalje 20 majstora koji će raditi na izgradnji tvrđave. 22. zulhidže* 1181. (1768.) godine.(3)

Arzulah Alije, emina* za izgradnju tvrđave u Ljubuškom, upućen sultanu. Ističe da je carskim fermanom naređeno da se ove godine izgradi u Ljubuškom tvrđava i druge zgrade. Moli da se izda naredba mostarskom kadiji, da u sporazumu s čaušem* Divana odredi i pošalje 20 majstora koji će raditi na izgradnji tvrđave. (3)

*ajan-prvak, odličnik, ugledan čovjek, *zabit-oficir, *čerahor-radnik koji pod rukovodstvom majstora radi na zidanju i popravljanju gradova, *zulhidže-dvanaesti mjesec muslimanskog kalendara, *emin-povjerenik, pouzdanik, * čauš-prenosilac naređenja.

 

Proputnice za putovanje

Bujruldija* bosanskog valije upućena kadijama Prozora, Duvna, Ljubuškog, Mostara, Blagaja, Počitelja, Stoca, Ljubinja, Nikšića, Cernice, Nevesinja, Belgraddžika, (Konjica), Neretve, muselimima, kapetanima, ajanima, prvacima i službenicima.

Naređuje da niko ne smije nigdje bez proputnice putovati. Oni koji žele putovati iz kadiluka u kadiluk moraju izvaditi proputnice od nadležnih vlasti u kojima obligatno navesti sve generalije onoga koji putuje i gdje putuje. Isti moraju dovesti jamce koji će na sudu za njih jamčiti. One koji se uhvate da putuju bez proputnice treba zatvoriti i dovesti na Bosanski divan. 23. rebia II 1244. (1828.) godine. (4)

*bujruldija-naredba, *muselim-sinonim za kajmekama, zastupnik valije ili vezira.

 

Mustahfizi tvrđave Alija i Husein Ćerić

Umrli Alija, mustahfiz ljubuške tvrđave, uživao je timar od 1.600 akči. u Ljubuškom. U vezi arza dizdara spomenute tvrđave Huseina, izdat je berat* sinu mu Halilu Ćeriću koji će ga uživati od 6. redžepa 1243. (1828.) godine i vršiće dužnost mustahfiza u ljubuškoj tvrđavi. Ovaj je timar prvi put upisan na Musu 1158. (1745.) godine što se razumije iz “roznamdže” deftera”. U Konstantiniji, 15. zulhidžeta 1243. (1828.) godine. (4)

*mustahfiz- pripadnik jednog roda vojske, čuvar tvrđave, *arz-predstavka, obavijest, *berat-carski dekret kojim se dodjeljuje zvanje, privilegija ili dobro, carski ukaz, povelja. *roznamdže defter-vrsta deftera, *Konstantinija-Carigrad.

 

Vjenčanje

Alija Zagorčić, sin Mehmedov, iz Jahja Esfel mahale, vjenčao se, preko svog zastupnika hadži Mehmeda Čevre, sina Muhamedova, sa Zejnebom, kćerkom Abdulahovom iz ljubuškog kadiluka koju je zastupao Mehmed Spahić, sin hadži Arslanov. Ovo su posvjedočili: Mehmed, sin Dervišev i Mustafa, sin Mehmedov. Mehri muedžel je 43.000 akči. 3. zulkadeta* 1244. (1829.) godine.

Svjedok Jusuf-beg Lakišić. (4)

*zulkade-jedanaesti mjesec muslimanskog kalendara.

 

Svjedoci na vjenčanjima

U sidžilima se spominju kao svjedoci na vjenčanjima Numan hodža iz Ljubuškog 1685. godine (2), Hasan-beg Ljubušak iz Karađoz-begove mahale 1685 godine (2), Omer ef. Ljubušak 1684. godine (2), Salih spahija, sin Mustafin iz Ljubuškog 1684. godine (2), Ahmed čelebija, pisar iz kasabe Ljubuški 1684. godine, Omer-baša, sin Bajramov iz Ljubuškog 1768. godine (3) i Mula Omer Ljubušak 1769. godine. (3)

 

  1. Sidžil mostarskog kadije 1632-1634, Prevod sa staroturskog , uvod i bilješke Muhamed A. Mujić, Prva književna komuna, Mostar 1987.
  2. Sidžili mostarskog kadije, fragmenti iz 1044-1207 h. god/1635-1793 (regesta), Obradio Hivzija Hasandedić, Arhiv HNK/Ž, Mostar 2011.
  3. Sidžil mostarskog kadije, fragmenti iz 1179-1182 h. g./1765-1769. godine, (regesta), Obradio Hivzija Hasandedić, Štamparija Mostar, Mostar 2014.
  4. Sidžil mostarskog kadije 1243-1257 h. g./1828-1842 godine (regesta), Knjiga I, Obradio Hivzija Hasandedić, Muzej Hercegovine, Mostar 2015.

 

 

Halid Sadiković

2239 Posjeta 1 Posjeta danas