VRHUNSKI PRAKTIČAR NARODNE MEDICINE 1.DIO

Od prvih početaka turske uprave u Ljubuškom su radili narodni ljekari-travari i ranari . Oni su liječili travama , mehlemima i zapisima . U gradu sa jakom tvrđavom sigurno je bilo vještih i iskusnih u liječenju rana , ali zapisi o njima nisu sačuvani . Nije sačuvan nijedan carski berat-dozvola za liječenje ranjenika koja se izdavala u Carigradu na molbu kadiluka , niti teskera šefa carskih hirurga .

Sadin otac i djed bili su travari i ranari koji su čuvali i prenosili tradiciju ljubuških praktičara narodne medicine . Sado je upotpunio i proširio to iskustvo dugogodišnjom samoedukacijom i prilagodio ga potrebama svoga vremena . Sado je praksi narodne medicine dao dragocjeni lični pečat , što govori i dvanaest izdanja njegove knjige < Narodno zdravlje > u kontinuitetu od preko 80 godina .

U periodu od 1927. do 1930. godine Sado je bio jedna od najpopularnijih ličnosti u Kraljevini Srba , Hrvata i Slovenaca . Tada su u ljubušku mahalu Žabljak najviše pristizali bolesnici iz svih krajeva < prve Jugoslavije > tražeći lijeka , a i novinari mnogih listova u želji da na licu mjesta od ljubuškog < maga > saznaju tajne njegovog uspjeha .

Novine su do danas ostale jedini pisani izvori o Sadi .

Izbor fragmenata iz novinskih napisa o liku i djelu Sade izvršen je < po ljubuški < , onako kako su ga istinski doživili i pamtili njegovi Ljubušaci .

VRHUNSKI PRAKTIČAR NARODNE MEDICINE

U praksi narodne medicine postoje tri načina liječenja : biljem , magijom i liječenje na osnovu religijskih uvjerenja . Sado je liječio biljem , a magijski i religijski postupci su mu bili potpuno strani . Bio je i ostao sjajni fitoterapeut-empirik , nikako < vidovnjak > ,< mag > , > čudotvorac > i < čarobnjak >.

Najednom se nađosmo pred čuvenim ljekarem .Za koji desetak minuta došli smo do one skupine muslimanskih kuća u kojima se morala nalaziti i ambulanta Sadikova . Jedan nas muslimanski mladić uputi i mi se najednom nađosmo pred čuvenim ljekarem . Uz obične dnevne pozdrave sjeli smo na ponuđena mjesta i gledali na zgodan način da se upustima u razgovor .

U taj čas sjedio je pred mnom čovjek od 65 godina , veoma dobro razvijen , u muslimanskom odijelu , tjelesne težine oko 100 kg.-I sad sam imao priliku da doznam sve glavnije iz njegovog života i njegovog liječničkog zanimanja.

RM.Kod narodnog ljekara Sadika Sadikovića . Jugoslavenski list 1929 ;24 .

Dosta je burna moja povijest Samo kad bi ga zamolili novinari Sado bi po koju rekao o sebi : Dosta je burna moja povijest . Osnovnu školu ( mekteb ) završio sam u Ljubuškom i proveo djetinstvo . Iz Ljubuškog sam otišao u Travnik i tu ostao preko deset godina ( školovanje u medresi , o. a. ) . Prije rata ( prvog svjetskog rada , o. a. ) putovao sam po Maloj Aziji , po Balkanu , Srbiji , Crnoj Gori . A za vrijeme rata obigrao sam sva ratišta , jer su me potjerali od kuće . U ratu sam bio po bolnicama i tu sam uz liječnike mnogo još naučio i obnašao čast podliječnika ( Unterarzt ) .

RM. Kod narodnog ljekara Sadika Sadikovića Jugoslavenski list 1929 ;24 .

Sado je stalno učio

Od svih novinara život i djelo Sadino najbolje je poznavao Ljubušak Kasim Gujić . O njegovom putu do velikog uspjeha Gujić piše :

U svojoj najranijoj mladosti učio je turski i arapski jezik . Malo pomalo savladao je te jezike . Zatim je počeo da proučava stare arapske i turske knjige , kojima je predmet važnost ljekovitih biljaka u narodnom ljekarstvu . Čitajući te knjige Sado je svoje znanje povećao tako da je već u svojoj 30. godini počeo davati savjete . U tome buknu prvi svjetski rat , kad je Sado pozvat u vojsku . Cijelo vrijeme službovanja u vojsci Sado je bio bolničar . Kroz te četiri godine svjetskog rata Sado je naučio i njemački jezik . Poznavajući ta tri jezika Sado je vrlo lako mogao da posveti svu svoju pažnju poznavanju ljekovitih trava i njihovoj važnosti u narodnom ljekarstvu .

Gujić K . Sade Sadiković i liječenje ljekovitim biljem . Gajret 1929 .

Svestrano obrazovanje

No svakako sam se uvjerio da Sadik Sadiković ima mnogo toga liječničkog znanja , ne samo iz prakse , već i iz knjiga . Bolestima i biljkama znade latinske nazive , a većini i njemačke . Poznaje turski i arapski .

RM. Kod narodnog ljekara Sadika Sadikovića . Jugoslavenski list 1929 ; 24 .

Moj rad se sastoji u savjetima

Sado je veoma dobro znao koje su i gdje su granice koje u svom radu nije smio , a nije ni htio , prekoračiti . Sado je pacijentima dijelio savjete , a oni su ih cijenili kao svetinju .

Ja priznajem da liječnici imadu pravo što ne daju , da njihov obrt , da se tako izrazim , ne smiju tjerati koji nemaju obrtnice za taj njihov zanat . No treba znati da ja ne tjeram nikakav obrt . Kod mene nema nikakove takse za rad koji se sastoji u savjetima . A davanje savjeta nije zabranjeno , niti državna vlast to progoni .

RM. Kod narodnog ljekara Sadika Sadikovića .Jugoslavenski list 1929 ;24 .

Moji savjeti temelje se na predaji i narodnom ljekarstvu

Ja se na ove besmislene tvrdnje < Večernje pošte > , odnosno gg. ljekara ni osvrtao ne bi , da ne vidim prozirnu namjeru , da me prikažu nekim nesavjesnim čovjekom , koji štetuje siromašnom bolnom ljudstvu.

 Istina je da ja dajem savjete bolesnom ljudstvu koje dolazi k meni i to bez ikakove lične koristi . Moji savjeti temelje se na predaji i narodnom ljekarstvu , koje je naš narod održalo zdravim i čilim , dok je još moderna medicinska znanost stajala u prvim povojima .

Na moju čistu savjest mogu izjaviti da moji savjeti , ukoliko ih se je bolesnik držao nisu nikome nanijeli štetu , već samo koristi . O tome su mi svjedoci na tisuće zahvalnica koje sam primio od bolesnika .

Odgovor g. Sadikovića na neopravdane napade ljekarske komore . Jugoslavenski list 1928 ; 74 .

Što ne može liječnik , može trava

G. Sadik , oslanjajući se na pučko vjerovanje < što ne može liječnik , može trava > sakupio je sve pučke recepte svoje varoši i okolice , kao i one zaostale tradicijom u njegovoj obitelji i u staroj knjizi koja je uvijek uz njega , te ih pripisuje redom .

Moravec P. Rad i život čudotvorca iz Ljubuškog . Večernja pošta 1927 ; 1840 .

Vješto i sigurno narodno liječenje

Književnik Hamid Dizdar bio je impresioniran Sadinim načinom liječenja .

U najnovije vrijeme imamo najbolji dokaz vještog i sigurnog narodnog liječenja u pojavi rahmetli Sade Sadikovića . Njegovi uspjesi donijeli su mu neobičnu slavu i poštovanje najširih slojeva naroda . Sjećam se , kad sam ga jednom posjetio u Ljubuškom gdje je stalno živio i gdje je svakoga dana dolazilo na desetke ljudi iz svih krajeva naše zemlje po savjet i lijek , kako je rastvorio jednu staru debelu arapsku knjigu , ukoričenu u kožu , i , pokazavši na neki ćudni crtež u njoj , rekao pacijentu :” Vidiš li , evo , ovo je tvoja bolest . Ovako ona izgleda u svojoj unutrašnjosti…! “

Dizdar H. Ljekarne i drogerije u starom Sarajevu . Osvit 1943 ; 81 : 6 .

Ja nisam svršeni i diplomirani liječnik Nisam ja jedan svršeni i diplomirani liječnik , ali moje znanje i moje liječenje , bolje rekući , davanje liječničkih savjeta , temelji se na narodnoj medicini koja ima za sobom veliko iskustvo i dugovjeku tradiciju .

Kraj prvoga dijela

  . HALID SADIKOVIĆ

1092 Posjeta 3 Posjeta danas