ZNAO JE GRANICE SVOGA ZNANJA – II DIO O SADI

Ako narav bolesti traži nož hirurga , to Sado odmah osjeti i bolesniku preporuči da pođe na operaciju i pri tome mu hvali pojedine profesore na klinikama ili glasovite naše hirurge po bolnicama . Na taj način osokoli bolesnika i priprema ga za operaciju . I inače se nikad ne upušta u liječenje bolesnika u čiju bolest nije upućen .

Nije liječio kod kuće

Sado je kategorički odbijao zahtjeve bolesnika da ih liječi u svojoj kući . Obično bi im govorio da on daje savjete po kojima se bolesnik može liječiti svagdje .

Gujić KH. U sobi za pregled bolesnika . Jugoslavenski list 1929 ; 81 : 10 .

Mišljenje jednog iskusnog liječnika

Ne razumijem ovu veliku kampanju protiv Sadikovića . Osnova čitavoj medicinskoj znanosti je ljekovito bilje . Ako Sadiković sa svojim pučkim savjetima bolesnicima pomaže , onda je samo to od svakog čovjekoljuba za pozdraviti , bez onzira na to da li je Sadiković školovan ili liječi po silnoj praksi i specijalnom poznavanju učinka ljekovitog bilja .

O liječenju Sadika Sadikovića . Jugoslavenski list 1930 ; 101 .

Sugestivno liječenje

Pored izuzetno korektnog i toplog odnosa prema bolesnicima , Gujić tajnu Sadinog uspjeha vidi u sugestivnom liječenju i vanrednom poznavanju učinaka ljekovitog bilja .

Dakle , Sado mnogo sugestivno utječe na bolesnike , a moć sugestije i uspjeh iste u liječenju i nauka je potvrdila . Sugestija je glavno oruđe pomoću kojeg ovaj odlični narodni ljekar osvaja srca onih koji trebaju zdravlja , a rijetki su ljudi koji pomoću nje postizavaju ovako kolosalne uspjehe .

Gujić K. Sade Sadiković i liječenje ljekovitim biljem . Gajret 1929 .

Psihoterapeut

Bolesniku od depresije Sado bi savjetovao da ustane zorom , dok je rosa na travi , uhvati ili ubije deset švraka i pojede svaki dan jednu pečenu pod saksiju.Tako bi odagnao ” crne misli ” bolesnika i usredsredio ga na sasvim druge aktivnosti-na zadatak koji nije bio nimalo lak i obično neostvarljiv . Kažu da je uspjeh terapije bio vrlo dobar .

Dojmi L. O veremu . Liječnički vjesnik Zagreb , 62 ( 1940 ) 4 . Poseban otisak .

Uzroci hodočašća naroda u Ljubuški

Dr Mato Vilina , liječnik u Makarskoj , objavio je u podlisku splitskog dnevnika ” Novo Doba ” članak pod naslovom ” Rad i život čudotvorca iz Ljubuškog ” . Glavni uzrok prevelike navale bolesnika Sadi , po njegovom mišljenju , je ” patološka razdraženost našeg živčanog sustava i smalaksalost naše volje “.

Vilina M. Rad i život čudotvorca iz Ljubuškog . Novo Doba 1927 ; 185 .

Vidovnjak

Makarski novinar Moravec Pino je tvrdo uvjeren da Sado , osim moći sugestije , posjeduje sposobnosti vidovnjaka . On se pita zašto se toliki bolesnici njemu obraćaju i zašto njegovi smiješni i neumjesni ” lijekovi ” kao što su zečja koža natopljena petrolejom , dim od kokošjeg perja , topla krv svrake , itd. , ipak , u većini slučajeva djeluju na ozdravljenje bolesnika ?

Moravec zaključuje da je Sado vidovit , da se njegov autoritet i položaj ” čudotvornog ljekara ” podržava prepričavanjem o tačnosti njegovih dijagnoza koje su plod astralnog gledanja i da su njegovi lijekovi prosta , primitivna ” pučka ” sredstva , u ovom slučaju sredstva za proizvađanje ozdravljenja .

Moravec P. Rad i život čudotvorca iz Ljubuškog . Hodočašćenje naroda i inteligencije u Ljubuški-” čuda ” Sadika Sadikovića-Sugestivna moć-Sadiković nije ljekar , nego vidovnjak . Večernja pošta 1927 ; 1838 : 3.

Izuzetno poznavanje ljekovitog bilja

Sado je veliki stručnjak za ljekovito bilje . Biljke koje sadrže ljekovitu supstancu su većinom naučno ispitane , a poznate su kao ljekovite i u našem narodu . Lijekovi iz biljaka su svježi , očuvanog djelovanja , posebno ako su biljke sa hercegovačkog tla .

Gujić K. Sade Sadiković i liječenje ljekovitim biljem . Gajret 1929 .

Otrovno ljekovito bilje je bilo isključeno iz liječenja

Sado se , kao i školovani ljekari , u liječenju držao pravila ” Prvo ne štetiti ” . Nijednom pacijentu nije dao savjet o liječenju otrovnim biljem ne zato što nije bio uvjeren u njegovu ljekovitu moć , nego zbog toga što nije bio siguran da će ga pacijenti uzimati u propisanoj dozi .

Jugoslavenski list 1930 ; 40 .

Vrhunac uspjeha-1928.godina

Prvi počeci Sadinog rada datiraju od oko 1900. godine . Pun znanja iz arapskih i turskih knjiiga , ambiciozan , sa iskrenim težnjama da pomogne bolesnima , Sado je krenuo u težak , ali zahvalan posao-liječenje biljem . Iskustva oca i djeda u liječenju rana obogatio je kao bolničar u vojnim bolnicama za vrijeme prvog svjetskog rata . Poslije rata broj posjeta Sadi stalno je rastao da bi dostigao vrhunac 1928. godine kada je Sado spadao u najpoznatije ličnosti Kraljevine Srba , Hrvata i Slovenaca .

Anon. Spomen Dvadesetpetogodišnjice ” Gajreta “. ( Ur. H. Humo ) . Sarajevo : Glavni odbor ” Gajreta “, 1928 .

Sadina ambulanta

Sadina ambulanta je bila jedna skromna kafanica na kat u mahali Žabljak u blizi džamije , dućana i radnji. Danas su od nje ostali samo tragovi poslije požara prije posljednjeg rata .

Njegova < ambulanta < je u blizini njegove kuće ; to je jedna čista i uredna turska kafanica sa dvije sobe . U vrhu stola sjedi Sado od jutra do mraka i prima mnogobrojne posjete.Ima ih iz Beča , Amerike , Pešte i Albanije , Crne Gore , Bugarske i Bog ti sami znade otkuda svi ovi ljudi dolaze sa strepnjom u malu kafanicu puni grozničavog iščekivanja.

> Vidić V. Sadik Sadiković , narodni ljekar iz Ljubuškog . Večernja pošta 1927 ; 1850 .

Malena jedna kafana kao ordinirajuća soba čuvenog narodnog ljekara Sade Sadikovića bijaše krcata što domaćeg , što stranog svijeta . Ulazim , mala pauza ,pozdrav i rukovanje , zatim Sado nastavi svoje ordiniranje . U taj čas pacijenti su mu dvije gospođe i jedan gospodin koji su malo prije dospjeli iz daleke Like iz Gospića , nakon 24-satnog putovanja omanjim , ali lijepim luksuznim autom.

Zurovac S. Kod Sade Sadikovića . Jugoslavenski list 1928 ; 95 .

Sadin radni dan

Novinari su bili impresionirani njegovom neiscrpnom energijom :

Zatim sam se obratio mnogim šoferima i nekim građanima ,od kojih sam saznao da je dnevna posjeta prekomjerna i neodoljiva i to sa svih strana naše države .

Skoro sve susjedne nacije-Bugari , Talijani , Njemci-često ga posjećuju , a ima ih i iz daljih krajeva . Zadnjih dana posjeta je dnevno preko 100 osoba , a nekad dostiže i 200 pacijenata . Ordiniranjem počinje rano u jutro oko 5 ili 6 sati , a završava oko 11 ili 12 sati prema posjeti . Svoj posao obavlja svakog časa , tako da nekad nema vremena ni štogod založiti .

Zurovac S. Kod Sade Sadikovića . Jugoslavenski list 1928 ; 95 .

Broj pacijenata

Na pitanje o broju pacijenata Sado odgovara :

Neću pogriješiti ako kažem da godišnje imam preko 15.000 ljudi koji mi dolaze , da pitaju za savjet . Najviše me posjećuju od maja do konca oktobra . Ima kroz to vrijeme katkada toliko bolesnika da mi nije moguće sve zadovoljiti . U te dane moram od ranog jutra od 5 sati pa sve do ponoći da sam s njima zaposlen . Osobito ova navala zapazila se vidno ovamo poslije rata ( poslije prvog svjetskog rata , o. a. ) .

RM. Kod narodnog ljekara Sadika Sadikovića .Jugoslavenski list 1929 ;24 .

Mora se izdržati

Preopterećenje je veliko . Dnevno je zaposlen od 15 do 18 sati . Pa kako može toliko izdržati , čudio se naš dopisnik . Znaš , dragi moj , razumiš , ( Sadina uzrečica , o. a. ) more se izdržati , ali je to , dragi moj , razumiš , teško .

Jugoslavenski list 1928 ; 25 : 3 .

HALID SADIKOVIĆ

1580 Posjeta 7 Posjeta danas