BOŠNJAČKI MERHUMI (2018): prof.dr.Mesihović (Kasima) Nijaz (1947-2018)

BOŠNJAČKI MERHUMI (2018): prof.dr.Mesihović (Kasima) Nijaz (1947-2018)

On

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu,Nijaz Mesihović,rođen je 12.1.1947. u Ljubuškom. Nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja,diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1970.godine. Odbranio je magistarski rad “Socioekonomski položaj radnika na tržištu radne snage” na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu…