Ljubuške mahale – JAKIĆ  MAHALA – BEŠIR MAHALA

Ljubuške mahale – JAKIĆ MAHALA – BEŠIR MAHALA

1.HRNJIČEVIĆ REŠKA 2.HRNJIČEVIĆ ĐABIR 3.HRNJIČEVIĆ RUSMIR 4.HRNJIČEVIĆ HALIL 5.HRNJIČEVIĆ SALKO 6.HRNJIČEVIĆ DŽEVAD 7.HRNJIČEVIĆ HAJRUDIN 8.HRNJIČEVIĆ HAMID(2) 9.HRNJIČEVIĆ AHMED(3) 10.HRNJIČEVIĆ ŠAĆIR 11.HRNJIČEVIĆ KASIM 12.HRNJIČEVIĆ FEJZO 13.HRNJIČEVIĆ HASO 14.HRNJIČEVIĆ MUNIB 15.HRNJIČEVIĆ SALKO 16.DELALIĆ SALKO(Tuga) 17.DELALIĆ HAMO 18.DELALIĆ MUSTAFA 19.DELALIĆ HASO 20.DELALIĆ SMAJO 21.DELALIĆ AHMO…

HUSEIN EF. IBRULJ

HUSEIN EF. IBRULJ

Kad se govori o ljubuškim Ibruljima jedni će pomisliti na opjevanog junaka Mustafu Ibrulja, drugi na muderisa ljubuške medrese i osnivača ženskog mekteba Muhameda ef, Ibrulja ili na vrlo talentiranog, rano preminulog slikara Hamu Ibrulja, treći, malo upućeniji, na vrhovnog šerijatskog sudiju…

Prof. Dr. Faruk Taslidža

Prof. Dr. Faruk Taslidža

Prof. dr. Faruk Taslidža profesor je historije novog vijeka i savremenog doba na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta ”Džemal Bijedić” u Mostaru. Nakon osnovne i srednje škole, završava studij na  Pedagoškoj akademiji (odsjek historija-geografija). Diplomirao je na Fakultetu humanističkih nauka (Odsjek za historiju)…