KRŠĆANIN KOJI JE HODOČASTIO – NA HADŽ U MEKU !… ( 1 )

KRŠĆANIN KOJI JE HODOČASTIO – NA HADŽ U MEKU !… ( 1 )

Napisao : Ante GRANIĆ ………………………………………………………………. „ Moje je srce otvoreno svim vjetrovima : Ono je pašnjak za gazele I utočiste za krsćanske redovnike , Hram za idole , Crni kamen hodočasnika u Meku – Svitak Tore , Te knjiga Kurana … ….