Nedžad Maksumić(1961): TREĆE LICE JEDNINE

Nedžad Maksumić(1961): TREĆE LICE JEDNINE

Cijela istorija porodice Maksumić je nejasna.Samo prezime dolazi od našeg turcizma „maksum“,koji znače „nejako dijete“,iskrivljenog oblika turske riječi „masum“,koja je,opet,preuzeta iz arapskog „maa sum“,što znači „nevin,bez grijeha“.Biće da su taj nadimak „zaslužili“ nakon što su prvi od njih,davno nekad,ostali bez jednog ili…

ODJECI SA AJA SOFIJE: A šta je sa hiljadama porušenih džamija i onih pretvorenih u crkve?

ODJECI SA AJA SOFIJE: A šta je sa hiljadama porušenih džamija i onih pretvorenih u crkve?

Evropa nije pomjerila “ni prstom” kada su muslimanske građevine, sa UNESCO liste, rušene i bacane u rijeke. Oni su to, tada, nazivali “realnostima Evrope”. U Beogradu se više ne čuje ezan sa 111 srušenih munara. Džamija u Kninu, Đakovu, Osijeku, Splitu…širom današnje…

Snježana Musa: Hidrološke odlike općine Ljubuški

Snježana Musa: Hidrološke odlike općine Ljubuški

To je tipičan prostor krške hidrologije. Bekijsko-dubravska visoravan ima povremenih tokova, lokvi i kamenica, Hrašljansko-hardomiljska zaravan kojom dominira rijeka Trebižat, te Ljubuško i Vitinsko polje s rijekom Trebižat-Mlade ima sustave za navodnjavanje izgrađene još u doba Austro-ugarske monarhije,u narodu nazvan po inženjeru…