Kemal Mahić: Deset (10) godina portala www.ljubusaci.com

Prilično tiho, onako kako je i formirana 2007. godine, web stranica ljubusaci.com je „dogurala“ do desete godine postojanja. Kako prohuja deset godina! Deset teških godina. Ovaj podatak je vrlo bitan za identitet svih raseljenih osoba iz Ljubuškog i desetogodišnjica djelovanja Read More …

Pregledano 1,150 puta

Memory: HAMO IBRULJ-HAMLET(1946 -2008 -2017)

19.10.2008 -19.10.2017 Bošnjački civilizacijski krug Ljubuškog nije u svojoj historiji imao mnogo ličnosti koje su se bavile umjetnošću. Ipak moramo navesti one koji su barem po jednom roditelju pripadali, umjetničkoj „branši“: Fahro Konjhodžić(ZG),glumac;Ramiz Sekić(BG),glumac;Gorčin Stojanović(BG),teatrolog;Vesna Mašić(SA),glumica;Enki Bilal(Pariz),strip;Miodrag Spasojević(SA),dizajn;…

Pregledano 2,853 puta