Pretplata za knjigu “Iz prošlosti Ljubuškog” dr. Halida Sadikovića

Halid naslovna

 Objavljujemo pismo od našeg Halida Sadikovića. Preporuka ljubusaci.com je da se u što većem broju pretplatimo na ovu knjigu da bi se izdavanje uspješno realizovalo.
Halidova knjiga je značajno historijsko djelo o našim korjenima u Ljubuškom:

Akcija pretplate se zvanično završava 01. februara 2013 godine

“Poštovani,
obraćam Vam se sa molbom za novčanu pomoć u vidu pretplate za knjigu “Iz prošlosti Ljubuškog”. Predviđa se da će knjiga imati oko 600 stranica sa oko 70 fotografija u c/b tehnici i da će biti u tvrdom povezu.

Na osnovu podataka dobijenih od najpovoljnijeg ponuđača procjenjuje se da će cijena jednog primjerka knjige iznositi oko 50 km ili 25 eura, bez uračunatih troškova distribucije. Konačna cijena, tiraž i tehnički kvaliteti knjige (slike, povez, papir itd) zavisiće od broja pretplata.
Pretplata na knjigu može se izvršiti putem dole navedenih računa kako slijedi:
Za plaćanja iz Bosne i Hercegovine:
Ime i prezime: Halid Sadiković
Naziv banke: UniCredit Bank d.d
Adresa banke: Kardinala Stepinca bb. 88000 Mostar
Broj računa: 3389102508432712

Za plaćanja iz inozemstva:
Ime i prezime: Halid Sadiković
Naziv banke: Unicredit Bank d.d
Adresa banke: Kardinala Stepinca bb. 88000 Mostar
Swift: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3387 2028 1215 9498
Broj deviznog računa: 40064601101

Halidova adresa:
Sadiković Halid
Hadži-Sulejmanova 24 
71000 Sarajevo.

Za uplate iz Norveške može se koristiti naš stalni račun: 26101894303 sa naznakom za Halidovu knjigu.

Distribucija knjige pretplatnicima moguća je jedino u Ljubuškom, Sarajevu i Mostaru.
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033-445-360 (00387/33445360) , mobilni: 061-212-192 (00387/61212192) i e-mail: halids@bih.net.ba

Srdačan pozdrav,
dr Halid Sadiković , Sarajevo, 1. decembra 2012.”

PRETPLATE ZA HALIDOVU KNJIGU:

Uplate iz BiH:

22.02.2013.

Pretplate na knjigu iz naše zemlje uplatili su do danas (u km):

 1.  Sadiković Nihad                                                   400

     2.  Mahić Haris                                                         100

    3.  Mesihović hadži-Ibrahim                                  100

    4. Konjhodžić Sead                                                 100

  5.  Udruženje Ljubušaka u Sarajevu                      300

    6.   Salem Sadiković                                                   50

     7.  Alendar Abdulah                                                 100

    8. Konjhodžić Senad                                                 50

   9.  Mujanović Tarik                                                  500

  10. Adla Brkić                                                                50

  11. NN                                                                            50

   12. Mahić Ahmet                                                         50

   13. Mahić Plamenko                                              100

   14. Matija Bandur                                                    50

  15. Ibrulj Behidža                                                     50

 

Uplate iz Norveške:

1. Konjhodžić Adla i Mediha, Norveška, 2 kom    400 kruna

2. Hadžalić Samir, Norveška                             200 kr.

3. Muminagić Mithad, Norveška, 2 kom.           400 kr.

4. Konjhodžić Šefik i Mediha, Norveška, 2. kom 400 kr.

5. Grljević Muhidin, Norveška                          200 kr.

6. Delalić Nerman, Norveška                           200 kr.

7. Delalić Adis, Norveška                                200 kr.

8. Sadiković Hasan, Norveška, 2. kom             400 kr.

9. Gujić Emira, Norveška                               200 kr.

10. Dizdarević Šućro, Norveška                     200 kr.

11. Bašić Sibila, Norveška, 3. kom                  600 kr.

12. Mujanović Mustafa, Norveška                  250 kr.

13. Dizdarević Agan, Norveška                     200 kr.

14. Dizdarević Munib, Norveška                   200 kr.

15. Maksić Senad, Norveška, 5 kom            1.000 kr.

16. Ibrulj Mustafa, Norveška                       200 kr.

17. Konjhodžić Semir, Norveška                   200 kr.

18. Konjhodžić Fahro, Norveška                  200 kr.

19. Jakić Đevad, Norveška                          200 kr.

20. Konjhodžić Edin, Norveška                     200 kr.

21. Maksumić Irma i Murat                           200 kr.

22. Kadragić  Enes, Emila, Emel, Norveška     200 kr.

23. Konjhodžić Šefik i Mediha, Norveška, 3 kom. 600 kr. (druga uplata)

24. Selak Suad, Norveška                                    200 kr.

25. Mahić Melika, Norveška                                  200 kr.

26.Ombašić Ljilja, Norveška                                 200 kr.

27. Ombašić Alen i Amela, Norveška                    200 kr.

28. Konjhodžić Ermin, Norveška                           200 kr.

29.Ćerić Azra i Mirsad                                         400 kr.

30. Dizdarević Dulo i Salem                              2.000 kr.

Uplate na račun u BiH iz inostranstva:

1. Mujanović Elvis, Njemačka                        25 €

2. Jakić Faruk, Danska, 3 kom.                     75 €

3. NN,  Norveška                                      200 n. kr.

4. Muminagić Đenana, Danska                      50 km

5. Mahić Ahmet, Norveška                           50 km

1705 Posjeta 1 Posjeta danas