CILIM ZA VITINSKU DŽAMIJU

    Kategorija: Humanitarne Akcije    
    Objavljeno ponedjeljak, 21 Septembar 2009 11:42
    Klikova: 5299

cilim

Postovani citatelji “Ljubusaci.com”, dragi ljubušaci,
Prije svega želio bih da se izvinem zbog rjedeg javljanja sa novim informacijama u
proteklom periodu.

Naša zajednicka akcija “Cilim za džamiju u Vitini” uspješno nastavlja svoj put ka cilju.
Želim vas obavijestiti da se svecano otvorenje džamije u Vitini
planira u julu mjesecu iduce godine,ako Bogda,kada se ocekuje i vaše prisustvovanj
tom dogadaju.
Ovo je razlog zbog cega nismo okoncali akciju i narucili cilim.Htjeli bi pružiti
priliku i onima koji se još nisu prikljucili akciji, a to bih željeli.
Svim ljubušacima Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Ahmed Mahic

kahva.jpg

1.Ante Granic,prof. Francuska

2.Ruzica Granic Francuska

3.Emira Mahic Svedska

4.Ahmed Mahic Francuska

5.Jasenko Mahic SAD

6.Plamenko Mahic Svedska

7.Nedim Mahic SAD

8.Mirza Mahic SAD

9.Mejra Kosaric Francuska

10.Denis Kosaric Svicarska

11.Denissa Košaric-Gutari Francuska

12.Sadija Ombasic Francuska

13.Tarik Laborde-Ombasic Francuska

14.Ibrahim S. Mesihovic Vitina

15.Nefisa Mesihovic Vitina

16.Derviša Gujic Francuska

17.Malik Gujic Francuska

18.Hajra Cezner-Gujic Holandija

19.Miro Mehicevic Danska

20.Enko Mehicevic Danska

21.Salko Mehicevic Danska

22.Edita Garbo Danska

23.Sadan Bilic Danska

24.Hasan Jakic Danska

25.Fuad Jakic Danska

26.Faruk Jakic Danska

27.Emina Jakic Danska

28.Sanjin Jakic Danska

29.Ismira Jakic Danska

30.Zdenka Brajkovic Francuska

31.Nataša Granic Francuska

32.Oliver Granic Francuska

33.Abdulah Sadikovic Danska

34.Zlatan Maksic Danska

35.Ešefa Muminagic Danska

36.Sadat Nurkovic Francuska

37.Sadat Malicevic Francuska

38.Damir Agovic Francuska

39.Elvedin Derviševic Francuska

40.Isa Trstena Francuska

41.Jahandir Alam Francuska

42.Selim Selimi Francuska

43.Midhat Zulovic Francuska

44.Nurija Hadžic Francuska

45.Nedim Redžic Francuska

46.Edhem Mujic Francuska

47.Murat Cengic Francuska

48.Nejaz Kadrijevic Francuska

49.Tahiri Francuska

50.Mensur Mujkic Njemacka

51.Edin hadrovic Francuska

52.Harun Hodžic Turska

53.Nagib Mujkic Njemacka

54.Hadžo Bronja Francuska

55.Mahmut Bihorac Francuska

56.Šefadil Licina Francuska

57.Muzafera Licina Francuska

58.Sahra Licina Francuska

59.Fehim Ibrahimovic Francuska

60.Džemaludin Ðelmo Francuska

61.Nazif Karišik Francuska

62.Sead Alic Francuska

63.Atif Licina Francuska

64.Camil Selimi Francuska

65.Fehim Cviko Francuska

66.Ibrahim Dedic Francuska

67.Harun Hodžic Francuska

68.Cazim Kusturica Francuska

69.Emir Džaferagic Francuska

70.Jasmina Džaferagic Francuska

71.Emir Kadragic Francuska

72.Cazim Mesihovic Vitina-Ceška

73.Ferida Mesihovic Vitina-Ceška

74.Haris Mesihovic Vitna-Ceška

75.Azra Mesihovic Vitina-Ceška

76.Sara Mesihovic Vitina Ceška

77.Vedranka Kadragic Francuska

78.Ferid Karaga Vitina-Norveška

79.Sabahija Karaga Vitina-Norveška

80.Merim Karaga Vitina-Norveška

81.Memnun Karaga Vitina-Norveška

82.Ibrahim Karaga Vitina-Norveška

83.Elma Maksic Norveška

84.Sead Maksic Norveška

85.Zlata Maksic Norveška

86.Fahro Konjhodžic Norveška

87.Edin Konjhodžic Norveška

88.Hasan Sadikovic Norveška

89.Adla Konjhodžic Norveška

90.Muhidin Grljevic Norveška

91.Sibila Bašic Norveška

92.Zlata Konjhodžic Norveška

93.Midhat Muminagic Norveška

94.Semir Konjhodžic Norveška

95.Amela Konjhodžic Norveška

96.Samir Hadžalic Norveška

97.Rasim Maksumic Norveška

98.Enes Gujic Norveška

99.Amela Ceško Norveška

100.Šefik Konjhodžic Norveška

101.Kija Konjhodžic Norveška

102.Sanja Konjhodžic Norveška

103.Mediha Konjhodžic Norveška

104.Ljilja Ombašic Norveška

105.Salahudin-Dino Mesihovic Vitina-Švedska

106.Šemso Germic Ljubuški

107.Velja Jankovic Beograd-Srbija

108.Ljiljana Milincic Beograd-Srbija

109.Mladen Rašic Italija

110.Nevena Rašic Italija

111.Ferid Jakic Danska

112.Sulejman Fazli Vitina

113.Gafur Fazli Vitina

114.Senad(Selama)Konjhodzic Sverige

115.Kadragic Enes Emila i Emel  Norge  

116. Vahid Mesihovic, Vitina, Norveška   

117.Ombašic Alen

118.Ombašic Amela

1930 Posjeta 1 Posjeta danas