Javni poziv za prijavu kandidata za općinske instruktore i popisivače za područje Općine Ljubuški

opcina ljubuski

Na temelju članka 26.Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.godine (“Službeni glasnik BiH”,broj 10/12 i 18/13) Popisno povjerenstvo općine Ljubuški objavljuje
Javni poziv za prijavu kandidata za općinske instruktore i popisivače za područje Općine Ljubuški

Ovim Javnim pozivom Popisno povjerenstvo općine Ljubuški poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.godine na području općine Ljubuški.

Zainteresirani kandidati za općinske instruktore i popisivače su dužni da se osobno prijave u prostorijama Popisnog povjerenstva na adresi Zrinskofrankopanska 71.(zgrada općine). Prijave za sudjelovanje u Popisu će se zaprimati od 30.07. do 05.08.2013.godine,u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama općine.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog instruktora ili popisivača.
Općinski instruktori

Obveze u Popisu:obuka popisivača, obilazak terena pred popis i provjera usuglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu;organizacija i praćenje rada popisivača;pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca;drugi poslovi po nalogu Popisnog povjerenstva i županijskog instruktora.

Uvjeti koje kandidat za općinskog instruktora treba da ispunjava:

    da je državljanin BiH;
    da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetna osoba);
    da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
    da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju;
    da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove općinskog instruktora;
    da bude raspoloživ preko dana, uvečer i vikendom za posao;
    da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu bit će objavljena najkasnije do 25.08.2013.godine u prostorijama Popisnog povjerenstva-zgrada općine i web stranicama

Kandidati koji uđu u uži izbor, obvezni su da u razdoblju od 25.do 30.08.2013.godine Popisnom povjerenstvu općine Ljubuški podnesu kopije slijedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): osobne iskaznice; dipolome; uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); indeksa (za studente); dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član obitelji poginulog borca.

Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u razdoblju od 06.do 10.09.2013.godine i nakon odslušane instruktaže (obvezno prisustvo svakog dana),kandidati polažu završni test, nakon kojega se,ovisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.
Popisivači

Zadaci popisivača u Popisu:obilazak terena pred popis,popisivanje “od vrata do vrata”i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisnog povjerenstva.Popisivači moraju u dva tjedna popisati sve jedinice Popisa (stanovnike,kućanstva i stanove).Popisivanje na terenu traje od 01.do 15.10.2013.godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do navečer,pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom razdoblju nema poslovnih/školskih obveza,jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

Uvjeti koje kandidat popisivača treba da ispunjava:

    daje državljanin BiH;
    da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetna osoba)
    da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
    da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;
    daje po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača;
    da ima čitak rukopis;
    da bude raspoloživ preko dana, uvečer i vikendom za posao;
    da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

Lista kandidata izabranih za instruktažu bit će objavljena najkasnije do 25.08.2013.godine u prostorijama Popisnog povjerenstva (zgrada općine) i web stranicama

Kandidati koji uđu u uži izbor,obvezni su da u razdoblju od 25.do 28.08.2013.godine Popisnom povjerenstvu općine podnesu kopije slijedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata):osobne iskaznice;diplome;Uvjerenje zavoda za zapošljavanje(ako dokazuje nezaposlenost);indeksa (za studente);dokaz daje kandidat bio borac,invalid rata,civilna žrtva rata,član obitelji poginulog borca.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u razdoblju od 16.do 20.09.2013.godine, i nakon odslušane instruktaže (obvezno prisustvo svakog dana),kandidati polažu završni test nakon kojega se,ovisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste,uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

Napomena: Svi kandidati za općinske instruktore ili popisivače koji zadovoljavaju navedene uvjete iz Javnog poziva trebaju ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku radi popunjavanja Prijave o sudjelovanju u Popisu.Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi.Ukoliko se utvrdi da podaci nisu točni,kandidat neće ući u izbor za općinskog instruktora ili popisivača,odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora ostvaruju pravo na prosječnu naknadu u iznosu od 610,00 KM,a točan iznos će zavisiti od broja popisivača broja popunjenih popisnih obrazaca,što će detaljno biti regulirano Procedurama za plaćanje sudionika u Popisu.

Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to:urbano područje:za P-1=1,75KM i P-2=1,75KM i ruralno područje:za P-1=1,95KM i P-2=1,95KM.

Mladenka Bošnjak,dipl.oec. [ Predsjednik popisnog povjerenstva ]

734 Posjeta 1 Posjeta danas