Prvi ljekar Bosnjak iz Ljubuskog

Tri ljubuška Bošnjaka su završila medicinske studije u Beču .To su dr Ejub
Mujezinović , dr Hasan Mahić i dr Šefik Sadiković .
Dr Ejub Mujezinović je rođen 8. jula 1882. godine u uglednoj trgovačkoj porodici .
Osnovnu školu završio je u svom rodnom mjestu , gimnaziju u Mostaru i Sarajevu gdje
je maturirao 1903. godine sa odličnim uspjehom .         Od 1903. godine studira
medicinu u Beču do 1909. godine kada je 29. marta sa odličnim ocjenama promoviran u
doktora cjelokupne medicine . Dr Ejub je jedan od šest muslimana u Bosni i
Hercegovini koji su promovirani u Beču na čast doktora medicine do 1909. godine ( dr
Mustafa Denišlić iz Sarajeva 1906 , dr Abdulahbeg Bukvica iz Rogatice i dr Muharem
Midžić iz Bihaća 1908 , dr Murat Sarić iz Gacka i dr Hamdija Karamehmedović iz
Trebinja 1909 ) . Završio je specijalizaciju iz hirurgije .

Iz zahvale prijateljima koji su mu čestitali prilikom promocije , objavljene u <
Muslimanskoj svijesti > , vidi se da je u aprilu 1909. godine živio u Bosanskoj
Gradiški .

Prvu ljekarsku praksu proveo je u Zemaljskoj bolnici u Sarajevu kod uglednog i
strogog primarijusa dr-a Prajndlspergera , šefa hirurškog odjeljenja , gdje je radio
kao asistent sve do 1912. godine .

        U toku 1912. godine dolazi u Banja Luku za općinskog ljekara i ubrzo postaje
direktor gradske , kasnije banovinske bolnice i stiče titulu primarijusa .
Radi izuzetnog ugleda među pacijentima i liječnicima Banja Luke i šire ,
izabran je za predsjednika Ljekarske komore Vrbaske Banovine . Bio je
odličan hirurg , po naravi blag i pristupačan .

Za vrijeme studiranja u Beču bio je politički aktivan kao predsjednik studentske
grupe < Svijest > osnovane 1907. godine kojoj je pripadao i student prava Abdurezak
Dizdarević iz Ljubuškog . Predano se borio za prava Bošnjaka i kada je bio narodni
poslanik u Beogradu 1919. godine zajedno sa drugim prvacima Bosanske Krajine .
Poslije niza neugodnosti u ulozi političara , dr Ejub je uvidio da je mnogo bolje da
se potpuno posveti svom ljekarskom pozivu .

Osobnim zalaganjem dr Ejuba u Banja Luci je 1926. godine osnovan mjesni odbor <
Gajreta > čiji je on bio predsjednik do 1929. godine i privrženi član do kraja
života .

          Dr Ejub je umro iznenada u 52. godini 9. martu 1934. godine od srčanog
udara . Njegovi prijatelji su znali da je ista bolest pokosila njegovog
djeda Hadži Ahmetagu i oca Hadži Mahmutagu , te njegove ađe Ibragu i
Muhamedagu . Otac dr Ejuba završio je medresu u Mostaru i slovio za učena
čovjeka . Umro je u Ljubuškom 1901.godine .

Iza dr Ejuba su ostali supruga Subhija , majka Plema-Emina , sin Enver , brat
Mustafa , koji je 1898. godine završio s odličnim uspjehom šerijatsku sudačku školu
u Sarajevu i radio kao kadija i brat Kasim . Na dženazi je bilo preko 5000
Banjalučana.

O dr Ejubu kao liječniku ima malo podataka . Izdvaja se jedna,vrlo zanimljiva ocjena
njegovog pacijenta Ademage Mešića , vrlo bogatog i uticajnog Bošnjaka 1928. godine ,
dakle , u vrijeme kada je dr Ejub bio na vrhuncu hirurške karijere :

…> Ja nisam pozvan a niti imadem zato spreme da mogu ocijeniti znanje i
sposobnosti ovih naših liječničkih korifeja , pak to i ne činim kao stručnjak nego
zato , što sam to čuo od naših liječnika i što sam čitao o njima , a u glavnom što
sam to na sebi iskusio , jer sam u zadnjih nekoliko godina bio nekoliko puta teže
bolestan , a osobito od čira u crijevima . Imao sam i drugih bolesti , pa sam obišao
profesore liječnike u Berlinu , Beču , Gracu i po drugim mjestima , ali sam pravu
pomoć našao samo kod naših liječnika u Bosni .

        …Mi imademo još jednog hirurga liječnika prve klase , ali je on u kraju ,
u Bosni , pak ga mi samo među nama poznajemo . A da se je rodio pod kakvom
sretnijom zvijezdom i on bi se ubrajao među svjetske liječnike , a to je naš
hirurg gosp. Dr Ejub Mujezinović . Ovo je drug gosp. profesora dr-a Kostića
. Oni su zajedno bili na liječničkoj praksi u Sarajevu kod čuvenog hirurga
gosp. Dr Preindlsbergera . Gosp. dr Mujezinović je sada primarni liječnik u
Banjoj Luci , te je u mnogo zgoda zasvjedočio svoju vještinu i svoje
sposobnosti . On je sposoban , marljiv , lake ruke , a uz to i sretan , jer
se rijetko kada desi da bude operacija gosp. Mujezinovića bezuspješna . Samo
, nažalost , on je u kraju , u Banjoj Luci , te svoje znanje i svoju pomoć
može pružiti samo Banjoj Luci i okolici , a pošto je Banja Luka bez zgodnih
komunikacija , to se druga mjesta , osim Banja Luke , Prijedora , Bosanskog
Novog , Gradiške , Prnjavora i Tešnja slabo koriste . Da je gosp.
Mujezinović u kome velikom gradu Evrope i on bi slovio kao najbolji svjetski
liječnik > .

HALID SADIKOVIĆ

1735 Posjeta 1 Posjeta danas