Gajret u Ljubuškom – 5. dio

< Gajretovi > pitomci su za vrijeme školovanja boravili u konviktima ( đačkim

domovima internatskog tipa ) . Osim dva u Sarajevu ( muški i ženski ) , > Gajret >

je imao po jedan konvikt u Tuzli , Banja Luci , Bihaću i Mostaru , jedan zajednički

sa < Prosvjetom > u Trebinju i jedno vrijeme konvikte u Foči , Gacku i Novom Pazaru

Konvikti su pružali mogućnosti povoljnijeg školovanja . Pored smještaja i

ishrane učenici su imali i neophodnu ljekarsku njegu i stalni nadzor .

Zbog pristupačnih cijena i drugih pogodnosti konvikt je za učenike iz

malih mjesta bio šansa koja se nije smjela propustiti .

Osnovni kriteriji za prijem učenika u konvikt bili su uspjeh u školi ,

imovno stanja roditelja i visina prihoda mjesnog odbora < Gajreta > . Uz

molbu su se prilagali svjedočanstvo o završenom razredu , uvjerenje

poreznog ureda o iznosu plaćenog poreza roditelja ( skrbnika ) ,

ljekarsko uvjerenje , rodni list i svjedočanstvo o siromaštvu .

Redovna mjesečna rata varirala je prema cijenama na tržištu , lokaciji

konvikta i mogućnostima roditelja . Iako se svake godine utvrđivala

normirana cijena koštanja jednog pitomca , veliki broj pitomaca dobijao

je mjesto u konviktu po nižim cijenama , a najsiromašniji su se školovali

potpuno besplatno . Zanimljivo je da se u konvikte nisu primali <

boležljivi < učenici bez obzira na opskrbninu koju su mogli plaćati .

Iz Glavnog odbora su se stalno žalili na netačne i nepouzdane općinske

dokumente . Naročito se to odnosilo na svjedočanstva o siromaštvu pisana

stereotipno : > NN. , osim malo kuće i zemlje nema nikakvog imetka i nije

u stanju svog sina na vlastiti trošak školovati > . Provjerom povjerenika

< Gajreta > obično se nalazilo da su roditelji učenika vlasnici imanja u

vrijednosti od 10 do 15 hiljada kruna .

Ljubušacima je bio najpogodniji konvikt u Mostaru . Otvoren je 1920. godine i radio

je sve do početka Drugog svjetskog rata .

Sulejman Mahić , svršeni učenik narodne osnovne škole u Ljubuškom , uputio je 6.

jula 1921. godine upravi < Gajreta > molbu za besplatno mjesto u mostarskom konviktu

:

< Osjećam neizmjernu želju za nauku , nu pošto me otac nije u stanju izdržavati ,

radi vrlo slabih kućnih prilika i slabog stanja , to sam prinužden obratitit se s

molbom da mi se blagoizvoli podijeliti besplatno mjesto u mostarskom konviktu za

nastavak nauke u velikoj gimnaziji mostarskoj .

Obećajem da ću biti marljivim kako u osnovnoj školi tako i u srednjoj školi , te

držim da ću unaprijed stečenu blagodat i zaslužiti : zato potkrepljujem svoju molbu

i slijedećim dokumentima :

a.školska svjedodžba ,

b.svjedočanstvo siromaštva ,

c.rodni list ,

d.liječnička svjedodžba .

Ostajem najučtivniji : Sulejman Mahić , Mustafin < .

Povjerenik < Gajreta > u Ljubuškom Hilmija Sadiković držao se strogo

pravila :

< Pošto moliteljev otac dobro stoji , to se predlaže da se primi u mostarski konvikt

, ali mu otac ima plaćati 300 kruna mjesečno obskrbnine < . ( 17 )

Neki ljubuški mladići nisu podnosili konvikt i školu , dok je drugim ,

odličnim učenicima , za dobijanje spasonosne stipendije bio uvjet boravak

u konviktu .

U septembru 1921. godine upravnik mostarskog konvikta žali se nadređenim

u Sarajevu :

Pitomac ovog konvikta Vehbija Bilal , učenik prvog razreda velike gimnazije , rodom

iz Ljubuškog , brisan je iz konvikta zato što je bez pitanja otišao kući , jer mu se

, po njegovim riječima , više dopadao zanat . Na to su mu i roditelji pristali ,

vidjevši da neće da uči .

U konviktu se ponekad teško dolazilo do mjesta , što potvrđuje dopis

upravnika mostarskog konvikta 1921. godine Glavnom odboru < Gajreta > :

Ibrulj Ibrahim , učenik petog razreda Velike gimnazije bio je premješten

u bihaćki konvikt . Budući da tamo nema petog razreda gimnazijskog pravca

, nego realnog , koji on nije učio , povratio se natrag . Međutim , đak

je dobio 3000 kruna stipendije od Vlade pod uvjetom da je u konviktu .

Direkcija ovdašnje gimnazije je molila ovu upravu da ga primi . Zato se

umoljava naslov da izvesti šta se ima činiti sa tim đakom . Treba imati

na umu da ovde mesta nema dok hrv. glazba ne iseli . ( 18 )

Dugovanja pitomaca u toku školovanja morala su se namiriti i kad se radilo o sinu

uglednog i nekada veoma bogatog NN. :

Dr Uroš Ivanišević , advokat .

Sarajevo , 6. juna 1923 .

Gospodin NN. , Ljubuški .

Po nalogu i u zastupstvu društva < Gajret > pozivam Vas da u roku od 8 dana od danas

isplatite Glavnom odboru < Gajreta > dužnu obskrbninu za Vašega sina NN. u iznosu od

dinara 1.350 , inače biću prisiljen da Vas bez daljnjega predam sudu . Moja je želja

, kao i Glavnog odbora , da do toga ne dođe , a to je , držim , i u Vašem vlastitom

interesu .

Povjerenik < Gajreta > u Ljubuškom pokušao je da pomogne NN. :

Upravi društva < Gajret > u Sarajevu .

Dolazi mi g.NN. te moli da ga rješite plaćanja obskrbnine za njegova

sina NN. .

Budući da g. NN. nema nikakva imetka , od čega bi se mogla njegova dugovanja i malom

naplatiti , to bih Vam preporučio da istog riješite od plaćanja .

Ujedno bih Vam preporučio da preko Vašega konvikta u Mostaru dobijete

revers sa potpisom NN. po kojem bi istoga obvezali da povrati < Gajretu >

cijeli iznos u stanovitom vremenu poslije njegova završetka škole .

Ljubuški , 10. juna 1923 .

Uz mahsus selam , Hilmija Sadiković .

Iz središta u Sarajevu su ocjenili da bi potpuni otpis dugovanja pitomca

negativno djelovao na rad konvikta . Naložili su da se dugovanje

polovično otpiše s obzirom na slabo materijalno stanje molioca :

Sarajevo , 15. juna 1923 .

G. Hilmija Sadiković , povjerenik < Gajreta > . Ljubuški .

Glavni odbor < Gajreta > , pretresajući Vaš prijedlog na svojoj

redovitoj sjednici u pogledu otpisa obskrbnine NN. za njegovog sina NN.

, zaključio je da isti imade od cijele mu odgovarajuće obskrbnine jednu

polovicu uplatiti , dočim mu je druga polovica , obzirom na njegovo

materijalno stanje kao i na Vaš prijedlog , otpisana .

Umoljavamo Vas da ovaj zaključak Glavnog odbora interesentu saopštiti

izvolite da nam ovaj dug bezodložno uplati , inače ćemo preko našeg

redovitog zastupnika morati sudbene korake poduzeti , te bi time

uslijedili silni nepotrebni troškovi te i pri primanju u konvikt mogli

prouzročiti nam neugodnosti . ( 19 )

Kad su dva nova vaspitača u trebinjskom konviktu uvela strogu

disciplinu , skoro svi pitomci su se pobunili . Jednoga dana,u znak

protesta , niko od njih nije došao na doručak . Uprava konvikta je

utvrdila da su kolovođe protesta Ljubušaci , Alija Mahić , učenik

šestog razreda , pitomac < Prosvjete > i Mehmed Kadragić , učenik

sedmog razreda , pitomac < Gajreta > . Kažnjeni su kućnim zatvorom i

uskraćivanjem slatkog jela u trajanju od 15 dana . ( 20 )

Prigovore Ljubušaka 1926. godine da se u konvikte prima mali broj

njihovih učenika Glavni odbor je ocijenio neumjesnim :

< Iz Ljubuškog bilo je prošle godine u < Gajretovim > konviktima 12

pitomaca , od kojih pet potpuno besplatno i jedan uz naplatu od 100

dinara mjesečno . Đaci iz Ljubuškog koštali su prošle godine < Gajret >

oko 30.000 dinara , dok je Ljubuški doprinio za < Gajret > ukupno 500

dinara .

Pitomci konvikta u Mostaru bili su : Dizdarević Ahmed ( Sabit ) ,

Konjhodžić Nešed ( Mehmed ) , Sadiković Mustafa ( Hasan ) , Bukovac

Hasan ( Alija ) , Hajdarević Abdulah ( majka Zahida ) , Mujezinović

Hasan ( majka Mula ) , Sadiković Šerif ( Sadija ) , Tančica Ibrahim (

Mustafa ) , Dizdarević Abdulah ( Salih ) , Alendar Džemal ( skrbnik

Salko ) , Ružić Sveto ( majka Mara ) , Anadolac Sulejman ( brat Salko )

, Mesihović Hasan ( Muhamed ) , Sadiković Halid ( Safura ) , Dizdarević

Sulejman ( Hasan ) , Sadiković Muhamed ( Safura ) , Orman Fahrudin (

Alija ) , Sadiković Enes ( Kasim ) , Zagić Osman( Fata Mužević ) ,

Sadiković Arif ( Abdulah ) , Mahić Sulejman ( Mustafa ) , Dalipagić

Džemal ( ? ) , Ibrulj Mustafa ( Salih Omerhodžić ) , Dizdarević Hifzo (

Rešad ) ( 1923-1930 ) , Sadiković Halid ( Safura ) , Dizdarević Sulejman

( Mustafa ) , Sadiković Muhamed ( Safura ) , Orman Fahrudin ( Alija ) ,

Sadiković Enes ( Kasim ) , Zagić Osman ( Fata Mužević ) , Muminagić

Abdulah ( Atif ) , Prolić Abduselam ( Sabit ) , Kadragić Mehmed ( Osman

) , Mahić Alija ( Mustafa ) , Tasliđa Edhem ( Alija ) , Konjhodžić Asim

( majka Fahra ) , Aganović Mahmud ( majka Izeta ) , Buturović Ismet (

Hamdija ) , Nović Zijah ( Salih ) , Arslanagić Midhat ( Arif ) , Orman

Ferid ( Ibrahim ) , Konjhodžić Husein ( Ibrahim ) , Mahić Muharem (

Sabit ) , Terzić Salko ( daiđa Osman Konjhodžić ) , Orman Hazim ( Alija

) , Mahić Muharem ( Halid ) ( 1931-1935 ) .

Abdulah (Atifa) Muminagić

Pitomci konvikta u Sarajevu bili su Sadiković Šefik ( Sadik ) , Dautović

Mehmed ( Mulo ) , Dizdarević Sulejman ( Hasan ) , Sadiković Muhamed (

Safura ) , Orman Hazim (Alija) , Mahić Muharem ( Halid ) , Muminagić

Abdulah ( Atif ) , Nazečić Džemal ( Mustafa ) .

Pitomice ženskog konvikta u Mostaru bile su 1924. i 1925. godine Orman

Fahira ( Alija ) i Mahić Razija ( skrbnici Šerif i brat Dervo Mahić ) .

U ženskom konviktu u Sarajevu do 1940. godine bile su pitomice Stočanin

Vasvija ( majka Paša ) , Dizdarević Zenka ( Sabit ) , Konjhodžić Zejna

( Fahra ) , Lalić Sejda ( otac Mehmed ) , Bajrović Ševala ( Alija ) ,

Mahić Razija( skrbnik Šerif ) , Orman Fahira ( Alija ) , Prolić Sidika

( Sabit ) , Soldin Hafiza (majka) , Orman Senija ( Alija ) , Sadiković

Aiša (Abduselim) , Aganović Vasva ( Sulejman ) , Mahić Sadija ( Alija )

, Dizdarević Sehla ( Salih ) , Mahić Munevera ( Halid ) , Semiz Soka (

Marija ) , Mesihović Fadila ( Rašid ) , Dizdarević Emira ( brat

Sulejman ) , Sadiković Bisera (Abdurahman ) i Nuhefendić Fatima.

U konviktu ” Gajreta ” i ” Prosvjete ” u Trebinju bili su u 1937. i 1938. godini

Terzić Salko ( skrbnik Osman Omerhodžić , daiđa ) , Kadragić Mehmed ( Osman ) ,

Mahić Alija ( Mustafa ) , Đulić Salko ( Mustafa ) , Sadiković Asim ( Mustafa ) .

Pododbor < Gajreta > ili njegovi članovi , ugledni Ljubušaci , povremeno

su intervenirali kod Glavnog odbora u Sarajevu da se neka od ljubuških

djevojaka zaposli ili dobije stipendiju i da se uputi na izučavanje

zanata kako bi kasnije mogla prenijeti znanje na druge u svom gradu , a

i sebi osigurati egzistenciju .

U pismu od 7. jula 1931. godine traži se od Glavnog odbora da se zauzme

kod vlasti u namještenju bivše pitomice i istaknute Ljubušanke ,

učiteljice Fahire Orman :

< Gđica Orman Fahira , pitomica < Gajreta > , apsolvirala je Učiteljsku školu . Ista

je predala Ministarstvu prosvete molbu i sve dokumente radi nameštenja .

Izveštavajući Vas o prednjem , molimo Glavni odbor da poradi na

nadležnom mestu da Orman Fahira bude nameštena pri ovdašnjoj Narodnoj

osnovnoj školi . Orman Fahira potrebna nam je radi < Gajreta > u svim

pravcima , a naročito radi širenja < Gajretovih > ideja među ženskim

staležom našeg mesta , jer poznato Vam je da je naš ženski kadar sasvim

zapušten . Sem toga , Vama je dobro poznato na kakve sve zapreke mi

nailazimo prilikom traženja ženski za odigravanje zabava i priređivanje

drugih priredaba .

Ovom prilikom napominjemo Glavnom odboru da u našoj Narodnoj osnovnoj

školi već tri godine nema učiteljske sile islamske vjeroispovijesti ,

iako ista škola broji 90 % naših đaka , pa je u interesu naše celokupne

zajednice da Orman Fahira bude postavljena za učiteljicu pri ovdašnjoj

školi < . ( 21 )

Dr Hasan Mahić , ugledni ljubuški ljekar i zaslužni član < Gajreta >

molio je Glavni odbor da se Zibi Dizdarević iz Ljubuškog dodijeli

stipendija i pomogne u izučavanju zanata u Zagrebu . O tome svjedoči

pismo Glavnog odbora < Gajreta > pododboru u Ljubuškom 16. aprila 1928.

godine :

< Gosp. dr Mahić , sreski nadlekar iz Ljubuškog , uputio nam je pismo

26. prošlog mjeseca moleći nas da podijelimo stipendiju gđici Zibi

Dizdarević iz Ljubuškog da bi ista mogla izučiti u Zagrebu kod društva <

Snopa > kurs za moderno pletenje i čipkanje , kako bi ona kasnije mogla

održavati djevojkama i ženama u gradu Ljubuškom kurseve , a pomoću kojeg

zanata bi mogla zasluživatii svoj hljeb .

Glavni odbor < Gajreta < uzeo je ovaj dopis dr Mahića u pretres na sjednici 14. o.

mj. i zaključio da se , reda radi , preko toga pododbora izvijesti dr Mahić kako

slijedi :

Glavni odbor u nakani je da uskoro pored ostalog rada , posveti se i radu na

privrednom podizanju muslimana , te je u tu svrhu izabrana i naročita sekcija ,

kojoj je stavljeno u dužnost da izradi privredni program < Gajretovog < rada . Mi

držimo da će je ova sekcija imati svakako u vidu u podjeljivanju stipendija za

pohađanje stručnih tečajeva . Međutim , Glavni odbor nije mogao odmah podijeliti

stipendiju gđici Zibi Dizdarević s razloga toga što je stavka stipendija za ovu

godinu sasvim iscrpljena . Glavni odbor je voljan da moliteljici iduće školske

godine podijeli stipendiju s tim da nam se dostave podaci o moliteljici , njenom

dosadašnjoj izobrazbi i imovnom stanju kao i dok mu se dostave izvještaji o radu <

Snopa >u Zagrebu o trajanju kursa kao i o tome gdje bi za vrijeme izučavanja kursa

moliteljica bila smještena kao i prehranjivala se . Molimo Vas da gornje saopštite

dr Mahiću , šaljemo Vam maksus selam . ( 22 )

HALID SADIKOVIĆ

1037 Posjeta 1 Posjeta danas