GDJE JE BIO ZATVOR?

 
Kako javljaju ljubuški portali, u okviru obilježavanja i uređivanja grobišta Drugog svjetskog rata i poraća na području općine Ljubuški u toku je iskapanje oko općinske zgrade. Kopano je na dva mjesta, bez uspjeha na osnovu nekih austrijskih nacrta prema kojima je postojao poseban zatvor sa ćelijama, van općinske zgrade (ranijeg kotarskog ureda). Navodno, bio je pod zemljom, sa muškim i ženskim odjelom. Po tim nacrtima zatvorenici su imali “šetalište ograđeno visokim zidom.”
 
Uz dužno poštivanje dosad uređenog, trebalo bi pokušati sa drugom varijantom da se zatvor nalazio u općinskoj zgradi,a ne van nje. U tom pravcu postoje dva dokaza.
Prvi je mišljenje nekih Ljubušaka da se zatvor nalazio u općinskoj zgradi. Ne navodi se osnova njihove tvrdnje, ali je svakako treba uvažavati.
Drugi dokaz je nacrt kotarskog ureda iz 1885. godine u prilogu (fotokopija originala u Arhivu Bosne i Hercegovine). Iz nacrta se vidi da se zatvor nalazio u sjevernom dijelu prizemlja kotarskog ureda (sadašnje općinske zgrade) i da se sastojao od četiri zatvorska prostora. Svaki zatvorski prostor imao je po jedan prozor, ukupno dva prema sjeveru i dva prema zapadu.
Nije dokaz, ali je važna činjenica da su projekti austrijskih kotarskih ureda rađeni tipski za središta kotara u manjim mjestima. Napr. projekt kotarskog ureda u Konjicu iz 1890. godine ima mnogo sličnosti sa ovim u prilogu; naravno, zatvor se nalazio u prizemlju kotarskog ureda na istoj poziciji kao i u projektu kotarskog ureda u Ljubuškom.
 
 
HALID SADIKOVIĆ
.
1090 Posjeta 1 Posjeta danas