ISUS I MARIJA MEDJU LJUBUSACIMA…

– UIME OCA , SINA i DUHA SVETOGA…
JA OPAT  DOBROVIT  PISAO SAM OVO O LEDINI…
KOJU KRALJ HRVATSKI POKLONI…itd. – 
TAKO , koliko se sjecam , PISE NA ZNAMENITOJ 
BASCANSKOJ PLOCI – starom   dokumentu pismenosti –
i ne samo pismenosti !… Kod Hrvata .
Znas li ti , KITTY , gdje se nalazi BASKA ? Jedna druga ploca , kamena , pocinje nekako isto tako ,
a odnosi se na gradnju crkve tu – u nasem susjedstvu –
a pismo je CIRILICA – BOSANCICA  !… 
I ta kamena ploca  je – najstariji spomenik pismenosti 
na tlu Bosne i Hercegovine . I cuva se na HUMCU !
CIRILICA … BOSANCICA  – LATINICA !
U kamenu izmijesano , Kitty !

Znanstvenici se spore oko njene starosti , ali to rodijacko – 
zagrebacko sporenje sa naukom – pardon ZNANOSCU – vise
je napor da se dokaze da je ovaj “spomenik nulte kategorije”
cirilijsko – bosancice…latinice – MLADJI od onog iz BASKE . 
MLADJI , a ne STARIJI !…
E , pa sad zasto  m l a d j i – ostavimo to !
I da se podvuce da se radi , ne o  b o s a n c i c i , nago o – 
kako se tvrdi – HRVATSKOJ CIRILICI !..
.
Zavisno od “nacionalnog naboja” – ovu nasu plocu  r o d i j a c i 
vezu za deseti vijek , ili cak – dva vijeka kasnije !
Ona se zove HUMACKA PLOCA i nalazi se na pocasnom
mjestu u MUZEJU FRANJEVACKOG SAMOSTANA NA HUMCU , 
najstarijeg muzeja u Bosni i Hercegovini ! Starijeg , dakle , 
i od onog – ZEMALJSKOG MUZEJA U SARAJEVU !

Jesi li vidjela HUMACKU PLOCU , Kitty ? 
Dolaze li BAR skolske ekskurzije iz ljubuske krajine , Trebinja ,
B a nj a  L u k e , Mostara , Foce….da vide ovu plocu u Muzeju
na HUMCU ?… Sumnjam ! 

Sumnjam da dolaze !
A Iz VRGORCA i IMOTSKOG – jos manje !..Oni pored humackog –
franjevackog  samostan vise PROLAZE , nego sto u njega dolaze ! 
Ukoliko nije u pitanju kakva politicka  – h u z d u r m a !

Kad nista     drugo ( kad bi dolazili ) , a ono bi bar vidjeli DIVNE 
VITRAZE koje je u NOVOJ crkvi FRANJEVACKOJ , otslikao sada   
vec – p o k o j n i  nam  VIRGILIJE NEVISTIC !
E , pa – KO JE SAD TAJ ?…Pitat ce se mnogi !
E , vidite – to je sad bas pitanje – pismenosti , ili nepismenosti !
Jer su se i vremena o pojmu PISMENOSTI i NEPISMENOSTI – promijenila !

Ali , ima  i – s l a g  na tortu !
Helem , ljeta gospodnjeg prosle godine , poslije jedne mise u NOVOJ   
CRKVI pored samostana NA HUMCU – pitao sam ljude , tocnije njih
– njih 44 – cetrdeset i cetiri  : KO JE NASLIKAO OVE LIJEPE VITRAZE 
NA ZIDOVIMA NOVE CRKVE ?

Niko , pardon – N I T K O – nije znao !

Sjetim se ja tada moje drugarice SADZIDE JERLAGIC , novinarke ,
koja me poodavno moli da je  povedem sa hodocasnicima na HUMAC 
da vidi VITRAZE U NOVOJ CRKVIna Humcu  – koje je otslikao njen prijatelj 
V I R G I L I J E   N E V I S T I C , evropski slikar od formata !..
B E K I J A S !

S A D Z I D A – i  S A R A J K A  JOS  K  TOME !
Ali , to nije sve .

Pitao sam UNDA – zasto je u toj crkvi , isprid malog oltarica sa 
live strane naslikana R I B A , ispod KRIZA ? 
Otkud tu – riba ?!
Pogadjate – i VI ste u p r a v u , NIKO , pardon –  N I T K O  nije znao !

Onda sam pitao trojicu : CIJI JE OVO SPOMENIK NA ULAZU U SAMOSTAN ?
Dva su odgovorila : TO JE SVETI VRANJE , a jedan  je reka :
– TO JE TVOJ IMENJAK – SVETI  ANTE !

Doduse , ova trojica su dosla negdje sa strane , valjda slucajno IZ BEKIJE !
Hajde , hvala Bogu da i moje ime , kako – tako ,  neko spomene , iako ja
nisam  s v e t i !

E pa sad , vidite , to znanje , ili  neznanje spada u kategoriju – pismenosti ,
ili – NEPISMENOSTI ! 
Ali , ti ne smis o tomu ni govorit !

Kazem jednom od njih  da je i zbog toga  n e p i s m e n , a on LJUTIT
SKACE NA DUVAR i trazi veliku  k a m e n c i n u – da me gadja !
– KO nepismen , p….ti mater , ja svaki dan citam  V E C E R NJ A K !…

A bas sam i ja mislija da ce “POSLIN ONOGA MRAKA” – doci svitlost dana!
Kad tamo – ovi ne vide ni po danu !
A more bit , kakve sam srice – da sam se JA namirija  bas na takve !    

Sumnjam bogme i u starost HUMACKE PLOCE . Njen nastanak  stavljam
CAK – NA KRAJ  DEVETOG  VIJEKA !…
Ali , ko sam PA sad JA ? 
Zapravo , ako drugi  n a g a d j a j u – zasto ne bi i ja ?
Je li tako KITTY ?

Naime , imam ja jos dosta pitanja u vezi sa HUMACKOM nam PLOCOM !
Ne samo u vezi ( zapravo u – S V E Z I ) sa ozbiljnim pitanjima o Humackoj ploci !
Naprimjer – kako bi se  t u m a c i o  neki novootkriveni  podatakda se –
( slucajno )   d o k a z e   kako je tu plocu klesao , u  d e v e t o m  
vijeku , neki BUDUCI LJUBUSKI  –  M U J O ?
Uh , eto nam tim i – novog zida medju nama !…Ionako ih je vec mnogo !
Doduse , vise – u m j e t n i h zidova nego stvarnih  , ali ipak ZIDOVA !
O , ISUSE – O MARIJO !…
ZAPRAVO – O…M Y R I A M !

V E C I    K A T O L I C I    O D    P A P E …

U principu – PAPA bi morao biti NAJBOLJI MEDJU NAMA !
R o d i j a c i m a !
Dakle , pojednostavljeno receno : PAPA bi morao biti , bozemiprosti –
NAJVECI KATOLIK !
Ali , tu sada ima  d u v a r izmedju nas  – koga bi tribalo priskocit ! 
A taj DUVAR cinimo  sada MI – RODIJACI ! ZAPADNI !… 
Zapravo – nije lako biti – P R V I J I  od nas  !… TO je taj duvar !
Cak ako je i PAPA u pitanju !

Do nas , obicno , Papine poruke putuju – u prosjeku – oko sedam
godina ! Tako bar tvrdi HRTov  DNEVNIK od 11. sijecnja .

Tu se , doduse , maskari o HRVATIMA uopste , a kako smo mi ZAPADNI
RODIJACI  najveci Hrvati U O P C E – i na nas bi se TO moralo i odnositi !

Istine radi , P A P A svojim prakticnim radom – i susretima sa visokim
predstavnicima monoteistickih religija , posebno  I S L A M A , daje i 
dobar primjer – k a k o   b i   t o   t r e b a l o !
I to ne samo primjer KATOLICIMA !

PAPA posjecuje cak  i   dz a m i j e  i moli zajedno sa  I M A M I M A .
To je  – o c i g l e d n o  P O R U K A !…

P O R U K A i ne samo  o b i c n i m  katolicima ! 
Poruka svakako jeste – samo nije za  g l u h o n i j e m e !

Ali , Papine poruke ne dopiru do  n a j v e c i h  katolika tako brzo .
Te poruke putuju , u prosjeku , sedam godina – s e g a c i  se  HRT !
A mi to znamo i bez HRTa !

Zapravo , nisam siguran koliko ljudi na HUMCU uopste i zna GDJE SE
nalazi DZAMIJA U LJUBUSKOM ! 
Ukoliko je ne vide – i z d a l e k a !
A da u dzamiju udju – B o z e s a c u v a j ! 
– “Neka P A P A gleda svoga posla” – porucuju  r o d i j a c i !

Evo naprimjer – kardinal BOZANIC je nedavno zabranio svecenicima da
G A N G A J U  sa  p o l i t i c a r i m a  u  crkvrnim prostorima – sto je 
PAPA porucivao ima sedam godina – ( kako tvrdi HRT) .

Kako , dakle ,  Papine poruke putuju od  R I M A  do ZAGREBA punih sedam 
godina – ko zna  koliko ce putovati od ZAGREBA DO STOLNOG  grada  
MOSTARA ?
E –  to ce tek da se vidi ! 
A koliko ce putovati od “STOLNOG GRADA” DO   G R U D A – ostaje da se –
j o s   v i s e   v i d i !

P O R U K A   K O J A   C E K A

Istine radi – ima jedna poruka koja putuje ima vec gotovo SEDAM STOLJECA –
a jos do  LJ U B U S A K A  nije ni stigla !…Pardon : DO – R O D I J A K A !
Nemojte se smijati – STOLJECE JE SEDMO odkad ta poruka putuje , prispjela je 
do POSTE , ali nije  d i j e l j e n a …Za takve poruke – nema  p o s t a r a !
Ali , o njoj – NA KRAJU !

Osim toga , imamo mi RODIJACI i nesto sto niko ( i  N I T K O ) na SVITU nema !
Naime , u nekoliko “rodijacki sela”  – drze se  po DVI MISE ! Da , po dvi mise –
SVAKE NEDILJE : od 10 do 11 sati FRANJEVAC , a od 11 do 12 sati PETROVAC ,
dakle ISUSOVAC , odnosno JEZUIT ! Po dvi mise istog dana i u – istom selu ! 
I to – svake nedilje ! Po dvi mise – i dvi  P R I D I K E !
Naravno , i dvi lemuzine !

Dakle , dvi pridike – iliti H U D B E – prevedeno na bosanski !
– Sukob FRANJEVACA i PETROVACA – reci ce neko !
N i   g o v o r a !
Kod najvecih katolika na svitu , vise su  d v i   m i s e – nego jedna !…
A triba moliti sto vise !…To je pravi razlog ! Rodijacki !
A k o b o g d a , kad jednom dodju i DOMINIKANCI – bit ce i – treca misa .

PS…
( Ako tokom  m i s e  posmatrate vijernicki  narod , zatim i “poslin mise” – to je
miran , sabran i susretljiv svijet . Recite cak da ste MUJO i trazite neku
uslugu , ili informaciju , nece se iznenaditi –  bit cete usluzeni sa zadovoljstvom !
Mrznje , cini se , nema ni od korova !…

Ja tvrdim da je nikada n i j e ni bilo u ovom nasem zapadnohercegovackom
dijelu vijernicke populacije , i pored svih napora da joj se  m r z n j a  usadi – 
i to od najvecih  a u t o r i t e t a !…Kako tada tako i sada ! 
A da li ce biti i U VIJEKE VJEKOVA – ostaje da se vidi ! 
Ali – o tom POTOM !
E , a  tu je bas i PARADOKS !…Valjda , dominantnoj vecini – RODIJACI  sude )

K R A LJ I C A   H R V A T A

A , i… gdje ono stadoh ?…Da , b r t e – kod  d v i  mise u istom selu , da !
Vidite , to nema  – n i g d i   n a   s v i t u ! 
Jer , to “m o r e   d a   b i d n e”  samo  tamo di zive – NAJVECI KATOLICI !…
NA SVITU !

Osim toga , nigdje se u svijetu ne pjeva tako srcano   “RAJSKA DIJEVO
KRALJICE HRVATA” – kao kod nas , r o d i j a k a !  
Ne piva se : RAJSKA DIJEVO KRALJICE ” – i HRVATA” …nego samo Hrvata !
Bez onoga ” i ” !

Toliko nam je i nebo naklonjeno – da je nas  j  e d i n e  DJEVICA MARIJA  
o d a b r a l a  kao svoj – n a j v o lj e n i j i  narod .
I kad je PAPA dolazio medju najvoljeniji narod – negovi savjetnici  J E Z U I T I
ucinili su da i on “zapiva tu pismu”.

E , sada –  ne moze se dobro razaznati da li  P A P A , pivajuci tu  p i s m u ,  
izgovara ono “i” , ali – ako i nije  –  dakle , ako i ne izgovara – nema veze !
SVE  CE  to  R O D I J A C K A  TEOLOGIJA OBJASNITI !

Ne znam da li u taj  o d a b r a n i  narod  spadaju i oni koji stuju M Y R I A M , 
ne znam – m a d a  se radi o istoj  s t o v a n o j  osobi ? !
NISAM SIGURAN da spadaju ! 
Jer – cudna su mjerila  r o d i j a c k a !

Stvarno ne znam !…Jer , po tim mjerilima , koliko cujem – ti koji stuju MYRIAM  
cak ni od rodijaka – znanstveno , povijesno dakle – nisu priznati ni kao RODIJACI !
Po njima – p o v i j e s n o , pravi rodijaci su – I R A N S K O G   P O D R I J E T
L A !…
A – h i s t o r i j s k i – ovi od  M Y R I A M  su dosli – iza  K A R P A T A !
Oni imaju PORIJEKLO , a rodijaci imaju – P O D R I J E T L O !

Drugim rijecima , tako  MI  RODIJACI  i s p a d a m o  najveci R V A T I , a usto – i
VECI  KATOLICI  – i od  P A P E !

( PS. Prevedeno na sve svjetske jezike pa i na latinski – RVAT znaci  k a t o l i k ! )

I S U S , M A R I J A  i – M Y R I A M !

Ah , da !…Da ne zaboravimo . Kakva ono poruka stize ima sedam vjekova ?

– TREBA UCINITI SVE DA  I S U S  i  M A R I J A  POSTANU  i  Z I C E  S P A J A L I
C E 
IZMEDJU KRSCANA I MUSLIMANA NA OVOJ NASOJ , MALOJ , KUGLI ZEMALJSKOJ !…

TU  PORUKU UPUCUJEM  SVIMA , A POSEBNO SVECENICIMA i IMAMIMA !…”

Ovu poruku je , ruku na srce , uputio Z E D N I  USAMLJENIK U PUSTINJI …
Oni koji su to  c u l i – razbjezali su se !…
Ili su , h a m a n  – odjednom  o g l u v i l i !

T o   je   t a   p o r u k a  ! 
( Uz molbu za oprost ako ima malih gresaka u prijevodu ! )

Stoji , dakle , ta poruka  u   p o s t i – i NIKO , zapravo N I T K O je ne  d i j el i !
I tako , dok ona  l e z i  u prasnjavim podrumima postanskim , oni koji je kriju 
zidaju i dalje , ali  s i g u r n o  – VELIKI , SIROKI i cvrsti DUVAR izmedju ljudi !
P o r u k u  prekriva sve deblji sloj prasine , a   d u v a r o v i  medju ljudima –
samo rastu .
I u visinu , i u debljinu !
K a o  i  r o d i j a c i ! 

E , sada – kako je ova poruka upucena SVIMA , a mi spadamo u te “SVIMA” – eto MI
pocinjemo da  a g i t u j e m o  da se ta poruka dijeli , prenosi , ili – kako hocete !
SA OLTARA i ISPRED MIHRABA !

Medjutim , osim SVIMA , poruka je poslana i  nekome “P O S E B N O” !
Kad je rijec o muslimanima , s t o v a nj e  ISUSA i MARIJE ZA NJIH JE – vjerska – 
K U R A N S K A  obaveza . Oni su o  ISA i MYRIAM vrlo obavijesteni ! 
Nose to cak i u – k o l e k t i v n o j   s v i j e t i !
I m a m i  , dakle ,  to  cine – i to bez kompleksa !…
A trebali bi  jos – b e s k o m p l e k s n i j e !

Haman ,  u svijetu postoji oko 65 islamskih s l j e d b i  koje se razlikuju u
interpretaciji jednog te istog teksta ! Ali ,  po pitanju ISUSA i MARIJE – medju njima  n e m a razlike !
Ni jedne !

Dodajmo na kraju , da je jedan islamski teolog nedavno , u prestiznoj emisiji 
francuske televizije ” DAN GOSPODNJI” , izjavio ovo :
– PO ISLAMU , ONAJ  KO  NE  STUJE i POSTUJE  ISUSA i M A R I J U – TAJ NIJE MUSLIMAN !..
Dodajmo ovome i ovo :
Onih koji NE POSTUJU  ISA i MYRIAM , dakle ISUSA i MARIJU – takvih “muslimana” …   
u LJUBUSKOM – NEMA ! 

E , p a  – s a d !?
E , pa sad – evo j o s  j e d n o m pitanja i P O R U KE *- ZASTO  I S U S  i  M A RI J A 
NE BI BILI (pored ostalih) , ZICE SPAJALICE IZMEDJU KRSCANA i MUSLIMANA ?
T u – m e d j u   n a m a ?!…
Jer , onaj zedni u pustinji je to uputio ,  GRADU i SVIJETU – pa , valjda , i nama !

I to bi vijernicko mnostvo docekalo sa radoscu i ushicenjem , jer bi se GOVORLO
SA PRAVOG MJESTA  , i IZGOVARALO – iz pravih usta !

Svakako , ne treba ocekivati da ce odmah poteci MED i MLIJEKO , ali ce bar – 
p o c e t i  da tece !…
Jer , i medju FRANJEVCIMA ima – r o d i j a k a !


Posteno govoreci , Muslimani su tu poruku ne samo primili , nego je i dijele  
medjusobno , dok se sa druge strane, cini se – ona i dalje gotovo – k r i j e !…
Dok  s t o v a nj e  ISA i MYRIAM – i m a m i  potcrtavaju stalno !
Ne samo unutar DZEMATA ( zupe ) , nego i u susretima sa KRSCANIMA .
Ali kod nas – “u jedno uho udje – u drugo izidje” !

Isto kao i  k a d  je to vikao onaj USAMLJENIK U PUSTINJI – prije, kazu – 
SEDAM VJEKOVA !

N i k o  ( a posebno N I T K O )  n e  z n a  – z a s t o  j e  t o  t a k o  !?
A trebalo bi i to znati – O V D J E  i  O D M A H !

Jer , BOG JESTE JEDAN – ALI JE i COVJECJI ZIVOT  J E D A N  !

I na kraju :

– H V A LJ E N   I S U S  I  M A R I J A  !
I – S E L A M  A L E J K U M !…Dakle : MIR S VAMA !…
MIR S VAMA – prevedeno sa “bosanskog” !

( Januar 2011. )

 
1674 Posjeta 1 Posjeta danas