IBRAHIM KEMURA:Znacaj i uloga „Narodne uzdanice“ u društvenom životu Bošnjaka(1923-1945)

knjige

Osim „ Gajreta“u kulturno-prosvjetnom životu Bošnjaka u periodu izmedu dva svjetska rata djelovala je i „Narodna uzdanica“.Oko „Gajreta“  se okupljao znatan dio bošnjacke inteligencije koja se politicki vezala za „srpske gradanske krugove“ opredjeljujuci se za srpsku nacionalnu ideju.Da bi se neutralisao ovaj pogubni uticaj donijeta je odluka da se „parira Gajretu“.Tako je nastala „Narodna uzdanica“ koja nije imal ni tursko,ni arapsko ime, vec kao asocijacija na stihove Safvet-bega Bašagica:“Ustaj omladino mila,uzdanico naroda svog“ narodno bosansko ime!Potpis za formiranje „Narodne uzdanice“ su dali:dr.Mehmed Spaho,dr.A.Hadžikadic,dr.Mahmud Behmen,H.Ajanovic,F.Spaho,E.Mulabdic,dr.Halid Hrasnica,Alija Hadžic.
Ovdje donosimo odrednice iz naveden knjige koje se odnose na Ljubuški i Bošnjake Ljubuškog.

…„Potreba za obezbjedenje sredstava za školovanje,dobijanje mjesta u internatu i sl.kod vecine bošnjackog stanovništva koje se obracalo za pomoc istovremeno i „Gajretu“ i „Narodnoj uzdanici“ nesumnjivo ukazuje da je ono u njima prvenstveno gledalo svoje zajednicke institucije kojima je svrha kulturno-prosvjetni i ekonomski prosperitet Bošnjaka bez obzira na njihova proklamovana stranacko-politicka,pa i nacionalna usmjerenja.To raspoloženje možda najbolje ilustruje mišljenje predsjednika mjesnog odbora „Narodne uzdanice“ u Ljubuškom,koji u dopisu Glavnom odboru navodi:“Mi stojimo na gledištu,pa tako i radimo,da „Gajret“ i „Narodna uzdanica“ služe opcoj svrhi muslimanske prosvjete i da je po prosvjetu šteta,kad jedno od ovih društava udara na drugo“.Konkretna potvrda ovakvih stavova ogledala se u tome da je kci ovog predsjednika mjesnog odbora „Narodne uzdanice“ bila pitomica „Gajretovog“ internata. s
…“Mjesni odbori“Narodne uzdanice“ nalazili su se u ljedecim mjestima:Bugojno,Bosanski Novi,Banja Luka,Breza,Bileca,Brcko,Blagaj,Bosanska Dubica,Capljina,Cajnice,Doboj,Derventa,Foca,Gracanica,Goražde,Gornja Tuzla,Jezero,Jajce,Kakanj,Livno,Ljubuški,Mrkonjic Grad,Obre(Vareš),Prijedor,Rogatica,Sanski Most,Sarajevo,Stolac,Tešanj,Trebinje,Travnik,Tuzla,Velika Kladuša,Visoko,Vrnograc,Mostar,Zagreb,Zenica,Zavidovici,Živaljevici,Olovo…“
…“Za naše razmatranje od znacaja je bilo ustanoviti socijalno porijeklo stipendista „Narodne uzdanice“,kao i mjesto odakle su poticali i u kojem broju.Za prvih deset godina(1925-1935).g.prema porijeklu od ukupno 186 stipedinsta najveci broj je poticao iz Sarajeva (45),Mostara(16),Tešnja(13),Foce(9),Bana Luke(7),Stoca (7),Travnika (6),Ljubuškog(6),Gacka(5),Rogatice(4)…“
Najveci broj ucanika poticao je iz Hercegovine,iz mjesta koja su gravitirala Mostaru(Blagaj,Ljubuški,Stolac,Prozor),ali i iz drugih mjesta BiH:Zvornik,Goražde,Teslic i dr.“
…“Prvi prefekt internata u Mostaru bio je Ali ef.Ahmic,a zatim su tu dužnost obavljali Husein Metiljevic,nastavnik gradanske škole,hfz.Salih Puzic,te Hasan Hacam.Ljekarske usluge u internatu obavljao je dr.Hasan Mahic.“
„U školskoj 1944/45.g. mnogi pitomci internata nisu nastavili školovanje,nego su se prikljucili partizanskim jedinicama:Ljubuškom i Ramskom odredu,Dubravskom bataljonu i dr.“
…“ Uvažavanje znacaja religije u životu muslimanske zajednice vidljivo je kako po obimu koji je toj oblasti dat u kalendarima,tako i po saradnicima koji su bili iz redova elitnih strucnjaka iz te oblasti,a neki od njih i visoki funkcioneri Islamske vjerske zajednice:Džemaludin Cauševic,Adil Cokic,Šukrija Alagic,Fehim Spaho,Mehmed Handžic,M.Ali Cerimovic i drugi.“
…“Stalni i najcešci autori su i dalje na podrucju religijske problematike:Mehmed Ali Cerimovic,Mehmed Handžic,Hamdija Kreševljakovic,Muhamed Hadžijahic,Kasim Gujic,O.A.Sokolovic,Hazim Šabanovic,Alija Bejtic,Seid M.Traljic,Halid Cauševic…“
Cerimovic,Mehmed Ali:Zekat(1938),Namaz(1939),Post(1940),Hadž(1941),Kelimei-šehadet(1942);
Alija Nametak:Merhum Mehmed Ali ef.Cerimovic-N ekrolog;
Gujic Kasim:Kako su poubijani na vjeru pozvani hercegovacki izaslanici u Crnoj Gori 1843.g.(1942.g.)
                       Junacka smrt Smail-age Cengica(1944 g.)
…“Taj duhovni i kulturno-prosvjetni kontinuitet izražava se dvojako:kroz objavljivanje napisa o starijoj generaciji pisaca:Fehimu Spahi,Mehmed-begu Kapetanovicu-Ljubušaku,Halid-begu Hrasnici,Hajdaru Fazlagicu,Ibrahim-begu Repovcu,Musi Cazimu Caticu,Sejfudinu Kemuri…“
…“Povezanost sa predhodnim književnim razvojem ogledala se u saradnji starije generacije književnika u kalendarima kao i kroz napise o ucesnicima tog književnog pokreta(M.Kapetanovic-Ljubušak,I.Repovac,S.Kemura)“
Mulabdic Edhem:Merhum Mehmed-beg Kapetanovic-Ljubušak(1934)
…“Policijskom saslušanju bili su podvrgnuti predsjednik „Narodne uzdanice“ i bivši poslanik JMO Edhem Mulabdic te odbornici bez funkcije:Asim Dugalic,Muhamed Dizdar,Abaz Mahic,Avdo Salihbegovic i Hilmija Babic“…
…“Prva sjednica pjevackog zbora „Narodne uzdanice“ održana je 10.03.1930,a prvi odbor konstituisao se u sastavu:Abaz Mahic,tajnik;Munib Tancica,arhivar;
…“1929/1930-Odbornici „Narodne uzdanice“:Muhamed Dizdar,Avdibeg Salihbegovic,Edhemaga Bicakcic,Ibrahim Kirlic,Abas Mahic;
Pripremio:Kemal Mahic

2169 Posjeta 1 Posjeta danas