Prije 96 godina rođen je veliki Mehmedalija Mak Dizdar

Mak Dizdar

Čuveni i nagrađivani bh. pisac Mehmedalija Mak Dizdar rođen je na današnji dan prije 96 godina. Iako nije među živima već decenijama, njegova djela su “življa” nego ikada i gotovo da nema osobe koja ne zna za ovog važnog pisca.

Dizdar je rođen 17. oktobra 1917. godine u hercegovačkom gradiću Stocu.

Kao dječak odlazi na školovanje u Sarajevo, gdje je ostao do svoje smrti. Prije svoga punoljetstva pripada naprednom socijalnom pokretu i ulazi u profesionalno novinarstvo. Sa 19 godina objavljuje svoju prvu poetsku zbirku, “Vidovopoljska noć”, u štampariji prepolovljenu nakon državne cenzure.

Odmah početkom Drugog svjetskog rata njemačko-ustaška okupatorska vlast uskraćuje mu mogućnost javnog djelovanja, a on se priključuje ilegalnom oslobodilačkom pokretu. Pred sami kraj rata, neuspješna policijska potjera za Makom i njegovim starijim bratom Hamidom, također pripadnikom pokreta otpora, završava zvjerskim premlaćivanjem trećeg brata i odvođenjem u logor Jasenovac, smrću majke i najmlađe sestre. Mak se nikada nije oporavio od ovog zločina, noseći stradanje svoje porodice kao vlastiti grijeh, kao bolest i tešku ranu do kraja svoga života.

Nakon rata osniva Seljačku knjigu, izdavačku kuću za prosvjećivanje širokih narodnih masa. Ta mala Makova kuća ubrzo prerasta u Narodnu prosvjetu, jednog od najvećih i najznačajnijih izdavača na Balkanu. No, i tada je bio pod lupom vladajućeg režima zbog kojeg nije dobio stalno zaposlenje i živio je u teškom siromaštvu. No, što je bio siromašniji njegova djela su bila vrednija.

Zbirka “Kameni spavač”, objavljena 1966. godine, vrhunac je Makova stvaralaštva, a njeno izdavanje jedan od najznačajnijih događaja u cjelokupnoj bh. umjetničkoj i duhovnoj historiji.

Ostavši bez ikakve zaštite i pomoći u odbrani svoga djela i života, Mak Dizdar postaje žrtva specijalnog rata, koji protiv njega vodi politička i intelektualna velikosrpska mafija u Beogradu i Sarajevu, sve do njegovog doslovnog, precizno programiranog i znalački izdizajniranog fizičkog nestanka.

Mak je, u godini svoje smrti, objavio poetsku zbirku “Modra rijeka”, sa istoimenom pjesmom koja ga je istinski proslavila. Ovu pjesmu otpjevala je i legendarna grupa Indexi.

Veliki pisac umro je 14. jula 1971. godine. Dobitnik je Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva 1964. i Zmajeve nagrade 1966. godine.

Osim “Kamenog spavača” objavio je djela “Okrutnosti kruga” (1960), “Koljena za madonu”, “Minijature”, “Ostrva” i “Modra rijeka” (1971).

“U životu treba mudro da šutiš
Al riječ ako rekneš
Neka bude teška kao svaka istina
Neka bude rečena za čovjeka.” (Uspavanka)

834 Posjeta 1 Posjeta danas