Počela isplata novca popisivačima u BiH

popis

Agencija za statistiku BiH nakon što je zaprimila ovjerene i potpisane zbirne obračune za popisno osoblje iz entiteta, dostavila je nalog i instrukcije Ministarstvu financija i trezora BiH za prijenos pripadajućih sredstva granta EU entitetskim zavodima za statistiku.

Sve daljnje aktivnosti koje se tiču plaćanja popisivača i općinskih/gradskih instruktora koji su bili angažirani na Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013. godine su u nadležnosti entitetskih statistika.

Entitetski zavodi za statistiku zaduženi su za plaćanje osoblja na teritoriji svojih entiteta dok je Agencija za statistiku zadužena za plaćanja na teritoriji Brčko distrikta.

Agencija za statistiku BiH je otpočela s isplatom popisivača i općinskih/gradskih instruktora koji su bili angažovani u Brčko distriktu na Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013. godine, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

(Vijesti.ba/Fena)

697 Posjeta 1 Posjeta danas