MUSA ĆAZIM ĆATIĆ:TVOJE OČI

musa

 

 

Moj je život soba tamna i duboka,

Gdje bijeli rijetko zaviruju dani

Tu u vazi srca na nijemoj tanhani

Cvatu mrki cvijeci bez snage i soka.

Tek katkada,Niđar,taj tvoj pogled pjani

Ko sunčana traka sa neba visoka-

Svesilno mi prodre kroz pendžer do oka

U sobu života i cvijetke mi hrani.

Pa sva mi se soba tad napuni sjaja,

A cvijeti poprime sve zamamne boje,

Što kroz suze Amor u dugu ih spaja.

I miris se njihov porazlije svuda-

Svemoćne su,Niđar,plave oči tvoje,

Dok stvaraju tako nadnaravna čuda.

Izbor:Kemal Mahić

4134 Posjeta 1 Posjeta danas