KAPETANOVIĆI

Komšiluk

Kapetanovići(Bošnjaci) žive u Rečicama(Čapljina).Svi srednjovjekovni gradovi imali su kapetane i dizdare a prezimena su se često,naročito kod Bošnjaka,davala prema zanimanju ili zvanju.Otuda svaki stari grad je imao dizdare i kapetane,pa zato Dizdari,Dizdarevići  i Kapetanovići.

Dubravski „Kapetanovići su za vrijeme posljednjeg rata pobjegli iz Korjenića“.Kapetanovići u Počitelju bili su dugo kapetani ovoga grada.Kapetanovići dolaze iz Herceg-Novog i živjeli su u Korjenićima.Hasandedić nalazi Kapetanoviće u Skočigrmu(Trebinje).Kod džamije u Skočigrmu(Trebinje)“sahranjen je Arslan Kapetanović,posljednju kapetan iz ove porodice,koji je poginuo u borbi sa Rusima 1807.godine“.Istražitelji nalaze Kapetanoviće u „Svrljige kod Pljevalja,Ulica(Morača),Kolašin,u Boki Kotorskoj,u Padalicama i Lukrecijama srodnici Ačovića(vjerovatno Hadžovića,(op.a.),srodnici njihovi jesu u Šipačinu(Nikšić),došli iz Hercegovine.
Kopaju se u haremu u Opličićima,Kapetanovići žive u Mostaru,Sarajevu.Bavili su se zemljoradnjom.Klokun u Crnićima je bio vlasništvo Arifage Kapetanovića,koji je živio u Mostaru.Kapetanovići su,iz Korjenića,došli kao izbjeglice u Dubrave i to četiri brata:Arif,Huso,hašim i Suljo.Sestra Čelebija bila je udata za Tahira Dizdarevića i braća joj kupila imanje od rođaka Huse Kapetanovića,koji je odselio u Tursku.Edo Kapetanović je doktor medicine u Mostaru.Sestra safeta Kapetanovića je profesor engleskog jezika.Podatke o porodici Kapetanović je dala Hidajeta Kapetanović(rođ.Krpo),rođena 1928.godine u Kljunima(Nevesinje).

U popisu muslimanskih porodica u Klobuku(Korjenići) nalazimo podatak kako su Agbabići,doseljenici iz Risna,kapetani klobučke kapetanije,a da „od Murata kapetana Agbabića vuku porijeklo Kapetanovići“
„U jednoj vakufnami u Trebinju spominje se Ragib-beg Kapetanović.Prema istom izvoru Kapetanovića ima u Rabini(Nevesinje),Medanićima,Mrđenovićima i Nadanićima(Gacko) i Gorici(Trebinje).U popisu porodica iz Mostara nalazimo ime Hasana Kapetanovića,1754.godine.

Čini se kako su ljubuški Kapetanovići drugi rod.“Za begove Kapetanoviće(Puzdriće) pričaju jedni da su iz Gvozda,drugi da su iz Kozice u Dalmaciji,ali se zna sigurno da su oni još za vrijeme Omer-paše došli iz Travnika i postali kapetani ljubuškog grada.
Iz roda ljubuških Kapetanovića dolazi Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak,kao jedna od najmarkantnijih figura u kulturi i književnosti Bošnjaka općenito.Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak(1839-1902) rođen je u Vitini.Godine 1888.objavio je Narodno blago,životno djelo,u kome je skupio bisere narodne mudrosti,uzrečice,poslovice,pjesme i priče i sve to objavio na narodnom jeziku te tako dao ogroman doprinos za dalji razvoj bošnjačke književnosti,u pravcu pronarodne i proevropske poetike.Ovo njegovo djelo je temeljac nove bošnjačke književnosti koja se okreće autentičnoj narodnoj kulturi i jeziku.
Prezime Kapetanović dolazi od riječi „kapetan“-(lat) upravitelj nekog grada,dijela teritorije i sl;vojni čin,čin u ratnoj mornarici(kapetan fregate).

Izvor:Alija Pirić-Dubravski leksikon
Izbor:Kemal Mahić

6659 Posjeta 1 Posjeta danas