RAM ZA VELIKU SRBIJU

velika srbija.jpeg

1.Slovenija se ne mješa u unutrašnje odnose drugih naroda i pitanja unutrašnjih granica,niti će se postavljati na stranu bilo kojeg jugoslavenskog naroda u rješavanju jugoslavenske agonije.Slovenija neće dozvoliti da se instrumentalizuje u jugoslavenskim međunacionalnim sporovima.
2.Slovenija se na osnovu nacionalnih interesa,bez predrasuda i emocije,dogovara sa Srbijom o međusobnim odnosima.Pri tome,ona poštuje odlučujuću ulogu Srbije u rješavanju jugoslavenske situacije i kompatibilnosti slovenačkih i srpskih interesa.
3.Slovenija smatra da je moguće rješenje srpsko-hrvatskih odnosa samo na temelju samoopredjeljenja naroda iz kojeg treba da proizađu različiti oblici autonomija.
4.Slovenija smatra realnim i razumnim da dođe do federativnog povezivanja Srbije,Crne Gore,Bosne i Hercegovine i Makedonije.Slovenija priznaje pravo Hrvatskoj da se opredjeli prema toj federaciji.
5.Slovenija će se samostalno i suvereno opredjeljivati prema tim državnim subjektima.Slovenija je spremna da aktivno sarađuje u procesima konstituisanja tih subjekata,ako oni tu saradnju žele.
6.U smislu predhodnih načela,Slovenija i Srbija žele razrješavati međusobne jugoslavenske odnose bez posredovanja stranih faktora,a pogotovo federacije.
Potpisano 14.avgusta 1991.U Beogradu od strane Dobrice Ćosića,France Bučara i Dimitrija Rupela.
Ovo je tekst „platforme“ koji je u svojoj knjizi objavio Dobrica Ćosić(„Vreme raspleta“).
U isto vrijeme Državni vrh Slovenije najvažnije dokumente iz perioda raspada SFRJ klasificira kao državnu tajnu!
Izvor:Slobodna Bosna

2670 Posjeta 1 Posjeta danas