“DAN DŽAMIJA” 1993. – 2014. godina

dzamijakralj

Braco i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Dan džamija 1993. – 2014.g. Podsjecanja radi, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je 2000. godine donio Odluku o obilježavanju 7. maja, «Danom džamija», jer je 07. maja 1993. godine u ranim jutarnjim satima minirana i porušena od strane srpskog agresora i domacih srpskih zlocinaca, Ferhadija džamija u Banja Luci. “Dan džamija” podsjeca na uništavanje svih džamija i drugih vakufskih objekata u Republici Bosni i Hercegovini u toku obje oružane agresije, sa istoka i zapada, u periodu 1992. – 1995. godina.
Ferhat-pašina džamija, sagradena 1579. godine, centralni je objekat u Banja Luci i jedno je od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja bosanske arhitekture, XVI vijeka. Džamija je djelimicno uništena ekplozivom detoniranim 7. maja 1993. godine od strane srpskih zlocinaca. Nakon prvog rušenja, vlasti Republike Srpske su organizovale potpuno rušenje i cišcenje terena na kojem se nalazio kompleks džamije. Kratko nakon rušenja Ferhadije, srušena je i obližnja sahat-kula, a ostaci ruševina su odvezeni na gradsku deponiju. Ferhadija je bila jedna od 16 Banjaluckih džamija, koje su tokom oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992. – 1995. godine, do temelja porušene.
Džamije su Allahove, subhanehu ve te’ala, kuce na Zemlji i njima islam posvecuje posebnu pažnju, jer su one mjesta gdje se velica Njegovo ime i gdje Mu se pada na sedždu, sa ciljem postizanja samo Njegova, dželle še’nuhu, zadovoljstva. Džamije i vakufi se ovdje u Bosni i Hercegovini ruše od 1878. godine, pa sve do završetka posljednje dvije krvave oružane agresije na nju (1992.-1995.). Rušitelji se proglašavaju svecima i nacionalnim herojima, dok mi živimo u nadi da ce se zlocinci vec jednom proci zlocina i prihvatiti nas drugacijim…
Allah, dželle še’nuhu, u kategoriju najvecih nasilnika ubraja one koji u džamijama sprjecavaju spominjanje Njegova imena i koji ih ruše, pa u 114. ajetu Sure El-Bekare kaže:

Ima li veceg nasilnika, od onoga koji brani da se u Allahovim džamijama ime Njegovo spominje i koji rade na tome da se one poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze! Na ovom svijetu doživjece sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!
Kakvi su samo zlocinci i teroristi oni koji su sve džamije, mesdžide i ostale vakufe porušili tamo gdje je stizala njihova vojska ili gdje se uspostavljala njihova vlast?! I sve to su smatrali svojim velikim podvizima, a jadni li su narodi koji pokušavajuci da izbrišu tragove kulturnog naslijeda drugih naroda i etnicki ih iskorijene, misle da ce na taj nacin postati velikim i slavnim! Za vrijeme posljednje oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu potpuno je porušeno 614 džamija (534 od strane srpskog, a 80 od hrvatskog agresora), dok je ošteceno 307 džamija (249 od srpskog, a 58 od hrvatskog agresora), što cini 80,5% od ukupnog broja 1144 džamije, koliko ih je bilo prije ove dvije oružane agresije. Pored toga je od ukupno 557 mesdžda (džamija bez munare), potpuno porušeno njih 218 (175 od srpskog, a 43 od hrvatskog agresora), dok je oštecen 41 mesdžid (21 od srpskog, a 20 od hrvatskog agresora), što cini procenat od 46,40% mesdžida. Ovome treba dodati još 14 potpuno uništenih i 18 oštecenih mekteba, te 447 uništenih i 160 oštecenih drugih vakufskih objekata.

Ovo su braco i sestre podaci koje moramo znati, da se zlo ne ponovi, jer narod koji ne zna šta mu se desilo u bliskoj prošlosti, ima šansu za nestanak u eventualnom narednom naletu, a kada nestane tragova materijalne i duhovne kulture i kada se izgubi kolektivno pamcenje, blizu je i biološki nestanak jednoga naroda.
Allahovom, subhanehu ve te’ala, voljom i snagom Bošnjaci, dobrovoljci iz islamskog svijeta i rijetki pojedinci iz druga dva naroda su se suprostavili strašnoj agresiji i zlu koje se nadvilo nad Republikom Bosnom i Hercegovinom i njihova je zasluga što makar na jednom dijelu Bosne i Hercegovine danas ima: džamija, mesdžida, mezarja i drugih vakufa, kao i vjerskih i drugih objekata drugih naroda. Islam je Bošnjake ucinio posebnim, jer u protivnom na prostoru koji smo mi branili ne bi ostala niti jedna crkva i sinagoga, a one su tu da svjedoce da mi nismo kao oni i da mi ne rušimo, nego gradimo i cuvamo i da uvažavamo druge i drugacije. Eto, to je islam i to je njegovo ucenje! To su univerzalna islamska rješenja, koja garantiraju svakom pojedincu: slobodu, pravo na uživanje njegova posjeda i punu sigurnost u pravom smislu rijeci.
Braco i sestre! Gradimo džamije i cuvajmo džemat, ne dozvolimo da nam džamije ponovo budu samo kulturno-historijski spomenici, cuvajmo ih, jer ako ih ne budemo cuvali, zlocinci ce ih ponovo rušiti i na njihovim temeljima graditi zgrade i crkve i njihova mjesta pretvarati u parkinge ili pijace, a nama zamesti svaki trag! Zapamtimo da je naša obaveza rekonstrukcija svih porušenih džamija, na svakom mjestu gdje su one postojale i najozbiljnije pristupimo tom poslu! Ukljucimo se na prvom mjestu mi i naše porodice, animirajmo našu rodbinu, porucimo rodacima i komšijama u dijaspori da je naša obaveza rekonstrukcija porušenih džamija, jer su one simboli našeg višestoljetnog postojanja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine!

Ne cekajmo da nam hareme štite i ograduju naši prijatelji iz islamskog svijeta, vec se organizirajmo i uredujmo ih sami, jer je to naša obaveza prema našim umrlim!
Molim Allaha, dželle še’nuhu, da nas ucvrsti na putu islama, da ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, ucini onima koji ce uspostavljati red i sprjecavati nered na Zemlji, da nas sacuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da nas ucini istinskom bracom, koja ce jedni drugima praštati i upucivati iskrene dove za popravljanje našeg stanja, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas u obecanim džennetima pocasti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!  

789 Posjeta 1 Posjeta danas