Istraživanja: Iz Šuvalićevih rukopisa-OPORUKA PRI MOJOJ SMRTI

kulhuvalahu

Kad se na meni opazi da sam u zadnjim časovima svog života,pa ne makar pri svijesti,želio bi da oko mene budu moji bližnji,ali ne mala djeca.Samo bih želio da budu čisti svi koji prisustvuju.Neka mi napominju da učim Kulhuvallahu ehad i Kelimei-šehadet,samo ne smiju da mi naređuju. Naka oni glasno uče i ilaču,nebi li i ja s njima mogao to učiti.Ako opaze da i ja to činim,neka oni ponavljaju,samo neka ne dosađuju,malo zastati,pa opet lagahno i sporo učiti.

Prije toga,tj.prije smrti,ili na dan ili dva prije,kako je adet,bih želio da se okupam ako mogu,a ako ne mogu da mi pomognu i napomenu.Da mi nokte odrežu,brke obrežu ako su odrasli,suvišne dlake ispod ruku i između nogu da odstrane,a ako mogne poslije da mi abdest pomognu uzeti.Ako ne mognem,onda neka me umiju.

Ako se opazi da sam pri izdihljaju,neka me moji najbliži okrenu prema kibli i na leđa povale,a neko neka uči Jasin iz Ku rana,a kad izdahnem,onda više ništa ne treba učiti,niti plakati.

Odmah treba brzojaviti mojima za smrt moju i odrediti rok za dženazu i to onaj koji bi bio potreban da svi mogu doći,a ako ne mogu doći neka se sačekaju ili dio vremena.

Moju dženazu objaviti po mogućnosti kako po gradu,tako i izvan grada u obližnja sela i tačno odrediti dženazu da svijet tko želi može i da zna doći.

Pri kupanju moga tijela da bude jedan učen čovjek,a da mu pomaže polijevati moj sin ili brat,da paze da budem dobro očišćen.

Da me obuku u obični šifon,ne prejak,a bijel.Da zadnju vodu po meni što više mirisom obliju.Najbolje je kamforom,ako ga bude.

Da buhura(tamjana) nabave,da dobro okade oko mog odijela na tijelu.

Da nabave čime da pokriju cijeli sanduk crnim platnom obične kvalitete,da ne bude posve tanak,ne mora da bude vuneni,boja ako ne bude crna,može i druge.

Na sanduk,tj.na taj pokrivač,neka ne meću kao npr:peškire,rupce,košulje,čarape itd.Taj pokrivač će onome tko me sahranjuje.

Najbolje je da dženaza krene iz avlije,a da se u avliji i klanja dženaza za veliko muško.

Meni kabur pripraviti kod moje matere da se odmah iskopa dubok i širok,a ako bi voda izbila da se otiskom i cementom zaustavi.Kabur da se zakopa prema kibli da se može moje tijelo podvući,da se metnu daske ne deblje od 3 cm,a da budu 30 cm kraće od površine kabura.

Kod spuštanja u kabur želja mi je da me spusti Uzeir i Hasan,ako budu prisutni.U drugom slučaju onaj ko je pozvaniji.Ili moji najbolji ahbabi.naročito želim da mi se kabur obilazi češće kako sam ja obilazio svoje starije i učio im ajete.

Da se dobro uzvrši zemlja na kaburu,da moj kabur neko polije,da se popravi,da se ne zaboravi.

Pri moju dušu može svaki elham proučiti i sevap od učenja njoj pokloniti.Svaki put mene pozdraviti sa esselamu alejkum,o kaburski ehalija(svijet).Hadžije neka ostanu iza ostalog svijeta i još jednom mi prouče elham.

(Ja nikad ne znam da sam cestom prošao,a da nijesam selam dao svojima mrtvim,to zato otporučujem i vama).

Ja sam sračunao da bi taka moja oprema mogla najviše  da iznosi 15.000 dinara.,a to da se ne zajma na dugi rok.Da se to brzo isplati.Ukoliko bude žita ili sijena,po dnevnoj cijeni da se proda i to podmiri.Moj nišan da bude obični,kao i u naših starijih.Tarih na njemu da bude čitljiv i kratak,ali arapskim slovima da bude izvučena i debela za 1 cm.Ili više.Naći tko ima dobar rukopis.

Sporazumno sa sestrama i zetovima to možete da ne osjetite podnijeti,pošto ne želim luksuzan nišan,neće vam biti teško,nećete napatiti se zbog toga.Ako ovo ne bi izvršili,meni bi učinili na žavo.

Vama sam uvijek činio hair dovu i želio da budete sretni na ovom svijetu i da zaslužite onaj svijet.

Dr.Rizo Džafić

Izvor:MOST109(198)-2006.

877 Posjeta 1 Posjeta danas