RADOSLAV DODIG:CERNO

cernoNaselje u istočnom dijelu ljubuške općine,površine 12.441.991 m četv.,404 stanovnika po zadnjem popisu(1991.),s najvišom točkom 238 m i najnižom 122 m.Dijeli se na četiri zaseoka:Nadpolje,Glavica,Guljevina i Oplanovina.Kuće su uglavnom smještene na krškim predjelima oko Ceranskog polja. Samo polje(smjer pružanja JZ-SI,suprotno dinaarskome smjeru)dugo je oko dva i pol km,a široko oko četiristo metara.Radi se o depresiji u kojoj su nataložene srednjomiocenske vodonepropusne naslage,gdje se katkad pojavi privremeni vodeni tok iz jame zvana Banja i teče oko 1,5 km i ponire.Na katoličkom groblju u Cernu pokopani su pripadnici trinaest rodova:Barbarić,Bevanda,Bubalo,Bule,Čavar,Dugandžić,Planinić,ramljak,Stojić,Sušac,vasilj,Vlaho i Vučić.Iz Cerna se u proteklom stoljeću iselilo 56 žitelja u prekomorske zemlje,najviše u SAD.Prvi val iseljavanja zbio se u austro-ugarsko doba kada se iselilo na američki kontinent 20 Cernjana,s prezimenima Bubalo,Knezović,Mucić,Planinić,Ramljak,Sušac,Šunjić,Tomas i Vlaho.

Život je bujao u prapovijesti na području Cerna.Svjedoče o tome u prvom redu grobne kamene gomile,njih trista,pa je Cerno po tome vodeće u općini Ljubuški.Najveća njihova koncentracija je na sjeverozapadnim brdskim padinama Ceranskog polja.Nažalost,od tolikoga broja gomila samo su dvije istražene,spomenuvši dio zacijelo već uništenih strojevima domaćih barbarogenija.Iznad zaseoka Nadpolje(kota 223m) prostire se moćna prapovijesna gradina Cvitangrad.Ima tri koncentrična obrammbena suhozida:vanjski prsten 135×110 m,središnji 88×75 m i unutarnji 50×41 m.Zidovi su prosječne širine oko tri metra,s negdje očuvanom visinom od 1,5 m.U svakom prstenu napravljeni su ulazi.Na površini mogu se pronaći i danas ulomci keramike i ostaci granitnih žrvnjeva.S Cvitangrada dobro se vide susjedne gradine-Miletina,Žuželj,Križevac,Buturovica,Sitomir.Funkcionirala je u brončanom dobu,a vjerovatno i u željeznom.

U Ceranskom polju na dvama mjestima nalaze se grobišta srednjovjekovnih biliga.Na lokalitetu Tulekovina zabilježen je 21 primjerak spomenika.-11 ploča,9 škrinja i jedan sljemenjak.Ukrašen je samo jedan bilig.Danas su dobrim dijelom obrasli u grmlje i utonuli u zemlju.

Nalokalitetu zvanom Stećci,u ogradi Marijana Vlahe,trenutačno se vidi pet biliga.U ranijim evidencijama bilo ih je devet-šest ploča i tri škrinje.Urešen je samo jedan primjerak.Mnogi su obrasli u šiblje i utonuli u zemlju.

U novije doba u Cernu na brijegu,lijevo od ceste Ljubuški-Čitluk,sagrađena je 1989.filijalna crkva župe Humac i posvećena sv.leopoldu Mandiću,za potrebe mještana Cerna i Crnopoda.

Izvor:Pučki godišnjak(2013.)

2466 Posjeta 1 Posjeta danas