ZAVIDNOST JE OPASNA DUŠEVNA BOLEST

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Zavidnost je opasna duševna bolest. Zavidnost braćo i sestre definiramo kao lošu ljudsku osobinu, koja se izražava u negativnom stavu prema…

Dnevnik užasa Adnana Isanovica

         Cetvrtak, 9 april 1992. godine. Noc. Osam i trideset. Prvi put se telefonom Adnan Isanovic javio Seadu Omanovicu u Sarajevo. Zvao je iz Foce koju su potresale desetine…

NELA BERAN:NA ALIFAKOVAČKOM GREBLJU

istočnom dijelu Sarajeva,na lijevoj obali Miljacke,nalazi se rijedak memorijalni kompleks-Alifakovačko greblje.A,nigdje okusa smrti,tame,tjeskobe!Takva su muslimanska greblja:nježna,svijetla,oplemenjena.Život i smrt pružaju si ruke kao sestre posestrime.Jednu majku zadojiše te se ne zna…

Ahmed S.Aličić-Katastarski popis Hercegovine iz 1585.godine

27.Mlinovi,u ruci ćehaje,Ihtijara.Mlinova komada 1,valjavica,komada 1,porez 45.TIMAR IHTIJAREV,ćehaje tvrđave Vrgorac.Mlinovi Veljaka i Fragustina.TIMAR REDŽEPOV,posadnika tvrđave Čačvine.Mustafa,sin Halilov,mlinova,komada 2.Mahmed,Rejs,komada,2.Džafer-Hodža,sa suposjednicima,komada 1.Mehmed-aga,sin Oručev i ostalih suposjednika,komada 3.Stipan Buljina,komada 3.Ali-aga,sa suposjednicima,komada 2.

RIZA-BEG KAPETANOVIĆ-LJUBUŠAK:NOĆ NA BLAGAJU

Gluha su doba: Pun mjesec vedrim nebom se šeće, Obasja polja,mirisno cv*jeće, Obasja vode,zelene gore, Kolibe sitne,gospodske dvore,

DR.ASIM PECO: SPISAK „NEZAMJENLJIVIH“TURCIZAMA

Bakar,boja,bubreg,burmut,čarapa,čekić,čelik,česma,čizma,ćela,đara,duhan,džep,đon,jatak,jorgovan,kalup,katran,kula,kuluk,kundak,kutija,lala,leš,limun,majmun,pamuk,papuče,rakija,sapun,sat,šećer,tambura,top,tulipan,zanat.