ŠERIFA ŠEKA ŠARAC: KO JE SVE STANOVAO NA BAŠČARŠIJI

BascarsijaVećina ljudi koja je poslovala na Baščaršiji stanovala je u njenoj blizini i daljoj okolici.Pomenuću meni poznate porodice u pojedinim sokacima:

Nad Kovačima:Skender(imao kuću i obućarsku radnju);

Abdesthana:porodica hadži-hafiza Vranića(imam istoimene mahale),

Porča,Rašidagić,Fehimović,Mašić,Stanišić,Ramadanović;

Halilbašića:Lalić(Sejdehanuma je bila učiteljica ručnih radova u mektebu),Cekro,Sulejmanpašić,Firdus,Imamović,Zildžo;

Očaktanova:Pašić,Tufo(iz ove porodice je majka poznatog putopisca Zuke Džumhura),Hadžišabanović,Užičanin(iz ove kuće je jedan od prvih taksista u Sarajevu),Mađarević,Kundur,Sokolović,Telalagić,Arslanagić,Spaho(iz ove porodice poticale su dvije znamenite ličnosti:šef stranke Jugoslavenske muslimanske organizacije i ministar Mehmed i njegov mlađi brat reisu-l-ulema Fehim),Babić,Sidran,Pilav;

Hadžijamakova:Šalaga,Arifović,Muftić,Osmanagić,Kapidžić;

Džinina:Bajraktarević,Bektašević,Hadžihasanović,Nezirhodžić,Tataragić,Biserović(iz ove porodice je Razija,prva žena ginekologinja u Sarajevu koja je završila studije u Parizu),Šišić,Kurto,Brko;

Arapova:Hadžikadić,Ahmetašević,Krečo,Sikirić,Smajiš,Hadžijamaković,Gvozden;

Mlini:Ovom ulicom tekao je jedan krak rijeke Mošćanice, na kojoj su nekada bili mlinovi,po kojima je i ova ulica dobila ime),bile su ovdje poznate porodice Zildžić i Hadžić;

Džinić-age:Abdomerović,Mušić,Ablaković,Potogija,Ribić,Jerlagić;

Zildžić Avdage:Muftić,Beglerović,Ahmetašević,Karasalihović,Smajilagić,Bilalagić,Halilbašić,Novalija,Vodopić,šećibović,Paloš;

Saburina:Žoga i Džubo;

Požegijina:Kulenović,Trajo,Bajraktarević,Fazlinović,Tunjo,Muminović,Gandura(stari hadži-Arap,imam u džamiji na ćošku sokaka Požegijine i Kulina bana),Užičanin(sarač koji je već pomenut),Ruždić,Gorušanović,Lazović,Logo,Semić,Bečarević,Musakadija,Nanić;

Sumbul-česma:Spaho,Lumanović(porodica iz koje potičem kupila je ovu kuću od Džulizarevića 1935.g.,znatno je adaptirala,i pored ostalog,tom prilikom uredila i ubuduće održavala jednu od najljepših avlija u Sarajevu),Šaćirbegović(Muhamed,unuk starog Šaćirbegovića bio je kasnije predstavnik BiH u UN-u),Smaka,Glibo,Arifhodžić(Fuad,poznati slikar akvarelist),Tucak,Adžanel,Čato(od ove porodice je majka poznatih sarajevskih ljekara Nakaša,od kojih jedan nosi ime dede Abdulaha),Telalagić,Mujagić,Željo,Kolasović,Purivatra;

Hadžišabanovića:Ajdinović,Kulender,Gvozden,Džino,Musakadić;

Nova mahala:Zubović,Nikšić,Jamakosmanović,Piljević,Mešetović,Kozarić,Zlatar,Tokmo,Mlinarić,Kofrc,Šupa;

Ovo su prezimena porodica koje su stanovale u navedenim ulicama i sokacima,a bile,na određeni način,vezane poslom,obavezama i raznim potrebama za Baščaršiju u vrijeme moga djetinjstva,prije II svjetskog rata.Živim sa uspomenama na te ljude,od kojih mnogi više nisu među nama,zahvalna im za dobra djela koja su činili i ostavili u naslijeđe našem Sarajevu.

Izvor:Oslobođenje

5766 Posjeta 3 Posjeta danas